Επιμέλεια: Δανάη Αλεξάκη, Σοφία Εμμανουήλ, Λέττα Καλαμαρά