Skip to main content

Π. Κοκκόρης: Πόλος έλξης επενδύσεων η «ασημένια οικονομία»

Στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ για τη δήλωση απασχόλησης των εργαζόμενων συνταξιούχων έχουν εγγραφεί 84.000 συμπολίτες μας, από 30.000 που ήταν ο σχετικός αριθμός τους πέρυσι

Του Παναγιώτη Κοκκόρη, υποδιοικητή του ΕΦΚΑ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ γήρανσης του πληθυσμού (αρνητικό) μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία (να έχει ΚΑΙ θετικό αποτύπωμα) με προστιθέμενη αξία για την οικονομία.

Η ΑΣΗΜΕΝΙΑ οικονομία είναι όρος των τελευταίων ετών που συνδέεται με την κατηγορία του πληθυσμού που αφορά τους ενηλίκους άνω των 60 ετών και με τη συνολική οικονομική δραστηριότητα που παράγεται ή σχετίζεται με τις ανάγκες της ηλικιακής αυτής ομάδας για στέγαση, υγεία, ασφάλεια, αναψυχή, τουρισμό και πολλά ακόμη.

ΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ στο μέλλον θα μεταβληθούν σε κινητήριο δύναμη της οικονομίας, καθώς έχουν υψηλή αγοραστική δύναμη, με πολλούς από αυτούς να μπορούν ακόμη να εργαστούν, ενώ ταυτόχρονα είναι δραστήριοι άνθρωποι, αθλούνται, ταξιδεύουν, διασκεδάζουν και ακόμη ξοδεύουν.

Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ των συνταξιούχων αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στη σύγχρονη κοινωνία, καθώς πολλοί επιλέγουν να συνεχίσουν να εργάζονται για διάφορους λόγους, όπως η ανάγκη για επιπλέον εισόδημα, αλλά και η επιθυμία τους να παραμείνουν ενεργοί και κοινωνικά ενεργοί, μεταλαμπαδεύοντας τη συσσωρευμένη γνώση τους στις επόμενες γενεές.

Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ συνταξιούχων αντικατοπτρίζει διεθνή τάση, καθώς μεγάλες επιχειρήσεις υιοθετούν την αντίληψη της γόνιμης διαγενεακής συνεργασίας. Πρόκειται για τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών γενεών στο εργασιακό περιβάλλον που προωθεί την κατανόηση και την αλληλοϋποστήριξη και αξιοποιεί στο έπακρο το πολύτιμο «κεφάλαιο» της πολυετούς εμπειρίας.

Δύσκολες υποθέσεις που ένας νέος εργαζόμενος καλείται να χειριστεί για πρώτη φορά, για έναν εργαζόμενο συνταξιούχο είναι «déjà vu», ξαναειδωμένο, με αποτέλεσμα να γνωρίζει πώς θα το χειριστεί. Αυτή λοιπόν η εμπειρία μπορεί να μεταφερθεί σε νεότερες γενιές εργαζομένων μέσω καθοδήγησης ή εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στην αύξηση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ της ασημένιας οικονομίας έχει σημαντικές δυνατότητες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.

ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ κίνητρο που ισχύει για τη μετεγκατάσταση συνταξιούχων στην Ελλάδα αναμένεται να αποφέρει μακροπρόθεσμα 5 δισ. ευρώ στην οικονομία και να δημιουργήσει 60.000 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

ΣΥΜΦΩΝΑ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Ευρωπαίοι άνω των 65 ετών έχουν ήδη μία αγοραστική ισχύ άνω των 3 τρισ. ευρώ και αυτή η κατηγορία της αγοράς συνεχώς και μεγαλώνει, δεδομένου ότι ο αριθμός των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας συνεχώς αυξάνει.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ της νέας κατάστασης που έχει διαμορφωθεί είναι πως στην πλατφόρμα του e ΕΦΚΑ για τη δήλωση απασχόλησης των εργαζόμενων συνταξιούχων έχουν εγγραφεί 84.000 συμπολίτες μας, από 30.000 που ήταν ο σχετικός αριθμός τους πέρυσι.

ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ καθεστώς -πληρωμή της σύνταξης στο 100% και παρακράτηση 10% από το επαγγελματικό εισόδημα- μέσα σε δύο μήνες οι εγγεγραμμένοι σχεδόν τριπλασιάστηκαν και
μέχρι το καλοκαίρι εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τους 100.000.

ΤΈΛΟΣ, η ενσωμάτωση του δείκτη του πληθωρισμού στην επικαιροποίηση των συντάξιμων αποδοχών συντελεί στη χορήγηση αυξημένης σύνταξης και, ως εκ τούτου, συνιστά από μόνη της κίνητρο για τον επωφελή συνδυασμό της λήψης σύνταξης με την ενίσχυση των εισοδημάτων τους από εργασία ως εργαζόμενοι συνταξιούχοι.

ΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ, η πρόκληση της γήρανσης του πληθυσμού μπορεί να μετατραπεί σε πραγματική ευκαιρία για την οικονομία μέσω της ανάπτυξης της οικονομίας της τρίτης ηλικίας. Η αυξημένη αγοραστική δύναμη και η ενεργή συμμετοχή των ηλικιωμένων και των συνταξιούχων έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν διάφορους τομείς όπως η υγεία, ο τουρισμός και η στέγαση.

Η ενσωμάτωση των συνταξιούχων στην αγορά εργασίας και η αξιοποίηση της εμπειρίας τους σε συνδυασμό με την ευελιξία και τις γνώσεις των νεότερων εργαζομένων μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Με σωστές πολιτικές και κίνητρα, η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, μετατρέποντας έτσι ένα δημογραφικό πρόβλημα σε κινητήριο δύναμη οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου.