Skip to main content

Βελτιωμένες οι προοπτικές του κλάδου τεχνολογίας – Το top 10 των ευκαιριών για το 2024

Η ενσωμάτωση της GenAI κορυφαία ευκαιρία για τις επιχειρήσεις τεχνολογίας το 2024

Παρά το δύσκολο ξεκίνημα την περυσινή χρονιά για τον κλάδο τεχνολογίας, με κύριες προκλήσεις τις μακροοικονομικές πιέσεις και την ανάγκη εξοικονόμησης κόστους, η υιοθέτηση εταιρικών στρατηγικών με επίκεντρο την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (GenAI) οδήγησαν σε ανάκαμψη της εμπιστοσύνης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ενσωμάτωση της GenAI στις στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού, συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά στην κατάταξη των ευκαιριών που αναδύονται για τον κλάδο, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση για το 2024, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της ετήσιας έκθεσης της ΕΥ, Top 10 opportunities for technology companies in 2024.

Όπως προκύπτει από την έκθεση, οι περισσότεροι οργανισμοί (90%) βρίσκονται ακόμη σε ένα πρώιμο στάδιο ωριμότητας στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η ΕΥ προτρέπει τις εταιρείες να δημιουργήσουν έναν «πύργο ελέγχου AI» για να υποστηρίξουν την ασφαλή και ηθική ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής, θέτοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

Βάσει της έκθεσης, η δυνατότητα για πειραματισμό με την GenAI σε λειτουργίες front-office και back-office, αποτελεί ακόμη μία αναδυόμενη ευκαιρία και κατατάσσεται στη δεύτερη θέση της σχετικής κατάταξης. Η έκθεση αναφέρει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας θα πρέπει να επικεντρωθούν σε περιπτώσεις χρήσης (use cases) με υψηλό αντίκτυπο και αξία, που δημιουργούν ευκαιρίες για μετασχηματισμό. Παραδείγματα περιλαμβάνουν, τη χρήση GenAI στην κωδικοποίηση λογισμικού (front-office) και την ανάπτυξη λύσεων τεχνητής νοημοσύνης για την προσέλκυση και διακράτηση του ανθρώπινου δυναμικού (back-office).

Σύμφωνα με το 65% των CEOs εταιρειών τεχνολογίας που συμμετείχαν στην έκθεση, ο οργανισμός τους πρέπει να κινητοποιηθεί άμεσα για την αξιοποίηση της GenAI, ώστε να διατηρήσει το στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

Εξαγορές ή οργανική ανάπτυξη;

Στο πλαίσιο αυτό, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι στη φετινή κατάταξη περιλαμβάνεται – στην πέμπτη θέση – η διαμόρφωση εταιρικής επενδυτικής στρατηγικής σύμφωνα με τον οδικό χάρτη ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (large language models – LLMs) αυξάνεται με ταχύ ρυθμό και οι εξαγορές, οι συμφωνίες και οι συνεργασίες, μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη, βοηθώντας τις εταιρείες του κλάδου να ξεπεράσουν προκλήσεις, όπως η ζήτηση για hardware, το υψηλό κόστος της εκπαίδευσης και η εξεύρεση του απαιτούμενου ταλέντου.

Διαφοροποίηση εφοδιαστικών αλυσίδων

Στην τέταρτη θέση της φετινής κατάταξης, ανεξάρτητα από την επανάσταση της GenAI, βρίσκεται η ευκαιρία δημιουργίας πρόσθετων γραμμών εφοδιασμού σε αναδυόμενες αγορές. Ο κίνδυνος διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα παραμένει υπαρκτός, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις που βασίζονται σε hardware, οδηγώντας σε έναν αγώνα δρόμου σε τομείς όπως η παραγωγή ημιαγωγών (semiconductors), για την επανευθυγράμμιση των εφοδιαστικών αλυσίδων με τρόπο που να μετριάζει τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εντάσεων. Η έκθεση αναδεικνύει μία αυξανόμενη τάση για την ίδρυση επιχειρήσεων σε αναδυόμενες αγορές, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας και χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, με στόχο την επέκταση των δραστηριοτήτων μακριά από περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε εμπορικές συγκρούσεις.

Δράσεις για την ενέργεια

Η προτεραιοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των data centers, περιλαμβάνεται, επίσης, στην κατάταξη των 10 κορυφαίων ευκαιριών για τις εταιρείες τεχνολογίας για το 2024, καταλαμβάνοντας την όγδοη θέση. Η κατανάλωση ενέργειας των data centers αναμένεται να αυξηθεί άμεσα, λόγω της τεράστιας υπολογιστικής ισχύος που απαιτείται για την εκπαίδευση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων και τη λειτουργία ευφυών συστημάτων. Η έκθεση τονίζει ότι, μέχρι το 2027, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να καταναλώνει τόση ηλεκτρική ενέργεια, όσο μία χώρα στο μέγεθος της Ολλανδίας. Σημειώνει, επίσης, ότι οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στην πρόκληση αυτή, συνεργαζόμενες με παρόχους ενεργειακού εξοπλισμού, για να αναπτύξουν καινοτόμους τρόπους για την τροφοδοσία των data centers – συμβάλλοντας στη μείωση του κόστους, τόσο βραχυπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα.

Οι 10 κορυφαίες ευκαιρίες για τον κλάδο τεχνολογίας

Η πλήρης κατάταξη των 10 κορυφαίων ευκαιριών για τον κλάδο τεχνολογίας για το 2024, είναι:

  1. Ενσωμάτωση της GenAI σε στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού και δημιουργία ενός «πύργου ελέγχου AI»
  2. Πειραματισμός με την GenAI για στοχευμένες περιπτώσεις χρήσης front-office και back-office
  3. Επενδύσεις σε νέες μορφές ψηφιακών υποδομών (π.χ. edge computing)
  4. Δημιουργία πρόσθετων γραμμών εφοδιασμού σε αναδυόμενες αγορές
  5. Διαμόρφωση εταιρικής επενδυτικής στρατηγικής γύρω από τον οδικό χάρτη ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης
  6. Αξιοποίηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων για τη βιομηχανοποίηση και ανάπτυξη σε κλίμακα των προηγμένων τεχνολογιών
  7. Σχεδιασμός διαδικασιών προληπτικής και ολιστικής διαχείρισης νέων και μελλοντικών φορολογικών επιβαρύνσεων
  8. Προτεραιοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των data centers, μεταξύ των πρωτοβουλιών και δράσεων για το περιβάλλον
  9. Επενδύσεις σε προηγμένα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου και επανεξέταση της ισορροπίας μεταξύ κόστους, κινδύνων, ανθεκτικότητας και ευκινησίας
  10. Χρήση προηγμένων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση των σημερινών και μελλοντικών κινδύνων στον κυβερνοχώρο.

«Με δεδομένα όσα βιώσαμε το 2023, η εκτόξευση των ευκαιριών που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη στην πρώτη θέση της κατάταξης της ΕΥ για τις εταιρείες τεχνολογίας το 2024, δεν αποτελεί έκπληξη» δήλωσε, σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο Λάμπρος Γκόγκος, Εταίρος και Επικεφαλής Technology Consulting της ΕΥ Ελλάδος. «Τοποθετώντας τη GenAI στο επίκεντρο της στρατηγικής τους και προχωρώντας σε στοχευμένες επενδύσεις, οι εταιρείες του κλάδου θα αποκτήσουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα και θα επιταχύνουν τον μετασχηματισμό τους. Ιδανικά, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω ενός συνδυασμού οργανικής ανάπτυξης, εξαγορών και συνεργασιών, που θα διευκολύνουν και την πρόσβαση στο ανθρώπινο δυναμικό με τις απαραίτητες δεξιότητες» σημείωσε, προσθέτοντας ωστόσο πως «οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρακολουθούν στενά το υπό διαμόρφωση ρυθμιστικό περιβάλλον και να συνεχίσουν να τοποθετούν τον άνθρωπο στο επίκεντρο της στρατηγικής τους για την τεχνητή νοημοσύνη».

«Η ταχεία εξάπλωση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης τον τελευταίο χρόνο, μετέτρεψε την ενσωμάτωσή της σε επιχειρηματική προτεραιότητα. Ο κλάδος της τεχνολογίας βρίσκεται, φυσικά, στο επίκεντρο αυτής της επανάστασης που βιώνουμε, έχοντας μπροστά του πολλαπλές ευκαιρίες ανάπτυξης, αλλά και πολλαπλές νέες προκλήσεις» παρατήρησε με τη σειρά του ο Λάζαρος Πολυμενάκος, εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος και Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ινδία και Αφρική (ΕΜΕΙΑ). Όπως υποογράμμισε, «οι εταιρείες που θέλουν να επιβιώσουν και, στη συνέχεια, να διεκδικήσουν ηγετικό ρόλο σε μία αγορά όπου θα βασίζεται σταδιακά όλο και περισσότερο στην ΑΙ/GenAI, πρέπει να κινηθούν στρατηγικά και μεθοδικά. Αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους σε ΑΙ/GenAI σε κλίμακα, υιοθετώντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα και αυξάνοντας παράλληλα την εξειδίκευση των ανθρώπων τους σε όλο τον οργανισμό, την αξιοποίηση των εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης για τον μετασχηματισμό βασικών διεργασιών και διαδικασιών, καθώς και την επένδυση σε νέες ψηφιακές υποδομές, για την ενίσχυση της ευελιξίας, της αποδοτικότητας, αλλά και της ανθεκτικότητας του οργανισμού».