Skip to main content

Σε φάση προκήρυξης έργο 700 εκατ. για οπτικές ίνες

Από την έντυπη έκδοση

Της Τέτης Ηγουμενίδη
[email protected]

Σε διαδικασία προκήρυξης έχει τεθεί το έργο συνολικού προϋπολογισμού 700 εκατ. ευρώ (870 εκατ. με ΦΠΑ) για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών που θα αφορά 812.155 τηλεφωνικές συνδέσεις (18% περίπου των συνολικών) και δυνητικά 2,5 εκατ. πολίτες, το οποίο έχει σχεδιάσει η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής.

Το έργο υπό την ονομασία ανάπτυξη Υποδομών Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Ultra-Fast Broadband, UFBB) αφορά την ανάπτυξη σύγχρονων ευρυζωνικών υποδομών σε όλη τη χώρα, ικανών να προσφέρουν σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητες της τάξης του 1Gbps. Στοχεύει στην κάλυψη περιοχών της χώρας οι οποίες δεν καλύπτονται από τα επενδυτικά σχέδια των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και σχεδιάζεται συμπληρωματικά στις αντίστοιχες υποδομές που αναπτύσσουν ιδιώτες πάροχοι.
Θα υλοποιηθεί σε τμήματα (lots), των οποίων ο συνολικός αριθμός θα είναι 7, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη λειτουργίας του ανταγωνισμού και της επίτευξης οικονομίας κλίμακας.

Στάδια διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός θα υλοποιηθεί με ανοικτή διαδικασία δύο σταδίων (ανταγωνιστικός διάλογος). Με την πρώτη φάση του διαγωνισμού θα αναδειχθούν τα υποψήφια σχήματα που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό και θα ακολουθήσει η ανάθεση της σύμβασης σύμπραξης.

Το UFBB θα πραγματοποιηθεί ειδικότερα με τη σύμπραξη Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Η εθνική συμμετοχή θα αγγίξει τα 300 εκατ. ευρώ, που θα προέλθουν από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 (88% ΕΠΑΝΕΚ και 12% ΠΑΑ), ενώ οι ιδιωτικές επενδύσεις εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 400 εκατ. ευρώ. Κύριος του έργου είναι το ελληνικό Δημόσιο (Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) και στο τέλος της περιόδου παραχώρησης όλες οι υποδομές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του έργου θα περιέλθουν στην πλήρη κυριότητα και διαχείριση του ελληνικού Δημοσίου. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, από τα μεγαλύτερα τηλεπικοινωνιακά έργα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και με ενδιαφέρον αναμένεται το πόσο γρήγορα θα προχωρήσει προκειμένου να καλύψει τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει τη χώρα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές που είναι αναγκαίες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο προϋπολογισμός του υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό όλων των έργων ΣΔΙΤ στην Ελλάδα από το 2013 έως σήμερα.

 Δηλώσεις
Ο υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς δήλωσε: «Με το έργο Ultra Fast Broadband το ίντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων γίνεται πραγματικότητα, για κάθε νοικοκυριό σε κάθε σημείο της επικράτειας. Πλέον, ξεπερνούμε τις κωλυσιεργίες του παρελθόντος, μειώνουμε το ψηφιακό χάσμα και επιτυγχάνουμε τους στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε.». 

Ο γ.γ. Βασίλης Μαγκλάρας σημείωσε: «Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο που θα συμβάλει αποφασιστικά στην προώθηση της ευρυζωνικότητας και θα επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. Για την υλοποίησή του συνεργαστήκαμε με πολλούς φορείς στην Ελλάδα και την Ε.Ε. ώστε να καταλήξουμε σε μια μορφή ευρείας αποδοχής, ελκυστική για τους επενδυτές και με πολύ σημαντικά οφέλη και ισχυρό αποτύπωμα για τη χώρα μας. Ολοκληρώνεται ένας δύσκολος κύκλος παρεμβάσεων στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου, για την ανάπτυξη ανοικτών υποδομών, με σύγχρονες προδιαγραφές που θα αποτελέσουν τις βάσεις για την ψηφιακή Ελλάδα».