Τράπεζες

    Σάββατο, 07 Δεκεμβρίου 2019
  • 16:29
    Διαγραφές κόκκινων δανείων 2,1 δισ.

    Διαγραφές κόκκινων δανείων 2,1 δισ.

    Η σταδιακή μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) των τραπεζών οφείλεται κυρίως σε μη οργανικές ενέργειες (διαγραφές ύψους 2,1 δισ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »