Skip to main content

Η επανάσταση της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στnν Υγεία

Η Τ.Ν. δίνει στους ιατρούς τη δυνατότητα να σχεδιάζουν θεραπείες που ανταποκρίνονται καλύτερα στο μοναδικό γενετικό προφίλ κάθε ατόμου

Τoυ Κωνσταντίνου Βαρσάμου, Managing Partner Get2WORK & Co-Founder AIbyDNA

Ο ΚΛAΔΟΣ της Υγείας βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής χάρη στις επαναστατικές εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης (Τ.Ν.). Η Τ.Ν. διαμορφώνει το μέλλον της ιατρικής και της φαρμακευτικής περίθαλψης με ανυπολόγιστες δυνατότητες για την ανακάλυψη φαρμάκων, την εξατομίκευση θεραπειών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. Ο ρόλος της είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Όμως, η παραγωγική Τ.Ν., μια προηγμένη μορφή τεχνητής νοημοσύνης που κυριαρχεί στην επικαιρότητα, προαναγγέλλει μια νέα εποχή στον κλάδο της Υγείας και όχι μόνο.

ΑΝΑΚAΛΥΨΗ και Ανάπτυξη Φαρμάκων. Η χρήση της Τ.Ν. στην ανάλυση τεράστιων όγκων δεδομένων καθιστά δυνατή την ταχύτερη και πιο οικονομική ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Μέσω της προγνωστικής ανάλυσης, η Τ.Ν. μπορεί να προβλέψει την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των μοριακών δομών, επιταχύνοντας έτσι τις φάσεις της έρευνας και ανάπτυξης. Αυτή η διαδικασία όχι μόνο μειώνει το κόστος αλλά και φέρνει τα νέα φάρμακα πιο γρήγορα στην αγορά, προσφέροντας έγκαιρες λύσεις για επείγουσες ιατρικές ανάγκες.

ΒΕΛΤIΩΣΗ και Εξατομίκευση των Θεραπειών. Η ανάλυση γονιδιωματικών δεδομένων με τη βοήθεια της Τ.Ν. επιτρέπει τη δημιουργία εξατομικευμένων θεραπειών που είναι προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ασθενούς. Αυτό οδηγεί σε αυξημένη αποτελεσματικότητα των θεραπειών, μείωση των παρενεργειών και βελτίωση της διαχείρισης χρόνιων παθήσεων. Η Τ.Ν. δίνει στους ιατρούς τη δυνατότητα να σχεδιάζουν θεραπείες που ανταποκρίνονται καλύτερα στο μοναδικό γενετικό προφίλ κάθε ατόμου, ενισχύοντας έτσι την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα της ιατρικής φροντίδας.

ΒΕΛΤIΩΣΗ της Ποιότητας Ζωής των Ασθενών. Οι ασθενείς επωφελούνται επίσης, άμεσα ή έμμεσα, από την Τ.Ν. μέσω της διαχείρισης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, έξυπνων διαγνωστικών εργαλείων και συστημάτων πρόβλεψης αναγκών και βελτιστοποίησης λειτουργιών. Αυτές οι καινοτομίες βελτιώνουν την ακρίβεια, την ασφάλεια και την ποιότητα της υγειονομικής φροντίδας. Τα συστήματα αυτά επιτρέπουν στους επαγγελματίες υγείας και τις διοικήσεις να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις και να παρέχουν πιο προσαρμοσμένες θεραπείες και υπηρεσίες στους ασθενείς τους, βελτιώνοντας έτσι την καθημερινή τους ζωή.

ΑΠΟ ΤΗ «ΣΤΕΝΗ» στη «Γενική» Τεχνητή Νοημοσύνη. Ενώ η σημαντικότητα των παραπάνω εφαρμογών Τ.Ν. στην Υγεία είναι εντυπωσιακή, η εξέλιξη στον τομέα της Τ.Ν. που την έφερε ξανά στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια αφορά κυρίως τη μετάβαση από τη «Στενή» Τ.Ν. στη «Γενική» Τ.Ν. Η «Στενή» ΤΝ αναφέρεται σε συστήματα σχεδιασμένα να εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες εντός ενός προκαθορισμένου πεδίου. Αντίθετα, η «Γενική» ΤΝ έχει την ικανότητα να εκτελεί ποικίλες νοητικές εργασίες, όπως ένας άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ότι είναι πολυ λειτουργική και προσαρμοστική. Η ικανότητα αυτή, «όπως ένας άνθρωπος», λαμβάνει βεβαίως τη μέγιστη προσοχή και δημιουργεί ποικίλα συναισθήματα και ενδιαφέρον από την κοινή γνώμη.

ΜAΘΗΣΗ μηχανής και βαθιά μάθηση. Η Τ.Ν. εμφανίστηκε γύρω στο 1950 με τους αλγόριθμους μάθησης μηχανής να αποτελούν μία από τις υποκατηγορίες της. Η εξέλιξή της είχε τα πάνω και τα κάτω της, αλλά την τελευταία δεκαετία παρουσίασε εντυπωσιακά επιτεύγματα. Αυτό οφείλεται στην ικανότητά της να επεξεργάζεται, να αναλύει, να αντιλαμβάνεται, να μαθαίνει και να δημιουργεί από μη δομημένες μορφές δεδομένων, όπως είναι η γλώσσα και η εικόνα. Αυτή η ικανότητα βασίζεται σε συστήματα Τ.Ν. βαθιάς μάθησης, τα οποία χρησιμοποιούν νευρωνικά δίκτυα.

Η ΦΥΣΙΚΗ γλώσσα γίνεται ο νέος τρόπος διεπαφής του ανθρώπου με την τεχνολογία. Γνωστοί τύποι μοντέλων βαθιάς μάθησης που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία φυσικής γλώσσας είναι οι Generative Pre-trained Transformers, ευρέως γνωστοί ως GPT. Χάρη σε αυτά τα μοντέλα, η φυσική γλώσσα γίνεται το νέο «user interface». Αυτό επιτρέπει σε περισσότερους ανθρώπους να χρησιμοποιούν και να επωφελούνται από την τεχνολογία, καθώς και να αποκτήσουν έναν «ευφυή» βοηθό.

Στα πρόσφατα «Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς» διακρίθηκε για την καινοτομία του το φαρμακείο «Το Φαρμακείον» στην Καλλιθέα, το οποίο ενέταξε πιλοτικά στην ομάδα του μία ψηφιακή βοηθό, την “eNicky”. Η ψηφιακή βοηθός φαρμακείου, με την όψη και τη φωνή της ίδιας της φαρμακοποιού, παρέχει στους πελάτες πληροφορίες ορθής χρήσης φαρμάκων υψηλής εποχιακής ζήτησης. Επίσης, ένας φωνητικός ευφυής βοηθός απαντάει σήμερα σε τηλεφωνικές κλήσεις υποψήφιων πελατών μας και μπορεί να συζητάει μαζί τους μέσω chat.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟIΗΣΗ και Βελτίωση Υπηρεσιών στον κλάδο της Υγείας. Συνθέτοντας την επεξεργασία φυσικής γλώσσας ή και εικόνας με την ανάκτηση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, ανοίγουμε τον δρόμο για τη δημιουργία εικονικών βοηθών (Intelligence Assistants) που μπορούν να αναλάβουν ενέργειες ρουτίνας και χαμηλού ρίσκου, να μειώσουν το φόρτο εργασίας και να υποστηρίξουν την ανθρώπινη παρουσία και επαφή να επικεντρώνεται εκεί που πραγματικά δημιουργεί υπεραξία.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Τ.Ν. προσφέρει τη δυνατότητα αυτοματοποίησης στην επικοινωνία και την εξυπηρέτηση πελατών στον κλάδο της Υγείας, όπως ο χειρισμός ερωτημάτων ρουτίνας, η υποστήριξη στον προγραμματισμό και την προσβασιμότητα. Επίσης, διευκολύνει τη συλλογή και συγκέντρωση πληροφοριών (π.χ. για έρευνες αγοράς ή μελέτες), ενώ μπορεί να είναι μέρος της ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού, των επαγγελματιών υγείας και του κοινού σχετικά με κανονισμούς, θεραπείες, ασθένειες κ.λπ.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Τ.Ν. αδιαμφισβήτητα ανοίγει νέους ορίζοντες στην υγεία, προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες για καινοτομία και βελτίωση των υπηρεσιών. Με αυτές τις τεχνολογίες, ο κλάδος της υγείας, όπως και όλοι οι άλλοι κλάδοι, προχωράει σε μια νέα εποχή όπου η ψηφιακή τεχνολογία θα είναι διαθέσιμη σε όλους.