Skip to main content

Smart Readiness Vouchers: 120.000 ακίνητα αποκτούν υπερυψηλές ταχύτητες – Υποβολή αιτήσεων

Μετά την αναβάθμιση, υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης και επικοινωνίας κατάλληλων αισθητήρων που θα δίνουν στοιχεία για την ασφάλεια του κτηρίου, θα ελέγχουν την ορθή λειτουργία των βασικότερων κοινόχρηστων εγκαταστάσεων

Υπερυψηλές ταχύτητες αποκτούν 120.000 ακίνητα, μέσω του προγράμματος Smart Readiness Vouchers του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για έργο συνολικού προϋπολογισμού 100.000.000€, που χρηματοδοτείται από το «Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» και υλοποιείται από την ΚτΠ Μ.Α.Ε.

Μέσω της πλατφόρμας smartreadiness.gov.gr, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν μέχρι τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025 την αίτησή τους, για τα κτήρια που είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο της Δράσης «Ετοιμότητα Υποδομών για Έξυπνα Κτίρια (Smart Readiness)».

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση της «έξυπνης ετοιμότητας» του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της χώρας μέσω της δημιουργίας σύγχρονων ψηφιακών υποδομών. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η διείσδυση ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων στα κτήρια και η διασύνδεσή τους με «έξυπνους» μετρητές των δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου) χωρίς την ανάγκη σημαντικών πρόσθετων εργασιών εκ μέρους των διαχειριστών δικτύων κοινής ωφέλειας.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι μετά την αναβάθμιση, υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης και επικοινωνίας κατάλληλων αισθητήρων που θα δίνουν στοιχεία για την ασφάλεια του κτηρίου, θα ελέγχουν την ορθή λειτουργία και θα παρέχουν μετρήσεις σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των βασικότερων κοινόχρηστων εγκαταστάσεων των κτηρίων, όπως το λεβητοστάσιο κεντρικής θέρμανσης και ο ανελκυστήρας.

Επιλέξιμα κτήρια είναι οι μονοκατοικίες και οι πολυκατοικίες με βάση τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης
  • Δεν διαθέτουν ήδη ενδοκτηριακή οπτική καλωδίωση
  • Δεν είναι επιλέξιμα και εξαιρούνται από τη δράση τα κτήρια ιδιοκτησίας του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Για την ένταξη ενός κτηρίου στο πρόγραμμα, ο διαχειριστής επιλέγει εγκαταστάτη από τους εγγεγραμμένους στο μητρώο του προγράμματος, ο οποίος δραστηριοποιείται στην περιοχή που βρίσκεται το κτήριο. Ακολούθως, ο εγκαταστάτης επισκέπτεται το κτήριο, προσδιορίζει τις εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν και υποβάλλει την προσφορά προς τον διαχειριστή. Μετά την αποδοχή εκ μέρους του διαχειριστή της προσφοράς, ο εγκαταστάτης αναλαμβάνει την υποβολή αίτησης έκδοσης Voucher, σύμφωνα με τον οδηγό προγράμματος.

Τα προς επιδότηση κτήρια προκύπτουν από τα στοιχεία που υποβάλλουν οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι. Το ποσό της ενίσχυσης εξαρτάται από τους ορόφους που απαρτίζουν το κτήριο και τις επιλέξιμες εργασίες, με τον ενδεικτικό μέσο όρο του ποσού ενίσχυσης να κυμαίνεται στα 840 ευρώ.