Skip to main content

Βουλή- Σταϊκούρας: Οι 12 πρωτοβουλίες του ΥΠΟΙΚ για τη θεραπεία χρόνιων προβλημάτων της οικονομίας

Σε σημαντικές πρωτοβουλίες για τη θεραπεία χρόνιων προβλημάτων της οικονομίας, σε έγκαιρες και στενευμένες παρεμβάσεις, που επεκτείνονται και εμπλουτίζονται ανάλογα με την δυναμική και την εξέλιξη της πανδημίας και σε μέτρα στήριξης και προστασίας νοικοκυριών και επιχειρήσεων, στηρίζονται οι διατάξεις του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου, τόνισε στην ομιλία του στην ολομέλεια της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. 

Ο κ. Σταϊκούρας, πρόσθεσε ότι αξιοποιείται κάθε διαθέσιμος πόρος, ώστε να δημιουργηθούν  οι προϋποθέσεις, αρχικά για ταχεία ανάταξη, και μεταγενέστερα για βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός παρέθεσε τα εξής σημεία:

1ον. Ρυθμίζονται θέματα διενέργειας Γενικών Απογραφών από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ειδικότερα, καθορίζονται ο σκοπός, το αντικείμενο, οι ορισμοί, το πεδίο εφαρμογής, ο χρόνος και η διαδικασία διενέργειας των Απογραφών Κτιρίων – Πληθυσμού – Κατοικιών και Γεωργίας – Κτηνοτροφίας, έτους 2021.Επίσης, περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν τη συλλογή στοιχείων και τα όργανα των παραπάνω Γενικών Απογραφών.Τέλος, ρυθμίζονται διοικητικά και οικονομικά θέματα. Η παρούσα διάταξη κρίνεται αναγκαία, λόγω της σπουδαιότητας και της πολυπλοκότητας της εκάστοτε Απογραφής. Τα αποτελέσματα της Απογραφής θα αποτελέσουν οδηγό για την αποτελεσματική άσκηση οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, ενώ καλύπτουν και μια σειρά από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας.

2ον. Απαλλάσσονται κατά 100% από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με κρατική εντολή. Στην εν λόγω διάταξη συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου και της εστίασης, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, οι επιχειρήσεις των κλάδων πολιτισμού και αθλητισμού, τα γυμναστήρια, οι επιχειρήσεις του τουρισμού, όπως ξενοδοχεία, καταλύματα και τουριστικά γραφεία, και οι υπηρεσίες μεταφορών.

3ον. Προβλέπεται η καταβολή του 80% του μηνιαίου συμφωνημένου μισθώματος, ως αποζημίωση στους εκμισθωτές – φυσικά πρόσωπα, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.Επιπλέον, για τους εκμισθωτές – νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εκμισθώνουν ακίνητα στις επιχειρήσεις που δικαιούνται απαλλαγή κατ’ επιταγή του νόμου, θα καταβληθεί ως αποζημίωση το 60% του μηνιαίου μισθώματος. Τα ανωτέρω ποσά που καταβάλλονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων δεν χαρακτηρίζονται ως εισόδημα, είναι αφορολόγητα και ακατάσχετα. Τα ποσά που δεν εισπράττονται, δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος και σε εισφορά αλληλεγγύης.

4ον. Χορηγούνται διευκολύνσεις σχετικά με την πληρωμή αξιογράφων, δηλαδή επιταγών, συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή. Εντάσσονται επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή και των οποίων η δραστηριότητα εμπίπτει στους ΚΑΔ που θα καθοριστούν, επιχειρήσεις που έχουν πληγεί δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού, καθώς και νέες επιχειρήσεις.

Με το πλέγμα αυτών των μέτρων, τόνισε ο υπουργός, καθώς και πολλών άλλων, όπως είναι, ενδεικτικά, η επιστρεπτέα προκαταβολή, η αποζημίωση ειδικού σκοπού, η κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων, οι αναστολές υποχρεώσεων, η μείωση φορολογικών συντελεστών, η μείωση ασφαλιστικών εισφορών και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, «χτίζουμε» ένα δίχτυ ασφαλείας για να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Παρά ταύτα, σημείωσε, το αποτύπωμα των μέτρων στήριξης της κυβέρνησης καταγράφεται – με σαφήνεια – σε όλες τις εκθέσεις, όπως στην τελευταία της ΓΣΕΒΕΕ. Έκθεση η οποία, κατά τον υπουργό, υποστηρίζει ότι «τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας έχουν πετύχει τον στόχο συγκράτησης της απασχόλησης και έχουν ανακόψει, προς το παρόν, τα μαζικά λουκέτα που προκαλούνται κατά τη διάρκεια έντονων οικονομικών κρίσεων».

Ενώ «το πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ”, επεσήμανε ο υπουργός,  «έχει βοηθήσει στη μείωση των νοικοκυριών που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα στεγαστικά τους δάνεια, περιορίζοντας τον αριθμό των νοικοκυριών που έχουν καθυστερημένες οφειλές».

5ον. Ρυθμίζεται ο χρόνος κτήσης εισοδήματος από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις και η απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το φορολογικό έτος 2020. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον υπουργό, με τη συγκεκριμένη διάταξη, ρυθμίζεται η αποφυγή υποβολής μεγάλου αριθμού τροποποιητικών δηλώσεων από τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις οι οποίες εισπράττονται αναδρομικά σε έτος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο ανάγονται.  «Έτσι, διευκολύνονται οι φορολογούμενοι, αλλά και η φορολογική διοίκηση. Επίσης, απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης οι αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις οι οποίες εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020, λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στο συγκεκριμένο έτος», υπογράμμισε. 

6ον. Ρυθμίζεται η υποβολή δήλωσης μεταβολών για μετάταξη από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς. Συγκεκριμένα, είπε ο υπουργός, διευκολύνεται η διαδικασία μετάταξης των αγροτών από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, λόγω είσπραξης κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος ποσών αγροτικών επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ. Η ευεργετική ρύθμιση αφορά όσους δεν εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020.

7ον. Χορηγείται οικονομική ενίσχυση, με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου» (Aegean) για την αποκατάσταση της – άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία – ζημίας που αυτή υπέστη. Ο υπουργός ανέφερε ότι το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται στα 120 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό έχει λάβει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις, και έχει θεωρηθεί αναλογικό.

Η παρούσα διάταξη κρίνεται αναγκαία διότι η εταιρεία, που αποτελεί τον βασικό αερομεταφορέα της χώρας μας, όπως και συνολικά ο κλάδος των αερομεταφορών, υπέστη, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων, πολύ σημαντική απώλεια εσόδων, λόγω της τεράστιας μείωσης της επιβατικής κίνησης.

Είναι χαρακτηριστικό, είπε. ότι σύμφωνα με την – από 13.1.2021 – ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η συνολική αεροπορική επιβατική κίνηση (εσωτερικού-εξωτερικού) κυμάνθηκε στα 19,7 εκατ. επιβάτες το 2020, σημειώνοντας σημαντική πτώση κατά 69%. Τα στοιχεία αυτής της μεγάλης μείωσης, εξήγησε ο κ. Σταϊκούρας, απόρροια της πανδημίας και των μέτρων περιορισμού στις μετακινήσεις που παγκοσμίως έχουν επιβληθεί, δείχνουν ότι η χώρα μας επέστρεψε σε επίπεδα διακίνησης επιβατών προ 30ετίας, και συγκεκριμένα στο μακρινό 1991, όταν είχαν διακινηθεί 19,6 εκατ. επιβάτες στα αεροδρόμια της Ελλάδας.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι μόνο για τον μήνα Δεκέμβριο του 2020, υπήρξε μείωση κατά 85% στη συνολική επιβατική κίνηση (εσωτερικού – εξωτερικού) και μείωση κατά 88% στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού.«Η βάση της απόφασης για την ενίσχυση προς την Aegean είναι ότι όταν λειτουργεί σε κανονικότητα, εκτός πανδημίας, συμβάλλει σημαντικά στα δημόσια οικονομικά, και ευρύτερα στην οικονομία της χώρας.Συγκεκριμένα, το 2019, απέδωσε 390 εκατ. ευρώ σε φόρους, εισφορές και τέλη υποδομών της χώρας.Το ποσό αυτό είναι 9 φορές μεγαλύτερο από τα μερίσματα που πλήρωσε την ίδια χρήση στους μέτοχους της.Και πάνω από 3 φορές την άμεση ενίσχυση που προβλέπουμε. Όταν, λοιπόν, πηγαίνει καλά η εταιρεία, η απόδοση είναι άμεση και πολλαπλάσια για το Δημόσιο», υπογράμμισε ο υπουργός. 

Ο υπουργός σημείωσε ότι η πλειονότητα των Ευρωπαϊκών χωρών είτε έχει ήδη προβεί σε σχετικές ρυθμίσεις παροχής κρατικής ενίσχυσης στους βασικούς τους αερομεταφορείς, είτε εξετάζει σχετικές ρυθμίσεις και ανέφερε ενδεικτικά τα εξής: 

 • Ο όμιλος της Tap Air Portugal ενισχύθηκε με 1,2 δισ. ευρώ από το πορτογαλικό κράτος, το οποίο είναι από αρκετές απόψεις συγκρίσιμο με το δικό μας κράτος.
 • Ο όμιλος της Lufthansa ενισχύθηκε με ποσό της τάξεως των 11 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 9 δισ. ευρώ από το Γερμανικό Δημόσιο, 0,3 δισ. ευρώ από το Βελγικό Δημόσιο, 0,45 δισ. ευρώ από το Αυστριακό Δημόσιο και 1,4 δισ. ευρώ από το Ελβετικό Δημόσιο.
 • Ο όμιλος της Alitalia ενισχύθηκε με 273 εκατ. ευρώ από το Ιταλικό Δημόσιο.
 • Ο όμιλος Airfrance – KLM έλαβε ενίσχυση 7 δισ. ευρώ από το Γαλλικό Δημόσιο αναφορικά με την Airfrance και 3,4 δισ. ευρώ από το Ολλανδικό Δημόσιο  αναφορικά με την KLM. 

«Προκειμένου να λάβει την πιο πάνω παροχή οικονομικής ενίσχυσης, η εταιρεία δεσμεύεται να προβεί προηγουμένως σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 60 εκατ. ευρώ και να χορηγήσει στο Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς επιβάρυνση, παραστατικά τίτλων δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) εκδόσεως της εταιρίας. Επιλέξαμε, δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε ένα μοντέλο στήριξης που ελαχιστοποιεί το βάρος για το Ελληνικό Δημόσιο, και προϋποθέτει την εκ νέου άμεση επένδυση από κεφάλαια των ιδιωτών», δήλωσε ο υπουργός. 

Οι εν λόγω τίτλοι, όπως είπε,  αντιπροσωπεύουν δικαίωμα απόκτησης ποσοστού 11,5% επί του μετοχικού κεφαλαίου, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την ορισθείσα αύξησή του, ενώ το Δημόσιο θα διαθέτει δικαίωμα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων εντός χρονικού διαστήματος από 2 έως 5 έτη μετά την ημερομηνία εκταμίευσης της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης προς την εταιρεία, διευκρινίζοντας ότι με το «μοντέλο Lufthansa» κατ’ αναλογία των κεφαλαιοποιήσεων πριν την κρίση των εταιρειών, θα έπρεπε να συμβάλουμε περίπου με 650-700 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 400-450 εκατ. ευρώ σε κοινές και προνομιούχες μετοχές με άμεση συμμετοχή περί το 25% του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά με πολλαπλάσιο κόστος και  ρίσκο για τον φορολογούμενο.

Εάν η εταιρεία πάει καλά σε βάθος πενταετίας, πρόσθεσε ο υπουργός,  τα warrants, στην ίδια τιμή που θα μπουν τα νέα χρήματα σήμερα, θα μας αποδώσουν και ένα σημαντικό μέρος επιστροφής. «Ανεβαίνει η τιμή της μετοχής, κερδίζει και το Κράτος. Πέφτει η τιμή της μετοχής, το Κράτος δεν ζημιώνεται επιπρόσθετα. Αυτή είναι και η σημαντική  διαφορά από την απόκτηση warrants έναντι τίτλων μετοχών. Η τιμή άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων ισούται με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της εταιρείας κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Κατά πάγια τακτική, η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών – και άρα η τιμή εξάσκησης – είναι χαμηλότερη από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή, προκειμένου η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να είναι επενδυτικά ελκυστική για τους νέους μετόχους.

Προβλέπεται, δηλαδή, ότι μέσω των warrrants, το Δημόσιο θα μπορεί είτε να λάβει πίσω από την εταιρεία τη διαφορά μεταξύ της χαμηλότερης τιμής εξάσκησης και της (τότε) υψηλότερης τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής, είτε να λάβει το 11,5% των μετοχών της εταιρείας σε χαμηλότερη τιμή από την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή – κάτι που σηματοδοτεί και υψηλότερη ωφέλεια κατά την άσκηση του δικαιώματος. Με αυτόν τον τρόπο, το Ελληνικό Δημόσιο διασφαλίζεται ότι θα επανακτήσει σημαντικό μέρος της βοήθειας που σήμερα προσφέρει στην εταιρία και αποκτά δυνατότητα αποκόμισης οικονομικού οφέλους», δήλωσε χαρακτηριστικά. 

«Διαλέξαμε λοιπόν το σχήμα που ελαχιστοποιεί το βάρος και το ρίσκο για το Κράτος, με τη μορφή:

 • χορήγησης μερικής μόνο αποζημίωσης για τις επιπτώσεις της πανδημίας, 
 • θέτοντας ως προϋπόθεση την αύξηση κεφαλαίου με κεφάλαια ιδιωτών, και 
 • εξασφαλίζοντας το δικαίωμα σημαντικής επιστροφής της ενίσχυσης, μέσω του εργαλείου των warrants», συμπλήρωσε. 

8ον. Ρυθμίζονται διαδικασίες ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014.

Ορίζεται ότι στις δαπάνες λειτουργίας της επιχείρησης περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις που δημιουργούνται μετά τη θέση της επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, για την καταβολή οφειλομένων μισθών, επιδομάτων αδείας και εορτών, αποζημίωσης μη ληφθείσης αδείας, καθώς και αποζημιώσεων συνεπεία καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας από τον ειδικό διαχειριστή.

Συνεπώς, σύμφωνα με τον υπουργό, οι ως άνω απαιτήσεις ικανοποιούνται πριν και ανεξάρτητα από τη διανομή των περιουσιακών στοιχείων που επέρχεται μετά την κήρυξη του πίνακα κατάταξης πιστωτών ως εκτελεστού.

Περαιτέρω, και προς αποφυγή καθυστερήσεων, ολιγωριών και αμφισβητήσεων στις διαδικασίες ειδικών διαχειρίσεων, ρητώς προβλέπεται ότι, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, η άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που πλήττει την ικανοποίηση των πιστωτών δεν αναστέλλει την απόδοση των ποσών στους δικαιούχους.

9ον. Θεσπίζεται το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών, με στόχο την περαιτέρω στήριξη και προστασία των επιχειρήσεων που πλήττονται από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης και των προληπτικών περιοριστικών μέτρων για τη διασπορά του κορωνοϊού, στις οικονομίες των ευρωπαϊκών κρατών-μελών. 

Ο υπουργός σημείωσε ότι η Ελληνική Κυβέρνηση, συμμετείχε και συμμετέχει ενεργά, με προτάσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις, στις διεργασίες διαμόρφωσης και τροποποίησης του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, τονίζοντας ότι μέσω της διαβούλευσης με τους Ευρωπαίους εταίρους επετεύχθη τα δομικά στοιχεία, οι παράμετροι και οι περιορισμοί του Προσωρινού Πλαισίου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες και στις ειδικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην ελληνική οικονομία λόγω της πανδημίας.

Στο πλαίσιο αυτής της ενωσιακής διεργασίας, είπε,  ολοκληρώθηκε η σχετική διαβούλευση, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την 5η τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου.

Οι αλλαγές που εν τέλει υιοθετήθηκαν ανταποκρίνονται στις θέσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης, καθώς, όπως εξήγησε ο υπουργός

 • ενισχύουν την ευελιξία που παρέχει το Προσωρινό Πλαίσιο,
 • αυξάνουν τα όρια κρατικής ενίσχυσης και
 • επεκτείνουν τους χρονικούς ορίζοντες των εν λόγω ενισχύσεων.

Ειδικότερα, οι βασικότερες από τις αλλαγές που εισάγονται, μεταξύ άλλων, είναι:

 • Παράταση της εφαρμογής του Προσωρινού Πλαισίου έως το τέλος του 2021, από τον Ιούνιο του 2021 που είχε καθοριστεί με πρόσφατη τροποποίηση.
 • Πρόβλεψη για δυνατότητα μετατροπής των επιστρεπτέων μέτρων σε άλλες μορφές ενίσχυσης υπό προϋποθέσεις, όπως επιχορηγήσεις.
 • Διπλασιασμός των ορίων ενισχύσεων, στη βάση του οποίου χορηγείται και η Επιστρεπτέα Προκαταβολή, καθώς αυξάνονται από 800.000 ευρώ ανά επιχείρηση σε 1,6 εκατ. ευρώ, από 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε 225.000 ευρώ, και από 120.000 ευρώ ανά επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας σε 270.000 ευρώ.

«Αν προσθέσουμε και την ευχέρεια που δίνεται σε μια επιχείρηση για αξιοποίηση του ορίου των 200.000 ευρώ μέσω του de minimis, τότε το μέγιστο συνολικό ποσό ανά επιχείρηση δύναται να διαμορφωθεί στα 2 εκατ. ευρώ», υπογράμμισε. 

 • Αύξηση του ορίου των ενισχύσεων, στη βάση του οποίου προβλέπεται ότι το κράτος μπορεί να συνεισφέρει στην κάλυψη μέρους των πάγιων δαπανών των επιχειρήσεων που δεν καλύπτονται από τα έσοδά τους, από τα 3 εκατ. ευρώ, που είχε καθοριστεί με πρόσφατη τροποποίηση στα 10 εκατ. ευρώ.

Επίσης, με την προτεινόμενη διάταξη, ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι η Κυβέρνηση προτίθεται να κάνει χρήση της ανωτέρω πρόβλεψης του Προσωρινού Πλαισίου για να επεκτείνει, περαιτέρω, το «δίχτυ» ασφαλείας που έχει ήδη στηθεί με τα μέχρι σήμερα μέτρα. Συγκεκριμένα, θεσπίζεται, όπως είπε, καθεστώς ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που πλήττονται οικονομικά από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού, μέσω στήριξης του κράτους στις μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες τους.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι, κυρίως, επιχειρήσεις που:

 • ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας,
 • παρουσιάζουν μείωση τζίρου κατά τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όπως μέχρι σήμερα καταγράφεται στα ευρωπαϊκά κείμενα,
 • καταγράφουν σημαντική ζημιά κατά το προηγούμενο έτος – σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Προσωρινό Πλαίσιο – λαμβάνοντας υπόψη και τη στήριξη που έχουν λάβει μέχρι τώρα, και
 • απασχολούν εργαζόμενους.

Παράλληλα, ο υπουργός υπογράμμισε ότι εξετάζεται η δυνατότητα πιο στοχευμένων συνδυασμών των παραπάνω παραμέτρων, ώστε η περίμετρος της ενίσχυσης να περιλαμβάνει και περιπτώσεις επιχειρήσεων με ιδιαιτερότητες ως προς την αποτύπωση του προβλήματος στον κύκλο εργασιών τους ή στα αποτελέσματα χρήσης, ενώ η υλοποίηση του μέτρου θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας mybusinesssupport της ΑΑΔΕ.

Προγραμματίζεται επίσης, εντός Φεβρουαρίου να έχει ολοκληρωθεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε στη συνέχεια οι επιχειρήσεις να κληθούν να καταχωρήσουν τα σχετικά δεδομένα και τις απαραίτητες πληροφορίες για τον υπολογισμό του ποσού των παγίων δαπανών, όπως αυτές θα προσδιοριστούν από το υπουργείο Οικονομικών. Στο ανώτατο όριο της ενίσχυσης – όπως αυτό θα καθοριστεί την επόμενη περίοδο – οι άλλες ενισχύσεις που έχουν λάβει οι επιχειρήσεις, αν και θα συνυπολογίζονται στο τελικό ποσό της ενίσχυσης, δεν σωρεύονται.

Έτσι, διευκρίνισε ο υπουργός, δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που είχαν «φτάσει» στα όρια που έχουν τεθεί από το Προσωρινό Πλαίσιο, να λάβουν ενίσχυση, στο πλαίσιο της πανδημίας, πέραν αυτών. Η συγκεκριμένη ενίσχυση θα είναι στοχευμένη ως προς την αξιοποίηση, και θα επιδιωχθεί «να μην είναι επιστρεπτέα», πρόσθεσε. 

10ον. Παραχωρούνται ακίνητα στο σωματείο «Νέος Γυμναστικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης Ηρακλής 1908» για την κάλυψη των αθλητικών σκοπών του, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο καταστατικό του, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει το ιστορικό Σωματείο «Ηρακλής 1908» στα αθλητικά και κοινωνικά δρώμενα της χώρας.Με την παρούσα διάταξη, δήλωσε ο υπουργός, επιδιώκεται η άμεση εξυπηρέτηση αθλητικών αναγκών των μελών του Σωματείου και η εκπλήρωση αθλητικών σκοπών κατά τον προορισμό της χρήσης των ακινήτων.

11ον. Επιταχύνονται οι διαδικασίες προκειμένου να ξεκινήσουν τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Διάταξη του παρόντος σχεδίου νόμου προβλέπει ότι, μέχρι την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι δυνατή η ένταξη έργων τα οποία προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο, στο εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», σημείωσε ο υπουργός. 

12ον. Eπιλύεται το χρονίζον πρόβλημα των αμφισβητήσεων μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτων χιλιάδων στρεμμάτων, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού και διεκδικούνται από το Δημόσιο ως πρώην δασικά ενταγμένα εντός σχεδίου πόλης με την υποβολή ενστάσεων ενώπιον του Κτηματολογίου.

Παράλληλα, είπε ο υπουργός, κατόπιν αιτήματος των τοπικών φορέων, αποφασίστηκε να δοθεί παράταση στην εξέταση των ενστάσεων του Δημοσίου επί ακινήτων τα οποία εμπίπτουν στα διοικητικά όρια των δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού και δεν καλύπτονται από το ρυθμιστικό πεδίο της ανωτέρω διάταξης, προκειμένου να εξεταστεί το ζήτημα των διεκδικήσεων και σε επιπλέον περιοχές, με τη συνεργασία και των φορέων που προβάλλουν δικαιώματα σε αυτές, ώστε να αντιμετωπιστεί ολιστικά το πολλαπλό πρόβλημα.

«Για τον σκοπό αυτό, θα συσταθεί Επιτροπή με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού. Η Επιτροπή θα προετοιμάσει και θα υποβάλει σχετικές προτάσεις προς την Πολιτική Ηγεσία, συμπεριλαμβανομένου και προσχεδίου νομοθετικής ρύθμισης», συμπλήρωσε. 

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του ο κ. Σταϊκούρας διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση διορθώνει στρεβλώσεις του παρελθόντος, επιλύει προβλήματα του παρόντος και στέκεται έτοιμη να αδράξει τις ευκαιρίες του μέλλοντος, προκειμένου το 2021 να είναι η χρονιά επανεκκίνησης για τη χώρα μας.