Skip to main content

ΑΣΕΠ: Γραπτή e-εξέταση υποψηφίων διοικητών-υποδιοικητών στις υγειονομικές περιφέρειες και τα νοσοκομεία

Δοκιμασίες σε Παραγωγικό Συλλογισμό, Επαγωγικό Συλλογισμό και Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων

Σε γραπτή ηλεκτρονική εξέταση διακρίβωσης δεξιοτήτων, οι οποίες σχετίζονται με τον συλλογισμό, την αποτελεσματικότητα και την ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις θέσεων ευθύνης [άρθρο 6 του ν. 5062/2023 (Α΄183)], θα λάβουν μέσω ΑΣΕΠ μέρος οι υποψήφιοι που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την κάλυψη των θέσεων διοικητών και υποδιοικητών των υγειονομικών περιφερειών (Πρόσκληση Γ4β/Γ.Π.οικ.69377/29.12.2023, ΑΔΑ: 9ΝΞ5465ΦΥΟ0ΣΡ3), καθώς και για την κάλυψη των θέσεων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών νοσοκομείων (Πρόσκληση Γ4β/Γ.Π.οικ. 2097/12.01.2024, ΑΔΑ: 92Ξ5465ΦΥΟ-6ΘΙ) θα λάβουν μέρος

Η εξέταση των υποψηφίων των δύο αυτών προσκλήσεων θα είναι κοινή. Η βαθμολογία που θα λάβουν θα ληφθεί υπόψη αρχικά για την κατάρτιση των πινάκων υποψηφίων με βάση τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης και ακολούθως για την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων και για τις δύο προσκλήσεις, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 παρ. 7β και 7ε, αντιστοίχως, του ν. 5062/2023.

Το πρόγραμμα της εξέτασης των υποψηφίων θα καταχωρισθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) το προσεχές διάστημα.

3 ενότητες

Η γραπτή ηλεκτρονική εξέταση θα περιλαμβάνει τις παρακάτω τρεις (3) ενότητες δοκιμασιών (τεστ): Παραγωγικός Συλλογισμός, Επαγωγικός Συλλογισμός και Διαχείριση Εργασιακών Σεναρίων.

Η εξέταση για τις δύο πρώτες ενότητες, του Παραγωγικού Συλλογισμού και του Επαγωγικού Συλλογισμού, θα πραγματοποιηθεί μέσω προσαρμοστικών τεστ (Computerized Adaptive Testing – CAT) που θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και / ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων.

Τα προσαρμοστικά τεστ (CAT) αποτελούν μια δοκιμασμένη μέθοδο δημιουργίας δοκιμασιών αξιολόγησης και αξιοποιούνται διεθνώς επί δεκαετίες σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για σκοπούς επιλογής υποψηφίων. Η μέθοδος CAT υιοθετεί μία σύγχρονη μεθοδολογία ηλεκτρονικής εξέτασης για την αξιολόγηση δεξιοτήτων, η οποία βασίζεται σε μαθηματικά μοντέλα και προσαρμόζει, σε πραγματικό χρόνο, το επίπεδο δυσκολίας των ερωτήσεων στην επίδοση του υποψήφιου.

Οι ερωτήσεις των τεστ CAT δεν είναι βαθμολογικά ισοδύναμες. Η δοκιμασία ξεκινά με την εμφάνιση σε όλους τους υποψήφιους μιας μέτριου βαθμού δυσκολίας ερώτησης. Εάν ο υποψήφιος απαντήσει σωστά στην ερώτηση αυτή, τότε η επόμενη ερώτηση που θα κληθεί να απαντήσει θα είναι μια μεγαλύτερου βαθμού δυσκολίας ερώτηση, ενώ εάν απαντήσει λανθασμένα στην πρώτη ερώτηση, τότε η επόμενη ερώτηση που θα κληθεί να απαντήσει θα είναι μια μικρότερου βαθμού δυσκολίας ερώτηση. Αυτή η ροή/διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να ολοκληρωθεί το σύνολο των ερωτήσεων, που περιλαμβάνει η εκάστοτε δοκιμασία.

Η εξέταση για την τρίτη ενότητα της Διαχείρισης Εργασιακών Σεναρίων θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που θα αφορούν προσομοίωση εργασιακών καταστάσεων, οι οποίες θα είναι βαθμολογικά ισοδύναμες μεταξύ τους.

Για κάθε εξεταζόμενη ενότητα, στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί η περιγραφή του τεστ και του αντίστοιχου τρόπου εξέτασης, καθώς και παραδείγματα ερωτήσεων.