Skip to main content

Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Επένδυση 26 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο Καμαρίου

Με στόχο την ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση.

Την ολοκλήρωση της πράσινης επένδυσης ύψους €26 εκατ. στο εργοστάσιο τσιμέντου στο Καμάρι Βοιωτίας, ένα σημαντικό ορόσημο στο πρόγραμμα των δράσεών του για τη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ανακοίνωσε ο Όμιλος TITAN.

Η επένδυση αφορούσε στην αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής τσιμέντου, μέσω της χρήσης νέας τεχνολογίας αιχμής, και την επιτυχή έναρξη λειτουργίας προασβεστοποιητή (pre-calciner).

Σύμφωνα με την εταιρεία, αναδεικνύοντας τη δέσμευση του Ομίλου στη βιωσιμότητα, τη στρατηγική ανάπτυξη και την καινοτομία, η υλοποίηση αυτής της σημαντικής επένδυσης καταδεικνύει την ικανότητα του Ομίλου ΤΙΤΑΝ να ολοκληρώνει απαιτητικά και σύνθετα έργα σε πιεστικά χρονοδιαγράμματα έχοντας απόλυτη προτεραιότητα την ποιότητα και τα υψηλά πρότυπα κατασκευής.

Η ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας προασβεστοποιητή επιτρέπει στον Όμιλο να διευρύνει περαιτέρω την ήδη υπάρχουσα γκάμα προϊόντων τσιμέντου χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, ώστε να ανταποκρίνεται στην ολοένα αυξανόμενη ζήτηση σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, βελτιώνει την αποδοτικότητα και ανταγωνιστικότητα του εργοστασίου στο Καμάρι. Είναι απολύτως ευθυγραμμισμένη με τη δέσμευση του Ομίλου για μείωση των εκπομπών CO2, καθώς μέσω της αναβαθμισμένης γραμμής παραγωγής τσιμέντου, ο Όμιλος TITAN αναμένει να επιτύχει μείωση των εκπομπών CO2 κατά περίπου 150.000 τόνους ετησίως, συμβάλλοντας έτσι στον στόχο του για ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα έως το 2050.

Η τεχνολογία έχει πολλαπλά οφέλη, όχι μόνο για τον Όμιλο, αλλά συνολικά για την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Επιτρέπει  στο εργοστάσιο να αξιοποιεί αποτελεσματικά τα εναλλακτικά καύσιμα, μειώνοντας την εξάρτησή του από τα ορυκτά καύσιμα. Έτσι, μπορεί να συμβάλει  σε μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντικά και οικονομικά βέλτιστη λύση στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων της περιοχής, προωθώντας την ανακύκλωση σύμφωνα με τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας.

Ο Γιάννης Πανιάρας, διευθυντής Δραστηριοτήτων Ευρώπης του Ομίλου ΤΙΤΑΝ (Group Executive Director Europe), σημείωσε: «Η ολοκλήρωση της επένδυσης για την αναβάθμιση του εργοστασίου στο Καμάρι αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ. Βλέπουμε ήδη τα οφέλη της, καθώς η καινοτόμος, πράσινη τεχνολογία που εγκαταστήσαμε στο εργοστάσιο έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Η επιτυχής ολοκλήρωση μίας από τις μεγαλύτερες επενδύσεις του Ομίλου αποδεικνύει την εστίασή μας στη βιώσιμη λειτουργία των δραστηριοτήτων μας και στη στρατηγική ανάπτυξη, ενόσω συνεχίζουμε να επιδιώκουμε ευκαιρίες ανάπτυξης σε όλες τις αγορές μας. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο να προσφέρουμε στους πελάτες μας και στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε περισσότερα πράσινα προϊόντα και λύσεις, διαδραματίζοντας έναν ουσιαστικό ρόλο στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για όλους».

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι μια διεθνής εταιρεία στον κλάδο των δομικών υλικών για κατασκευές και υποδομές που προσφέρει καινοτόμες λύσεις για έναν καλύτερο κόσμο. Με το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς του στις ΗΠΑ, απασχολεί περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους παγκοσμίως και έχει παρουσία σε πάνω από 25 χώρες, με ηγετική θέση στις ΗΠΑ, την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Έχει, επίσης, μια κοινοπραξία στη Βραζιλία. Με 120 χρόνια ιστορίας, ο Όμιλος διατηρεί μια οικογενειακή κουλτούρα που προάγει το επιχειρηματικό πνεύμα, ενώ εργάζεται μεθοδικά με τους πελάτες του για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, προωθώντας παράλληλα τη βιώσιμη ανάπτυξη με υπευθυνότητα και ακεραιότητα.  Ο Τιτάνας έχει θέσει στόχο για μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050, με τους στόχους του για μείωση του CO2, να έχουν επικυρωθεί επιστημονικά από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi).  Ο Όμιλος είναι εισηγμένος στο Euronext και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.