Skip to main content

Η προσέλκυση ταλέντων από την πληροφορική

Το 72% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων του μέχρι το τέλος του 2024.

Ο τομέας της τεχνολογίας διατηρεί τη θέση του ως αιχμή του δόρατος στη σύγχρονη ελληνική οικονομία και οι εξελίξεις σε αυτόν κεντρίζουν το ενδιαφέρον των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Ικανοποιώντας το αίτημα που εκφράστηκε από το σύνολο των φορέων της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας (επιχειρήσεις, οργανισμούς, επαγγελματίες κτλ.), η Randstad, στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας HR Trends, η οποία αποτελεί το σημείο αναφοράς για την καταγραφή και την ανάλυση της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, έχει ενσωματώσει ως ξεχωριστό αντικείμενο μελέτης τον κλάδο της τεχνολογίας, με σκοπό να παρέχει χρήσιμα στοιχεία και συμπεράσματα για έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της αγοράς. Η έρευνα Technology HR Trends της Randstad πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο 2023 έως τον Μάρτιο 2024 και αναλύει τα δεδομένα 157 στελεχών επιχειρήσεων από διάφορες ελληνικές πόλεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της τεχνολογίας. Είναι μοναδική για την ελληνική αγορά.

Προκλήσεις στη διαδικασία στελέχωσης. Σύμφωνα με την έρευνα, στον τομέα της τεχνολογίας, οι μη ρεαλιστικές μισθολογικές προσδοκίες των εργαζομένων (70%), η περιορισμένη ή μηδενική εργασιακή εμπειρία (53%) και ο απαιτούμενος χρόνος εργασιακής εμπειρίας συνθέτουν τα τρία πιο σημαντικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις για την προσέλκυση ταλέντων στην ελληνική αγορά εργασίας της πληροφορικής. Όπως αποτυπώνεται στην έρευνα Technology HR Trends της Randstad, το 80% των επιχειρήσεων θεωρεί την προσέλκυση ταλέντων ως την πιο σημαντική πρόκληση κατά τη στελέχωσή τους, ενώ το 70% δυσκολεύεται να διατηρήσει τα πιο αποδοτικά στελέχη και να αναπτύξει ταλαντούχους ηγέτες. Παράλληλα, η έλλειψη ταλέντων (53%) και η διαχείριση των προσδοκιών αναφορικά με τα πακέτα αποδοχών και παροχών (52%) αποτελούν σημαντικά ζητήματα για τις εταιρείες. Τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελούν τα πιο σημαντικά εργαλεία που επιλέγουν οι εργοδότες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στην επιχειρησιακή τους λειτουργία, η βελτίωση των οικονομικών αποδοχών αποτελεί κεντρικό στοιχείο στη στρατηγική τους, ενώ η δυνατότητα υβριδικού ή απομακρυσμένου μοντέλου εργασίας και η παροχή περισσότερων επιλογών για ευέλικτη εργασία συνιστούν αναγκαίες πρωτοβουλίες για την προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων εργαζομένων.

Ο Θάνος Λουμπρούκος

Τα πλάνα προσλήψεων για το 2024. Ο κλάδος της τεχνολογίας καταγράφει την υψηλότερη ζήτηση εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Tο 72% των επιχειρήσεων σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων του μέχρι το τέλος του 2024. Η ανάγκη για επέκταση και ανάπτυξη της επιχείρησης (88%) προωθεί την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (63%) αντικατοπτρίζει τη γενικότερη αισιοδοξία για την πορεία της αγοράς και την ανάπτυξη του τομέα της τεχνολογίας.

Η ελκυστικότητα των επιχειρήσεων. Το πακέτο οικονομικών αποδοχών και παροχών, το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, το υβριδικό μοντέλο εργασίας ή η εξ αποστάσεως εργασία και η δυνατότητα ευκαιριών για την εξέλιξη της καριέρας αποτελούν τους κεντρικούς παράγοντες που προσδιορίζουν την ελκυστικότητα μιας επιχείρησης. Ως προς τις παροχές που προσφέρονται από τους εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της τεχνολογίας, οι επιχειρήσεις επιδιώκουν ενεργά να προσελκύσουν και να διατηρήσουν κορυφαία ταλέντα, παρέχοντας προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (89%), τη δυνατότητα εργασίας από το σπίτι (87%), καθώς και ευέλικτα προγράμματα εργασίας (64%). Όσον αφορά τις οικονομικές παροχές, οι εργοδότες επιλέγουν την ιατροφαρμακευτική ασφάλιση (80%), τα κουπόνια σίτισης (71%) και το κινητό τηλέφωνο (70%).

Οι μισθοί στον κλάδο της τεχνολογίας. Οι επιχειρήσεις τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα εκφράζουν τη σαφή πρόθεσή τους να προσφέρουν πιο ελκυστικές οικονομικές αποδοχές στους εργαζομένους τους, με το 86% αυτών να σχεδιάζει αύξηση των μισθολογικών επιπέδων (σε σύγκριση με το 72% του συνόλου των επιχειρήσεων σε όλους τους κλάδους), με το 32% των εταιρειών να προτίθεται να προσφέρει αυξήσεις κατά 10%.

Οι λόγοι αποχώρησης των εργαζομένων. Η κινητικότητα των εργαζομένων αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στον κλάδο της τεχνολογίας, με το 66% αυτών να αποφασίζει να αλλάξει θέση εργασίας, για να λάβει καλύτερες αποδοχές ή πιο ευνοϊκές συνθήκες εργασίας από άλλον εργοδότη.

Ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης. Όπως αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της έρευνας της Randstad, το 40% των εταιρειών υποστηρίζει ήδη τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και σχεδιάζει να την επεκτείνει στο μέλλον. Αντίστοιχα, το 29% είναι «ανοιχτό» στην αξιοποίησή της αλλά μόνο σε συγκεκριμένους τομείς, κυρίως στο τμήμα/διεύθυνση πληροφορικής. Για την επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης στον αριθμό των θέσεων εργασίας, το 26% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας θα αυξηθούν, το 24% προβλέπει ότι θα μειωθούν και το 50% πιστεύει ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή.