Skip to main content

Atradius: Υπηρεσίες Ασφάλισης Πιστώσεων και Είσπραξης Απαιτήσεων σε Ελλάδα και Κύπρο

Ο όμιλος Ασφάλισης Πιστώσεων Atradius είναι ο κορυφαίος όμιλος Ασφάλισης Πιστώσεων παγκοσμίως. Η Atradius παρέχει υπηρεσίες ασφάλισης Πιστώσεων, Εγγυήσεων και Είσπραξης Απαιτήσεων διεθνώς, με παρουσία σε πάνω από 54 χώρες.

Ο όμιλος Atradius ανήκει στην Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός όμιλος στην Ισπανία αλλά και ένας από τους μεγαλύτερους διεθνώς, ο οποίος έχει πάνω από 150 χρόνια πορεία και υπηρεσία στην αγορά, ενώ είναι εισηγημένος στο Χρηματιστήριο της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης.

Τα ετήσια έσοδα του ομίλου της Atradius είναι της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κεφαλαιακή του βάση είναι υπέρ πολλαπλάσια των ελαχίστων από αυτά που απαιτούνται από τις κανονιστικές αρχές, ενώ απολαμβάνει τη διαβάθμιση «Α» άριστο από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης A.M. Best και Moody’s. Τα κεντρικά του ομίλου είναι στη Μαδρίτη της Ισπανίας.

Το ελληνικό υποκατάστημα της Atradius δραστηριοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1998. Χάρη στις εξαιρετικού επιπέδου υπηρεσίες που παρέχουμε, αλλά και το έμπειρο εργατικό δυναμικό της, η Atradius Ελλάδος έχει αναδειχθεί ως «Market Leader» τα τελευταία πολλά συναπτά έτη. Ειδική μνεία πρέπει να γίνει για το στελεχικό δυναμικό της Atradius, το οποίο απαρτίζεται από επαγγελματίες υψηλού επιπέδου, που συνεχώς εκπαιδεύονται ανάλογα με τις ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς.

Τα κύρια τμήματα της εταιρείας είναι το τμήμα Πωλήσεων, το τμήμα του Account Management (εξυπηρέτηση πελατών), το τμήμα Ζημιών, το τμήμα της Οικονομικής Ανάλυσης και το Οικονομικό τμήμα. Οι υπηρεσίες που παρέχει η Atradius Ελλάδος είναι υπηρεσίες Ασφάλισης Πιστώσεων και Είσπραξης Απαιτήσεων, κυρίως για πελάτες μας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι καλύπτουμε τον προμηθευτή έναντι της μη πληρωμής από τους οφειλέτες του, είτε αυτοί είναι στην Ελλάδα είτε εκτός Ελλάδος (άρα εξαγωγικούς οφειλέτες στη δεύτερη περίπτωση).

Οι υπηρεσίες είσπραξης απαιτήσεων δεν αφορούν μόνο σε ασφαλισμένους πελάτες μας, αλλά και σε μη ασφαλισμένους. Αυτό σημαίνει ότι εάν μια εταιρεία (ασφαλισμένη ή μη) έχει ανεξόφλητες οφειλές από πελάτες της οπουδήποτε στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, μπορούμε μέσω του δικτύου μας να αναλάβουμε την είσπραξη των απαιτήσεων αυτών.

Πέρα του εμπορικού κινδύνου που καλύπτουμε, πρέπει να τονίσουμε ότι καλύπτουμε και τον πολιτικό κίνδυνο. Αυτό σημαίνει ότι αποζημιώνουμε τον προμηθευτή (στην προκειμένη εξαγωγέας) εάν ο οφειλέτης του δεν μπορεί να τον πληρώσει όχι για οικονομικούς λόγους, αλλά για εξωγενείς-πολιτικούς λόγους, όπως για παράδειγμα πόλεμος, διεθνοποίηση, εθνικοποίηση κ.τ.λ. (moratorium).

Όσο αφορά την εξαγωγική δραστηριότητα, καλύπτουμε τους πελάτες μας για εξαγωγές σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Εξαιρούνται ελάχιστες χώρες και συνήθως είναι εκείνες με πολύ επίφοβη οικονομία, με μεγάλο εμπορικό ή/και πολιτικό κίνδυνο.

Το συμβόλαιο πιστώσεων είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον ασφαλισμένο με διπλό όφελος: αφενός τον προφυλάσσει από συνεργασίες υψηλού κινδύνου και αφετέρου τον βοηθά να αναπτύξει τις συνεργασίες του με τους υφιστάμενους πελάτες του και να εντοπίσει νέους. Αυτό συμβαίνει γιατί έχει πλέον τη δυνατότητα είτε να παρέχει πίστωση στους πελάτες που μέχρι σήμερα συναλλασσόταν τοις μετρητοίς, έχοντας μειονέκτημα έναντι άλλων προμηθευτών, είτε παρέχοντας μεγαλύτερες πιστώσεις σε ύψος και διάρκεια, αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών.

Η ικανότητα να οικοδομούμε ισχυρές πελατειακές σχέσεις αποτελεί μέρος της φύσης μας. Βοηθά ακόμη και στη διαμόρφωση των υπηρεσιών που παρέχουμε. Γι’ αυτό το λόγο επενδύουμε σε μεγάλο βαθμό στη σφυρηλάτηση αμοιβαία επωφελών συνεργασιών όχι μόνο με τους πελάτες μας, αλλά και με τους πράκτορες, μεσίτες, παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών, ασφαλιστικούς εταίρους, αντασφαλιστές και τα εισπρακτικά δίκτυα. Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες και συνεργάτες μας τα κρίσιμα εργαλεία, την τεχνολογία, τις πληροφορίες και τις υπηρεσίες που χρειάζονται για τη διαχείριση του κινδύνου. Για παράδειγμα, με την απλοποίηση και βελτιστοποίηση καθημερινών εργασιών όπως οι αιτήσεις πιστωτικών ορίων και οι υποβολές απαιτήσεων. Αυτό επιτρέπει στους πελάτες μας να εστιάσουν σε δραστηριότητες που προσθέτουν αξία στην επιχείρησή τους.

Στην Atradius έχουμε μακρά παράδοση στο να αφουγκραζόμαστε τις γρήγορες αλλαγές των συνθηκών στην οικονομία και τις συναλλαγές, που προκύπτουν σε περιόδους μεγάλων προκλήσεων, όπως αυτή που σήμερα αντιμετωπίζουμε λόγω του COVID-19 και να προσαρμοζόμαστε ανάλογα, με γνώμονα πάντα τη στήριξη και την προστασία των ασφαλισμένων μας. Συνεχίζουμε να τους στηρίζουμε, με τη διατήρηση των πιστωτικών τους ορίων, ώστε να μπορούν εκ του ασφαλούς να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους και δη τις εξαγωγές.    

Μπορείτε να μας βρείτε στο www.atradius.gr