Skip to main content

Με αυξημένα κέρδη 23,6% στο εννεάμηνο ο όμιλος Μυτιληναίος

Από την έντυπη έκδοση 

Με αυξημένη κερδοφορία και με ενισχυμένη τη δραστηριότητα στους τομείς της μεταλλουργίας και του φυσικού αερίου ολοκληρώθηκε το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης για τη Mytilineos. Αντίστοιχα θετική ήταν και η one-off επίπτωση του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου υπέρ της εταιρείας σχετικά με την υπόθεση της σερβικής εταιρείας μετάλλων RTB-BOR. Στην αντιδικία μεταξύ των δύο πλευρών η τελική απόφαση δικαίωσε την ελληνική επιχείρηση, επιδικάζοντας αποζημίωση 40 εκατ. δολαρίων.

Όπως τονίζεται από τη Mytilineos από την υπόθεση RTB-BOR το EBITDA ωφελήθηκε κατά 21 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ωφελήθηκαν συνολικά κατά 27,9 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με τα υπόλοιπα μεγέθη, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 218,2 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 6,4%. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 117,7 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 23,6%. Αντίστοιχα τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 0,824 ευρώ έναντι 0,666 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,084,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,2%. 

Μεταλλουργία
Αναλυτικά ανά τομέα, στη μεταλλουργία, παρά τις αυξημένες τιμές των πρώτων υλών και της ενέργειας, αλλά και την αποκλιμάκωση των τιμών του αλουμινίου στο γ’ τρίμηνο του έτους, η Mytilineos συνέχισε να καταγράφει ισχυρή επίδοση στο εννεάμηνο του 2018, καθώς οι συνεχείς επενδύσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας συνεισφέρουν στην αυξημένη παραγωγικότητα και τον έλεγχο του κόστους.

Η εταιρεία μέσω δύο επενδυτικών κινήσεων, στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας ύψους 20 εκατ. ευρώ και την εξαγορά του 97,87% των μετοχών της ΕΠΑΛΜΕ Α.Ε., που δραστηριοποιείται στη βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία μετάλλων και ιδιαίτερα των κραμάτων αλουμινίου και προϊόντων τους, έναντι επίσης 20 εκατ. ευρώ, αυξάνει άμεσα την παραγωγή κολονών αλουμινίου από τους 120.000 στους 155.000 τόνους, μεγεθύνοντας έτσι τη συνολική της δυναμικότητα, με προοπτική διετίας να φτάσει τους 250.000 τόνους συνολικής παραγωγής. Παράλληλα αποκτά τεχνογνωσία στη δραστηριότητα της ανακύκλωσης scrap αλουμινίου. 

Ενέργεια
Στον τομέα Ηλεκτρισμού & Φυσικού Αερίου σημαντική ήταν η βελτίωση των επιδόσεων από την αύξηση της παραγωγής των μονάδων φυσικού αερίου αλλά και την άνοδο της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ), κατά 25% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017.

Οι μονάδες της Μυτιληναίος διατηρήθηκαν στις δύο πρώτες θέσεις από πλευράς παραγόμενης ενέργειας, μεταξύ των ιδιωτών παραγωγών, διατηρώντας σταθερό το μερίδιο τους στην αγορά (8,9%). Η εταιρεία έλαβε άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) για νέο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 665 MW στη θέση Άγιος Νικόλαος του Δήμου Λειβαδιάς Κυριακίου της ΠΕ Βοιωτίας. Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο 2018, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του νέου Αιολικού Πάρκου «Α/Π ΠΕΤΑΛΑΣ» στην Αμφιλοχία. Στην αγορά φυσικού αερίου η εταιρεία διατηρήθηκε στις πρώτες θέσεις μεταξύ των ιδιωτών παρόχων (μερίδιο αγοράς άνω του 4%), πρώτη σε αριθμό πελατών, ξεπερνώντας τους 115.000 πελάτες. Επίσης ανανεώθηκε η συνεργασία της με τον Όμιλο ΟΤΕ για την εξυπηρέτηση των πελατών της και ξεκίνησε η λειτουργία των δύο πρώτων ιδιόκτητων καταστημάτων της Protergia σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Υποδομές
Στον τομέα των Ολοκληρωμένων Έργων & Υποδομών οι οικονομικές επιδόσεις διαμορφώθηκαν σε επίπεδα ανάλογα με το Α’ εξάμηνο του 2018 με παράλληλη βελτίωση του λειτουργικού περιθωρίου. Η εταιρεία συνεχίζει να εστιάζει στην έγκαιρη εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων και στην ανάληψη νέων έργων και επενδύσεων σε στοχευμένες αγορές με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, αξιοποιώντας το κύρος, την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτει και θα εξακολουθήσει να εφαρμόζει το σχέδιο για επέκταση και ανάπτυξη στον τομέα έργων κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων και αποθήκευσης ενέργειας στις παγκόσμιες αγορές, μέσω της θυγατρικής εταιρείας METKA EGN.