Skip to main content

Όμιλος Quest: Δράσεις ενίσχυσης της ποιοτικής εκπαίδευσης και διασύνδεσής της με την τεχνολογία

Η ποιοτική εκπαίδευση, η αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και η ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων έχουν αναγνωρισθεί ως  εφαλτήρια για την εξέλιξη και Βιώσιμη Ανάπτυξη κάθε σύγχρονης κοινωνίας. Ο Όμιλος Quest από το ξεκίνημά τουέχει θέσει στη στρατηγική του ως κύριο πυλώνα εταιρικής υπευθυνότητας τη διασύνδεση της τεχνολογίας με την εκπαιδευτική διαδικασία και μέσω των εταιρειών του, ιδιαιτέρως αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνολογίας υλοποιεί ένα σύνολοαπό συνεχιζόμενες ποιοτικές και στοχευμένες δράσεις, συμβάλλοντας στον Στόχο 4 – Ποιοτική Εκπαίδευση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SGD) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Πρόγραμμα «Συναρμολογώντας τον Υπολογιστή Quest»

Η Info Quest Technologies, με κύρια δραστηριότητα τη διάθεση προϊόντων και λύσεων ψηφιακής τεχνολογίας σε όλο το εύρος της αγοράς, υλοποιεί επί 16 χρόνια, το πρόγραμμα «Συναρμολογώντας τον Υπολογιστή Quest», το μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα, πρόγραμμα φιλοξενίας μαθητών στις εγκαταστάσεις παραγωγής και διακίνησης του υπολογιστή Quest.  Στόχος του προγράμματος είναι να προσφερθεί στους μαθητές μια βιωματική εμπειρία εξοικείωσης με την κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, αλλά ταυτόχρονα να αναδειχθούν η αξία των ψηφιακών δεξιοτήτων, οι αρετές της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας θέτοντας τα θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξη της νεανικής επιχειρηματικότητας. Στη δράση συμμετέχουν κάθε χρόνο περισσότεροι από 350 μαθητές από περίπου 20 σχολεία.

Mind the Code – Πρόγραμμα Υποτροφιών για την εκμάθηση Κώδικα

Η Uni Systems δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων για μεγάλους Οργανισμούς, έχοντας στον πυρήνα της λειτουργίας της μία δυνατή και πολυπληθή ομάδα developers & software architects. Mε κύριο συντονιστικό φορέα τη Uni Systems, υλοποιήθηκε το 2019 το πρόγραμμα υποτροφιών για εκμάθηση κώδικα “Mind the code”, με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων νέων επιστημόνων, τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας με την αγορά εργασίας, μέσω της διδασκαλίας γλωσσών προγραμματισμού (Java και .NET την πρώτη χρονιά) και τη διακράτηση ταλαντούχων εργαζόμενων στην ελληνική αγορά προς όφελος ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας, μέσω της προσφοράς εργασία.

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Coding School-kariera.gr, πραγματοποιήθηκαν 410 αιτήσεις και 27 ενδιαφερόμενοι  επελέγησαν να το παρακολουθήσουν. H εκπαιδευτική διαδικασία, περιελάμβανε:

  • Εντατική εκπαίδευση 120 ωρών
  • Ομαδική εργασία και παρουσίαση project
  • Εισηγήσεις και coaching από senior developers/ architects, που εργάζονται σε μεγάλα projects του Ομίλου Quest, στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Με κριτήριο την απόδοσή τους, 15 από τους συμμετέχοντες ξεκίνησαν άμεσα να εργάζονται στη Uni Systems και τις υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου, στις ομάδες ανάπτυξης εφαρμογών. Στόχο αποτελεί η συνέχιση και ο εμπλουτισμός του προγράμματος.

Πρόγραμμα «Καινοτομία στην Εκπαίδευση»

Η iSquare ο επίσημος συνεργάτης της Apple στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά υλοποιεί τη δράση «Καινοτομία στην Εκπαίδευση», με στόχο την αξιοποίηση και στην Ελλάδα των κορυφαίων προγραμμάτων και μεθοδολογίας της Apple για τη χρήση της Ψηφιακής Τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η δράση λαμβάνει υπόψη την οδηγία της UNESCO, σύμφωνα με την οποία η χρήση κινητών υπολογιστικών συσκευών πρέπει να ενθαρρύνεται και να προωθείται σε όλο και περισσότερες δομές εκπαίδευσης, με απώτερο σκοπό να κατοχυρωθεί επίσημα η χρήση τους σε όλο και περισσότερα μέρη του κόσμου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τη συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς,  τη δημιουργία και τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού περιεχομένου, τη  διδασκαλία κώδικα προγραμματισμού και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Πυρήνα της δράσης αποτελεί το πρόγραμμα “Pad 1-1” για την αξιοποίηση του iPad ως εκπαιδευτικού εργαλείου με τη χρήση ενός iPad ανά μαθητή σε 5.000 μαθητές από 17 σχολεία στην Ελλάδα και 6 σχολεία στην Κύπρο συμμετέχουν σήμερα στο πρόγραμμα.

Για την καλύτερη υλοποίηση του προγράμματος, η εταιρεία σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς έχει αναπτύξει το www.edupad.gr, ένα σύνολο εκπαιδευτικών εφαρμογών και ψηφιοποιημένων βιβλίων, για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Παράλληλα, από το 2014 ψηφιοποίησε (για iOS) και εμπλούτισε με ψηφιακό περιεχόμενο, την εκπαιδευτική ύλη βασικών σχολικών μαθημάτων Δημοτικού και Γυμνασίου κάνοντας πιο διαδραστική, δημιουργική και ευχάριστη  τη διαδικασία. Το υλικό είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, ανανεώνεται κάθε χρόνο και είναι προσβάσιμο από το www.ebooks.edu.gr του Υπουργείου και το www.edupad.gr. Σήμερα περισσότερα από 25 ψηφιακά βιβλία του Δημοτικού και 17 βιβλία του Γυμνασίου, αξιοποιούν καθημερινά περισσότερα από 35 σχολεία σε όλη την Ελλάδα.

Χορηγίες εξοπλισμού και υπηρεσιών για καλύτερο εκπαιδευτικό έργο

Οι εταιρείες του Ομίλου Quest κάθε χρόνο υποστηρίζουν με δωρεές και χορηγίες εξοπλισμού πληροφορικής και υπηρεσιών, πλήθος οργανισμών – σχολικές μονάδες, ΜΚΟ με δραστηριότητα γύρω από τα παιδιά, κ.α.- αναβαθμίζοντας την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου μέσα στην τάξη. Συστηματικά, επίσης, υποστηρίζουν την Εθνική Ομάδα πληροφορικής Νέων και την Εθνική Ομάδα Κυβερνοασφάλειας, και γενικότερα ενισχύουν την ακαδημαϊκή κοινότητα στην υποστήριξη και ανάδειξη ταλέντων στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού και της τεχνολογίας γενικότερα.

Προσβλέποντας στην ενθάρρυνση του εξωσχολικού διαβάσματος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αξίζει να αναφερθεί η υποστήριξη του προγράμματος «ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ», από την ACS, η οποία επί σειρά ετών αναλαμβάνει τη μεταφορά των βιβλίων από σχολείο σε σχολείο με ευνοϊκή τιμολογιακή πολιτική. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΠΥΡΝΑ, που φέρνει μικρές, κινητές, θεματικές και δανειστικές βιβλιοθήκες μέσα τους σχολικές τάξεις των δημόσιων δημοτικών σχολείων, έτσι ώστε τα παιδιά να ενθαρρύνονται να ξεφυλλίσουν, να ακούσουν και να διαβάσουν τα βιβλία στο σχολείο, αλλά και να αναγνωρίσουν τους σκέψεις και τα συναισθήματά τους.  

Δωρεά στο Υπουργείο Παιδείας, για την υποστήριξη της τηλε-εκπαίδευσης

Με ισχυρό αίσθημα ευθύνης και λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που προέκυψαν με την πανδημία COVID-19 και στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο Όμιλος Quest προχώρησε στη δωρεά 1.018 iPad 4G συνολικής αξίας άνω των 400.000 εύρω στο Υπουργείο Παιδείας για άμεση αξιοποίηση από δημοτικά σχολεία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Παράλληλα παρέχεται εκπαίδευση και υποστήριξη στο εκπαιδευτικό προσωπικό για την εφαρμογή ενός πρωτοποριακού προγράμματος διδασκαλίας με το σύστημα και τα εργαλεία της Apple. Στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία συμμετείχαν όλες οι εταιρείες του Ομίλου Quest.