Επιμέλεια: Θάνος Τσίρος, Γιώργος Παλαιτσάκης, Βάσω Βεγίρη, Γιώργος Χατζηλίδης