Skip to main content

Η μείωση των προϊόντων πλαστικού μιας χρήσης και οι δράσεις για CSR και ESG από την KPMG στην Ελλάδα

Με αφορμή την ανακοίνωση της KPMG στην Ελλάδα να καταργήσει τα προϊόντα πλαστικού μίας χρήσης από τα γραφεία της στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR), καθώς και το γενικότερο ενδιαφέρονπου έχει αναδειχθεί για τους παράγοντες Περιβάλλον – Κοινωνία – Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG), το παρακάτω άρθρο έχει ως σκοπό να παρουσιάσει το πλαίσιο σύνδεσης του CSR τομέα με τους παράγοντες ESG.

CSR: Η δράση μείωσης προϊόντων πλαστικού μιας χρήσης

Ως απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας αναφορικά με την κλιματική αλλαγή και στα μέτρα που χρειάζονται να ληφθούν άμεσα για την προστασία του περιβάλλοντος, η KPMG στην Ελλάδα ανακοίνωσε τη σταδιακή μείωση του πλαστικού μιαςχρήσης στα γραφεία της.

Στόχος είναι η διακοπή κατανάλωσης προϊόντων από πλαστικό μιας χρήσης στους εργασιακούς χώρους έως το τέλος του 2021.

Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνάρτηση με τον 13ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης – Δράση για το Κλίμα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της συνεχούς εστίασης της εταιρείας στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης και την παροχή λύσεων για την κλιματική αλλαγή προς τους πελάτες της και την κοινωνία.

Το μέτρο αυτό έρχεται να συμπληρώσει την πολιτική της εταιρείας, η οποία περιλαμβάνει δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως ο καθαρισμός παραλιών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Καθαρισμού Ακτών υπό τη διοργάνωση της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (HELMEPA), την εσωτερική εκστρατεία ευαισθητοποίησης «Ημέρα δίχως Εκτύπωση», καθώς και διαγωνισμούς επιβράβευσης υπαλλήλων με οικολογική συνείδηση. Παράλληλα η KPMG στην Ελλάδα συμμετέχει στην παγκόσμια πρωτοβουλία Global Climate Response, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα η KPMG παγκοσμίως ανακοίνωσε την πρόθεσή της να έχει επιτύχει 50% μείωση των άμεσων και έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) έως το 2030.

Ο Νίκος Βουνισέας, Senior Partner της KPMG στην Ελλάδα, δηλώνει: «H ευθύνη των εταιρειών απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον αντικατοπτρίζεται όλο και πιο συχνά στην κουλτούρα του επιχειρείν καθιστώντας όλους εμάς υπεύθυνους για ένα καλύτεροκαι πιο βιώσιμο αύριο. Η εταιρεία μας έχει ως οδηγό να εργαζόμαστε με ακεραιότητα και υπευθυνότητα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, δημιουργώντας παράλληλα ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και στις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.Η απόφασή μας να καταργήσουμε τη χρήση προϊόντων από πλαστικό μιας χρήσης στα γραφεία μας αποτελεί φυσική συνέπεια και έκφραση της εταιρικής μας υπευθυνότητας απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον».

CSR και ESG: Όμοια ναι, ίδια όχι

Παρ’ όλο που οι ορισμοί των εννοιών CSR και ESGμεταβάλλονται συχνά, αξίζει να γίνει μια αναφορά στον καθένα από αυτούς. Το CSR (Corporate Social Responsibility) είναι η δέσμευση των επιχειρήσεων να συμβάλλουν στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και συνεργαζόμενοι με τους υπαλλήλους, τις οικογένειες, τις τοπικές κοινότητες και την κοινωνία γενικότερα να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής και του περιβάλλοντος. Ο απώτερος σκοπός του CSR είναι να μεγιστοποιήσει το θετικό αντίκτυπο μίας επιχείρησης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών της (μέτοχοι, εργαζόμενοι, πελάτες, κοινωνία). Παρ’ όλο που το αντίκτυπο των δράσεων μετράται και εκλαμβάνεται διαφορετικά από κάθε ένα από αυτά τα μέρη, η αμοιβαία επωφελούμενη φύση των πρωτοβουλιών CSR είναι αδιαμφισβήτητη. Τι γίνεται όμως αφού ολοκληρωθούν οι CSR πρωτοβουλίες;

Σε αυτό το σημείο ακολουθούν οι τρεις παράγοντες των ESG για τη μέτρηση της βιωσιμότητας και του κοινωνικού αντίκτυπου μιας επένδυσης σε μια εταιρεία ή μια επιχείρηση. Οι παράγοντες ESG μετρούν βάσει κριτηρίων τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των δράσεων CSR αλλά και των εταιρικών πολιτικών (π.χ. διαφάνεια) για το brand, τη διαχείριση κινδύνων, αλλά και τις ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχείρησης. Οι επενδυτές εφαρμόζουν όλο και περισσότερο αυτούς τους μη χρηματοοικονομικούς παράγοντες στηνδιαδικασία ανάλυσης των επενδύσεών τους για τον εντοπισμό σημαντικών κινδύνων ή ευκαιριών ανάπτυξης.

Ουσιαστικά, η διαφορά μεταξύ CSR και ESG έγκειται στο ότι το CSR αφορά στις δράσεις μιας επιχείρησης αναφορικά με το περιβάλλον, την κοινωνία κ.α. ενώ τα κριτήρια ESG αποτελούν το μέσο αναφοράς (reporting) και εργαλείο μέτρησης του αντικτύπου τωνδράσεων αυτών.

Γιατί οι παράγοντες ESG είναι σημαντικοί:

  • Οι τράπεζες ενσωματώνουν στις εγκριτικές τους διαδικασίες χρηματοδότησης και χορήγησης δανείων τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Τα θέματα ESG δεν αγγίζουν μόνο τις εισηγμένες εταιρείες αλλά όλες, δεδομένου ότι όλο και περισσότερο οι πελάτες προτιμούν εταιρίες, προϊόντα και υπηρεσίες που ακολουθούν πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Τα κριτήρια ESG μπορεί να αποτελέσουν οδηγό ανάπτυξης για όσες εταιρείες τα υιοθετήσουν.
  • Οι επενδυτές πιστεύουν ότι η ενσωμάτωση των παραγόντων ESG στη στρατηγική μιας εταιρείας, τη θωρακίζει από πολλούς επιχειρηματικούς κινδύνους. Οι εγχώριοι κλάδοι της υγείας, της πράσινης ανάπτυξης, της ψηφιοποίησης, της έρευνας και της καινοτομίας θα λάβουν ένεση ρευστότητας εάν ακολουθήσουν το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η KPMG;

Η KPMG στην Ελλάδα προσφέρει υπηρεσίες Βιώσιμης Ανάπτυξης & Αειφορίας  σε μια ποικιλία πελατών και τομέων από το 2008. Πιο συγκεκριμένα, οι σύμβουλοί μας έχουν συνεργαστεί με αρκετούς πελάτες στην Ελλάδα, προσφέροντας υπηρεσίες σχεδιασμού στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, διασφάλισης σχετικά με αναφορές και δεδομένα βιωσιμότητας / εταιρικής ευθύνης και ανάπτυξης διαδικασιών και εργαλείων για τη διαχείριση και αναφορά σε θέματα αειφορίας, συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με ταISO14001 και EMAS, συστημάτων διαχείρισης κοινωνικής ευθύνης σύμφωνα με το SA8000, συστημάτων διαχείρισης εκπομπών CO2 και ετήσιων εταιρικών αναφορών βιωσιμότητας.

H Έφη Κατσούλη, Γενική Διευθύντρια KPMG στην Ελλάδα, δηλώνει σχετικά: Τα ESG κριτήρια δεν αποτελούν μια πρόσκαιρη τάση, αλλά ένα εργαλείο για τις επιχειρήσεις που θέλουν να προσελκύσουν επενδυτές, να εξασφαλίσουν τραπεζική χρηματοδότηση, να αναπτυχθούν και να εντοπίσουν, αλλά και το σημαντικότερο, να αποφύγουν κινδύνους. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για την δημοσίευση αναφορών βιώσιμης ανάπτυξης και να είναι συμμορφωμένες με τους Corporate Sustainability Reporting Directive ( CSRD ) παράγοντες ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της αγοράς, των πελατών και των μετόχων τους.

Λίγα λόγια για την KPMG

Η KPMG είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός ανεξάρτητων εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών & Νομικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 146 χώρες και περιοχές και για το οικονομικό έτος 2020 απασχολήσαμε περίπου 227 000 άτομα, σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Κάθε εταιρεία της KPMG είναι νομικά διακριτή και αυτοτελής οντότητα και αυτοχαρακτηρίζεται ως τέτοια. H KPMG International Limited είναι ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. H KPMG International Limited και οι σχετικές εταιρίες με αυτή δεν παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες.