Παιδεία

    Σάββατο, 30 Απριλίου 2022
  • 11:09
    Η ταχύτητα των αλλαγών

    Η ταχύτητα των αλλαγών

    Η ταχύτητα των αλλαγών δημιουργεί προβλήματα ταλαιπωρεί τους πολίτες και, τελικά, αποβαίνει σε βάρος των ίδιων των αλλαγών, που αποδυναμώνονται ...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »