Skip to main content

Corealis: Και ο Πειραιάς στα ευρω-λιμάνια του μέλλοντος

Με γνώμονα το κοινό ευρωπαϊκό όραμα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των λιμένων του μέλλοντος, καθώς και τη βιώσιμη διασύνδεσή τους με το αστικό περιβάλλον, το ευρωπαϊκό έργο COREALIS (Capacity with a pOsitive enviRonmEntal and societAL footprInt: portS in the future era), μέσα από 36 μήνες επιτυχημένης ερευνητικής πορείας, κατάφερε να αναδείξει μια σειρά από επιτεύγματα για τους ευρωπαϊκούς λιμένες φορτίου που εστιάζουν στην αύξηση της αποδοτικότητας και τη βελτιστοποίηση της χρήσης γης, δημιουργώντας θετικό περιβαλλοντολογικό και κοινωνικό αποτύπωμα στο αστικό περιβάλλον.

Υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και με την ενεργή συμμετοχή της Ελλάδος, μια σειρά από έξυπνες, υπερσύγχρονες και οικονομικά βιώσιμες καινοτομίες δοκιμάστηκαν με επιτυχία σε πραγματικές συνθήκες, σε πέντε σημαντικά ευρωπαϊκά λιμάνια της Βαλτικής, του Ατλαντικού και της Μεσογείου, ανάμεσα τους και ο Πειραιάς. Το αποτέλεσμα είναι ένα καινοτόμο πλαίσιο στρατηγικής σημασίας, που μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της ικανότητας των σταθμών διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων των ευρωπαϊκών λιμένων, να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες τους για χωρητικότητα και αποτελεσματική κυκλοφορία αγαθών και φορτίων.

Το στρατηγικό αυτό πλαίσιο υποστηρίζεται από προηγμένες τεχνολογίες, που περιλαμβάνουν το Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Ανάλυση Δεδομένων, Συστήματα Επόμενης Γενιάς για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, αλλά και τεχνολογίες Δικτύου 5G.

Με συντονιστή στο έργο, το ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ (Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου) ένωσαν την τεχνολογική τους αριστεία και εμπειρία, κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικοί φορείς ανά την Ευρώπη, όπως το Deltares, Fundación Valenciaport CNIT με εμπειρία στις λιμενικές υποδομές, το CNIT με σπουδαίο υπόβαθρο στην εφαρμογή ΙοΤ καινοτομιών, η ERTICO, o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ευφυών Συστημάτων στις Μεταφορές αλλά και σημαντικοί εκπρόσωποι από την βιομηχανία, εταιρείες στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, των δικτύων, της επιχειρηματικής διοίκησης και της ναυτιλίας όπως η ERICSSON, NEC, SGS, MARLO, SEAbility, MOSAIC, Dynniq.

   Το έργο COREALIS χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Έρευνας και Καινοτομίας Ορίζοντας 2020 ενώ ξεκίνησε την ερευνητική του πορεία το Μάιο του 2018.

 Δυναμική ήταν και η ελληνική συμμετοχή στο έργο καθώς στην κοινοπραξία του συμμετείχαν το ΕΠΙΣΕΥ και οι εταιρείες ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και SEAbility Ε.Π.Ε..

 Η επίδραση των αποτελεσμάτων του COREALIS είναι πολυδιάστατη. Όπως δηλώνει ο Δρ ‘Αγγελος Αμδίτης, διευθυντής έρευνας ΕΠΙΣΕΥ και Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, στο τελικό συνέδριο παρουσίασης των αποτελεσμάτων του COREALIS που έλαβε χώρα διαδικτυακά τον Απρίλιο με θέμα την πορεία προς «το λιμάνι του μέλλοντος», «το COREALIS έχει θέσει τις βάσεις, αλλά υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος προς την επίτευξη λειτουργικής αποτελεσματικότητας και κλιματικής ουδετερότητας όπως αυτή ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία».

Το έργο COREALIS με μια ματιά

  • Κωδικός Δράσης: The Port of the Future / Το λιμάνι του μέλλοντος
  • Διάρκεια: 01.05.2018 – 30.04.2021 (36 μήνες)
  • Χρηματοδότηση ΕΕ: 5.150.540,00 €
  • Συντονιστής: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ / ICCS)
  • 17 εταίροι από 9 Ευρωπαϊκές και άλλες συνδεδεμένες χώρες
  • 4 Ερευνητικά Ινστιτούτα, 5 Λειτουργοί Λιμένων/ Λιμενικά Ινστιτούτα/ Λιμενικές Αρχές, 4 Βιομηχανικοί Εταίροι, 3 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 1 Ένωση Έξυπνων Συστημάτων Μεταφορών (ITS)
  • Επιδείξεις υπό πραγματικές συνθήκες σε 5 Ευρωπαϊκούς λιμένες-πόλεις, μεταξύ των οποίων 3 από τους 5 κορυφαίους της Ευρώπης: Αμβέρσα (Βέλγιο), Πειραιάς (Ελλάδα), Λιβόρνο (Ιταλία), Βαλένθια (Ισπανία), Χανιμακότκα (Φινλανδία)

Πηγή: ΑΜΠΕ