Skip to main content

Τα σχέδια των κινεζικών ναυπηγείων για τα πλοία επόμενης γενιάς

Ο κινεζικός ναυπηγικός όμιλος εκτιμά πως το μονοπάτι προς την απανθρακοποίηση περνά από πέντε «δρόμους»

Στο βέλτιστο σχεδιασμό που θα επιτρέπει χαμηλότερη κατανάλωση και κατ’ επέκταση στην εγκατάσταση συσκευών εξοικονόμησης ενέργειας εστιάζουν τα ναυπηγεία της Κίνας, αναπτύσσοντας τα πλοία της επόμενης γενιάς.

Την ίδια ώρα, προχωρούν σχέδια πλοίων για χρήση εναλλακτικών καυσίμων, όπως το LNG, η μεθανόλη και η αμμωνία, έχοντας ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία ναυπήγησης για λογαριασμό πλοιοκτητών που έχουν κάνει βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση.

O μεγάλος κρατικός κινεζικός ναυπηγικός όμιλος China State Shipbuilding Corporation Limited (CSSC Group) διοργάνωσε μία ειδική εκδήλωση στη διάρκεια των Ποσειδωνίων – στην οποία παρευρέθηκε η «Ν» – δίνοντας μία εικόνα για το πώς θα μοιάζουν τα πλοία που θα πλέουν στις θάλασσες τα επόμενα 20-25 χρόνια.

O εν λόγω όμιλος έχει δημιουργήσει δύο εταιρείες Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), την Marine Design & Research Institute of China (MARIC) και την Shanghai Merchant Ship Design & Research Institute (SDARI) και στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα σχέδια νέων πλοίων που έχουν καταρτίσει.

Κομβικός ο σχεδιασμός

«Το σχέδιο του πλοίου μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία απαλλαγής από τον άνθρακα» επισημάνθηκε, μεταξύ άλλων.

H βελτιστοποίηση της μηχανής, της δομής, του συστήματος φόρτωσης, της προπέλας, της γάστρας, η εφαρμογή μπογιάς χαμηλής τριβής αποτελούν όλα τμήμα ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για βαπόρια μειωμένων εκπομπών.

Παράλληλα, στην «εξίσωση» εισέρχονται οι συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας, όπως οι προηγμένες λύσεις των πανιών, των συστημάτων λίπανσης με αέρα, των συστημάτων δέσμευσης άνθρακα, αλλά και τα εναλλακτικά καύσιμα.

Όπως σημείωσαν οι άνθρωποι του CSSC, όλες αυτές οι λύσεις δεν αναιρούν η μία την άλλη, αλλά αντιθέτως πολλές φορές είναι συμπληρωματικές.

Το «πράσινο» μονοπάτι

Ο κινεζικός ναυπηγικός όμιλος εκτιμά πως το μονοπάτι προς την απανθρακοποίηση περνά από πέντε «δρόμους». Ο πρώτος είναι τα logistics και η ψηφιοποίηση. Εδώ περιλαμβάνεται η μείωση της ταχύτητας, η αξιοποίηση του πλοίου, το μέγεθος αυτού και οι εναλλακτικές ρότες που μπορεί να ακολουθήσει.

Οι άνθρωποι του ομίλου θεωρούν ότι μία σωστή διαχείριση των ανωτέρω παραγόντων μπορεί να επιφέρει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έως 20%.

Ο δεύτερος είναι η υδροδυναμική. Τα μέτρα που επαφίενται της υδροδυναμικής είναι η επίστρωση της γάστρας, η βελτιστοποίηση αυτής, τα συστήματα λίπανσης με αέρα και μπορούν να οδηγήσουν σε περιορισμό της κατανάλωσης 5-15%.

Τρίτος παράγοντας είναι η μηχανική. Με άλλα λόγια, η βελτίωση στη μηχανή, η ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας και η υβριδοποίηση με τη χρήση μπαταριών. Η CSSC εκτιμά ότι αυτές οι αναβαθμίσεις μειώνουν από 5% έως 20% την κατανάλωση ενέργειας.

Ο τέταρτος «δρόμος» είναι τα καύσιμα και η ενέργεια χαμηλού έως και μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα και ως πέμπτο αναφέρει με τον τίτλο «after treatment measure» (μέτρα διαχείρισης) τα συστήματα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα.

Ο «χάρτης» των καυσίμων

Ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της παρουσίασης αποτέλεσε η αξιολόγηση των εναλλακτικών καυσίμων και των τεχνολογιών μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πλοίων. Στην ανάλυση τέθηκαν υπόψη το LNG, η μεθανόλη, η αμμωνία, το υδρογόνο, τα βιοκαύσιμα, οι μπαταρίες και τα συστήματα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCUS).

Σύμφωνα με το CSSC, το βασικό μειονέκτημα του LNG και της μεθανόλης είναι η περιορισμένη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα, της αμμωνίας η χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα, του υδρογόνου η αρκετά χαμηλή θερμοκρασία, των βιοκαυσίμων οι περιορισμένες πηγές προμήθειας, των μπαταριών η περιορισμένη απόδοση ισχύος και των CCUS η υψηλή κατανάλωση ενέργειας.

Σε επίπεδο κανονιστικού πλαισίου, οι συνθήκες είναι ώριμες σε LNG, μεθανόλη, βιοκαύσιμα, μπαταρίες και CCUS, ενώ στις υπόλοιπες τεχνολογίες δεν έχουν τεθεί ακόμη σχετικές ρυθμίσεις σε ισχύ.

Όσο για τη συμβατότητα με τα πλοία, LNG, μεθανόλη, αμμωνία, υδρογόνο και CCUS θα αξιοποιηθούν από μεσαίου και μεγάλου μεγέθους βαπόρια, ενώ οι μπαταρίες σε πλοία μικρών αποστάσεων.