Skip to main content

Επιχείρηση «Ασπίδες»: Η επιλογή του αρχηγείου της Λάρισας και τα ερωτήματα

Φρεγάτα «Ύδρα», (φωτογραφία αρχείου)

Κομβικής σημασίας το Ευρωπαϊκό Στρατηγείο στην 1η Στρατιά στην Λάρισα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» κατά των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς στις 19 Φεβρουαρίου αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις.

Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες μέρες μετά θα ξεκινήσει η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή.

Σημειώνεται ότι κατά το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε προ ημερών στις Βρυξέλλες, ο υπουργός εθνικής άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα  προσφέρει το Στρατηγείο της Λάρισας, ως Στρατηγείο για την Επιχείρηση, καθώς επίσης ότι έχει την ετοιμότητα να αναλάβει τη Διοίκηση της Επιχείρησης. Η προσφορά μας έγινε θετικά δεκτή». 

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές η προσφορά του Αρχηγείου της Λάρισας δεν γίνεται τυχαία καθώς συνεισφέρει σε αποστολές της Ε.Ε. και είναι, άλλωστε, εξουσιοδοτημένο για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (Hellenic European Union Operations Headquarters EL EU OHQ).

Γι’ αυτό τον λόγο θα μπορούσε να διατεθεί άμεσα στο πλαίσιο της Ελληνικής προσφοράς, μιας και βρίσκεται – ούτως η άλλως – σε ετοιμότητα.

Θα συμμετάσχει η Ελλάδα επιθετικά (;)

Πολλά ερωτήματα υπάρχουν γύρω από τον «αμυντικό» ρόλο της Ελλάδας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ερυθρά Θάλασσα θα περιορίζεται μόνον σε ρόλο αμυντικό και συνοδεία.

Στην απάντηση όμως στο κατά πόσο η Ελλάδα θα έχει «επιθετικό» ρόλο, απαντά το Άρθρο 2 στο Κεφάλαιο 1 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο αναφέρει ότι:

1. Ο Οργανισμός βασίζεται στην αρχή της κυρίαρχης ισότητας όλων των Μελών του.

2. Κάθε Μέλος, προκειμένου να εξασφαλίζει για όλα τα Μέλη του Οργανισμού τα δικαιώματα και τα πλεονεκτήματα που πηγάζουν από την ιδιότητα του Μέλους, πρέπει να εκπληρώνει με καλή πίστη τις υποχρεώσεις που ανέλαβε σύμφωνα με τους όρους αυτού του Χάρτη.

3. Όλα τα Μέλη θα ρυθμίζουν τις διεθνείς διαφορές τους με ειρηνικά μέσα, έτσι ώστε να μην μπαίνουν σε κίνδυνο η διεθνείς ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και η δικαιοσύνη.

4. Όλα τα Μέλη στις διεθνείς τους σχέσεις θα απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας, που εκδηλώνεται εναντίον της εδαφικής ακεραιότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας οποιουδήποτε κράτους είτε με οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ασυμβίβαστη προς τους Σκοπούς των Ηνωμένων Εθνών.

5. Όλα τα Μέλη θα παρέχουν στα Ηνωμένα Έθνη κάθε βοήθεια σε κάθε ενέργεια που αναλαμβάνουν σύμφωνα με τους όρους αυτού του Χάρτη και δε θα βοηθούν κανένα κράτος εναντίον του οποίου τα Ηνωμένα Έθνη θα έχουν προχωρήσει σε προληπτικές ή εξαναγκαστικές ενέργειες.

6. Ο Οργανισμός θα εξασφαλίζει ώστε τα κράτη που δεν είναι Μέλη των Ηνωμένων Εθνών να ενεργούν σύμφωνα με αυτές τις Αρχές, σε όσο βαθμό αυτό θα χρειάζεται για να διατηρηθεί η διεθνείς ειρήνη και ασφάλεια.

7. Καμιά διάταξη αυτού του Χάρτη δε θα δίνει στα Ηνωμένα Έθνη το δικαίωμα να επεμβαίνουν σε ζητήματα που ανήκουν ουσιαστικά στην εσωτερική δικαιοδοσία οποιουδήποτε κράτους και δε θα αναγκάζει τα Μέλη να υποβάλλουν τέτοια θέματα για ρύθμιση σύμφωνα με τους όρους αυτού του Χάρτη. Η αρχή όμως αυτή δεν πρέπει να εμποδίζει την εφαρμογή των εξαναγκαστικών μέτρων που προβλέπονται από το Κεφάλαιο 7.

Δικαίωμα στην άμυνα

Επιπλέον σε περίπτωση κατά την οποία ένα κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα υπόλοιπα κράτη μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και να το συνδράμουν με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Αυτή η υποχρέωση αμοιβαίας άμυνας δεσμεύει όλα τα κράτη μέλη. Ωστόσο, δεν επηρεάζει την ουδετερότητα ορισμένων κρατών μελών και συνάδει με δεσμεύσεις χωρών που είναι μέλη του ΝΑΤΟ.