Skip to main content

Η spot αγορά έδωσε ώθηση στα έσοδα της Gaslog

Η εταιρεία σημείωσε έσοδα ύψους 244,8 εκατ. δολαρίων για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022

Αύξηση εσόδων κατά 21,7 εκατ. δολάρια, παρά την «απουσία» δύο πλοίων, σημείωσε η Gaslog το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Η εταιρεία πριν από δύο χρόνια διεγράφη από το αμερικανικό χρηματιστήριο, αφού η BlackRock απέκτησε το 45%. Η ομάδα Global Energy & Power Infrastructure της BlackRock είχε αποκτήσει όλες τις κοινές μετοχές της GasLog- μη συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν Rolling Shareholders. Οι Rolling Shareholders περιλαμβάνουν την Blenheim Holdings Ltd. η οποία ανήκει εξ ολοκλήρου στην οικογένεια Λιβανού (Πήτερ Λιβανός) και μια θυγατρική κατά 100% του Ιδρύματος Ωνάση.

Η εταιρεία σημείωσε έσοδα ύψους 244,8 εκατ. δολαρίων για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 (223,1 εκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021). Η αύξηση των εσόδων αποδίδεται κυρίως στην δραστηριοποίηση του στόλου στην spot αγορά, η οποία κατά τους τρεις τελευταίους μήνες του 2022 ανέβηκε κατακόρυφα.

Η ανοδική αυτή τάση αντισταθμίστηκε εν μέρειλόγω της πώλησης του Methane Shirley Elisabeth το τρίτο τρίμηνο του 2022 και των ημερών που έμεινε εκτός λειτουργίας λόγω του προγραμματισμένου dry-docking πλοίο της εταιρείας.

Τα κέρδη, για το ίδιο διάστημα έφτασαν τα 68,7 εκατ. δολάρια για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022 (ζημία 60 εκατ. δολάρια για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021).

Η GasLog επίσης επέκτεινε τη συμφωνία χρονοναύλωσης του GasLog Salem, ενός πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου με δυνατότητα χρήσης  τριών καυσίμων για την πρόωσή του, , με την Clearlake Shipping Pte Ltd., μια εξ ολοκλήρου θυγατρική της Gunvor Group Ltd. (“Gunvor”), για τρία έτη, με τη σύμβαση να λήγει πλέον τον Μάρτιο του 2026.

Συγχώνευση

Επισημαίνεται ότι η Gaslog στις 24 Ιανουαρίου 2023, κατέθεσε πρόταση για την εξαγορά όλων των κοινών μετοχών τα Gaslpg Partners, που είναι θυγατρική της Gaslog και οι μετοχές της εξακολουθούν να διαπραγματεύονται στο αμερικανικό χρηματιστήριο.  Το προσφερόμενο τίμημα είναι 7,70 δολάρια ανά κοινή μετοχή, συμπεριλαμβανομένης ειδικής διανομής 2,33 δολαρίων ανά μετοχή από την GasLog Partners, η οποία θα καταβληθεί στους μετόχους πριν από το κλείσιμο της προτεινόμενης συναλλαγής.

Σημειώνεται ότι η GasLog σήμερα ελέγχει περίπου το 30,2% των κοινών μετοχών της GasLog Partners και το 100% των «Class B units». Όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, το τίμημα των 7,70 δολαρίων ανά μετοχή αποτελεί 10,3% premium συγκριτικά με το κλείσιμο της μετοχής στη συνεδρίαση της 23ης Ιανουαρίου 2023 και 16,3% premium σε σχέση με τη σταθμισμένη κατά όγκο μέση τιμή της μετοχής κατά τις τελευταίες 30 ημέρες έως τις 23 Ιανουαρίου.

CO2

Ο Πήτερ Λιβανός, ο οποίος είναι από τους πρώτους έλληνες εφοπλιστές που δραστηριοποιήθηκαν στην μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, σε μια περίοδο που η καθιέρωσή του σαν μεταβατικό καύσιμο στην πορεία για το zero net, προχώρησε σε μια ακόμα προωτοποριακή κίνηση. Ίδρυσε την Ecolog  η οποία θα εστιάσει στη μεταφορά CO2.

Επισημαίνεται ότι ο CO2 εκτός των άλλων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή e μεθανόλης, η οποία είναι πιστοποιημένη ως πράσινο καύσιμο.

Η EcoLog, που σχεδιάζει να γίνει μια κορυφαία παγκόσμια επιχείρηση με έναν εικονικό αγωγό 60 πλοίων, μαζί με συνδεδεμένα τερματικά εισαγωγής και εξαγωγής, θα μπορεί να μεταφέρει 50 εκατομμύρια τόνους CO2 ετησίως μέχρι το 2035.

Η νέα εταιρεία υποστηρίζεται από την Ceres Shipping, της οικογένειας Λιβανού. Σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα στόλο από 60 εξειδικευμένα πλοία καθώς και ένα συνδεδεμένο δίκτυο λιμενικών τερματικών, για τη μεταφορά 50 εκατομμυρίων τόνων CO2 ετησίως έως το 2035. Τα πλοία και οι τερματικοί σταθμοί θα λειτουργούν σε πίεση οκτώ bar, γεγονός που θα επιτρέψει την αποστολή μεγάλων όγκων CO2 για να διατηρηθεί το κόστος σε χαμηλά επίπεδα. Η EcoLog ανέφερε ότι όλες οι τεχνολογίες που πρόκειται να αναπτυχθούν σε αυτό το δίκτυο έχουν καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια, απλώς πρέπει να αναδιαμορφωθούν σε κλίμακα.