Skip to main content

Νέα κίνητρα για τις συγχωνεύσεις εταιρειών

Στα σκαριά το σχετικό νομοσχέδιο - Τι προβλέπει

Στη θέσπιση κινήτρων φορολογικών και αναπτυξιακών με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη μεγέθυνση των ελληνικών επιχειρήσεων μέσω συγχωνεύσεων, σχεδιάζει να προχωρήσει σύντομα η κυβέρνηση.

Βασικός στόχος είναι η δημιουργία μεγαλύτερων και πιο δυναμικών επιχειρήσεων που μπορούν να είναι ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο και προσφέρουν παράλληλα περισσότερες και πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας. Επιπλέον, συνδέονται με την προσέλκυση επενδύσεων που συνεπάγεται εισροή κεφαλαίων στη χώρα, αλλά και συχνά εισροή τεχνογνωσίας από το εξωτερικό.

«Σήμερα υπάρχει ένα διάσπαρτο και αποσπασματικό πλαίσιο που ξεκινάει από το 1972 και απλώνεται σε νόμους διαφορετικών δεκαετιών. Και αυτό, όπως είναι λογικό, δεν συμβάλει σε ένα περιβάλλον φιλικό προς τις επενδύσεις. Στόχος μας είναι να διαμορφώσουμε ένα ξεκάθαρο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο θα αποτελεί το κεντρικό σημείο αναφοράς για επιχειρήσεις και επενδυτές που θέλουν να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής  Χατζηδάκης.

Κίνητρα για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη

Πέρα από τα κίνητρα που θεσπίστηκαν πριν από 3 χρόνια, το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις αλλά και για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. Πρόσθετα χρηματοδοτικά κίνητρα για συγχωνεύσεις και καινοτομία από το ΕΣΠΑ και την Αναπτυξιακή Τράπεζα, που θα εφαρμοστούν έως το φθινόπωρο. Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται περαιτέρω επιχορήγηση για επενδύσεις από επιχειρήσεις που αποτελούν προϊόν συγχώνευσης, ώστε να έχουν οι εταιρίες αυτές επιπλέον μέσα για μεγέθυνση και καινοτομία.

«Οι βιώσιμοι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης προϋποθέτουν μια πιο ανταγωνιστική οικονομία. Και αυτή, με τη σειρά της, προϋποθέτει μεγαλύτερες, πιο εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Με κίνητρα και χωρίς εξαναγκασμούς, γιατί δεν είμαστε σοβιετική χώρα, αλλά δεν υπάρχει οικονομολόγος ανεξαρτήτως πολιτικής κατεύθυνσης που να μην προτείνει να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Μεταξύ των ρυθμίσεων που σχεδιάζεται να ενταχθούν στο εν λόγω νομοσχέδιο είναι :

  • Επέκταση του ισχύοντος πλαισίου στην απορρόφηση μικρών από μεγαλύτερες επιχειρήσεις, καθώς το υφιστάμενο καθεστώς επικεντρώνεται μόνο στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
  • Πλήρης ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας 2009/133 που αφορά το κοινό φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζεται στις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, μερικές διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών-μελών. Μεταξύ άλλων θα ρυθμίζονται οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιρειών.
  • Η παροχή κινήτρων για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, έχοντας ξεπεράσει το πρώτο στάδιο της δημιουργίας. Καθοριστικός εδώ αναμένεται να είναι ο ρόλος των προγραμμάτων ΕΣΠΑ και της Αναπτυξιακής Τράπεζας
  • Φορολογικά κίνητρα σε επενδυτές που τοποθετούν κεφάλαια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα εισάγονται στην εναλλακτική αγορά. Τα κίνητρα θα μπορούν να σχετίζονται με την παροχή έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα του 50% του κεφαλαίου που επενδύεται και έως 300.000 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
  • Φορολογικά κίνητρα για δραστηριότητες που σχετίζονται με την καινοτομία. Είναι πιθανό να επεκταθεί το χρονικό όριο των 3 ετών που υφίσταται σήμερα για την απαλλαγή φόρου για κέρδη που συνδέονται με εκμετάλλευση πατέντας.

Τα κίνητρα που είναι ήδη σε ισχύ

Η νομοθετική ρύθμιση αποτελεί συνέχεια του ευνοϊκού πλαισίου για τις συγχωνεύσεις που πέρασε στη Βουλή το 2022. Στο εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπονταν η χορήγηση ισχυρών φοροκινήτρων σε επιχειρήσεις μικρού και μικρομεσαίου μεγέθους που αντιμετώπιζαν πρόβλημα βιωσιμότητας, να συγχωνευτούν ώστε στη συνέχεια να αναπτυχθούν.

Ανάλογο πλαίσιο φοροκινήτρων προσφερόταν και για τις συνεργασίες ελεύθερων επαγγελματιών, όπως είναι οι δικηγόροι, οι μηχανικοί κ.α., όπως επίσης και για τις περιπτώσεις εξαγορών επιχειρήσεων.

Ο νόμος 4935/2022 προβλέπει φορολογικά κίνητρα για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων και συνεργασίες προσώπων, όπως η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος κατά 30%-50% στη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί από τη συγχώνευση για 9 έτη.