Skip to main content

Ναυτιλία: Κέρδος 13 δισ. δολ. από τη χρήση scrubbers

Η lomarlabs χρησιμοποίησε το containership Sounion Trader της Lomar ως πλωτό εργαστήριο για τη δοκιμή της τεχνολογίας

Εξοικονόμηση στις ναυτιλιακές εταιρείες από τους καθαριστές διοξειδίου του θείου στα containerships

Στα 13 δισ. δολάρια ανέρχεται η εξοικονόμηση κεφαλαίων για τη βιομηχανία των ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών από τη χρήση καθαριστών διοξειδίου του θείου.

Σύμφωνα με έρευνα της SeaIntelligence, η αύξηση των εγκαταστάσεων καθαριστών – scrubbers σε πλοία μεταφοράς containers σημαίνει ένα αυξανόμενο μερίδιο πλοίων που είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες εξοικονόμησης κόστους από την αγορά φθηνότερου κανονικού καυσίμου αντί του ακριβότερου VLSFO χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο.

Για λόγους αναφοράς, η τρέχουσα πριμοδότηση της τιμής του VLSFO είναι 166 USD/τόνο. Χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο για τον προσεγγιστικό υπολογισμό της ημερήσιας παγκόσμιας κατανάλωσης καυσίμων σε ολόκληρο τον τομέα, οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν εξοικονομήσει μέχρι στιγμής αθροιστικά 13 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ λόγω της χρήσης καθαριστήρων από την εφαρμογή του IMO 2020.

Ο κανονισμός IMO 2020 επέβαλε τη χρήση καυσίμων με περιεκτικότητα σε θείο μικρότερη από 0,5%, όπως είναι το πετρέλαιο πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (VLSFO), ή ένα εγκεκριμένο ισοδύναμο μέσο συμμόρφωσης, όπως τα συστήματα καθαρισμού καυσαερίων, δηλαδή τo scrubber.

Το τελευταίο επιτρέπει στις ναυτιλιακές εταιρείες να χρησιμοποιούν καύσιμα πετρελαίου με υψηλότερη περιεκτικότητα σε θείο (IFO380), το οποίο είναι επίσης φθηνότερο από το VLSFO.

Αντί να στραφεί κανείς σε καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο, είναι κάποιες φορές πιο αποδοτικό να χρησιμοποιεί κανονικά καύσιμα σε συνδυασμό με καθαριστήρες – μια λύση που συμμορφώνεται πλήρως με τους
κανονισμούς, σημειώνει η SeaIntelligence.

Το επόμενο στάδιο των κανονισμών φέρνει στο προσκήνιο το CO2. Για τη μείωση της εξάρτησης της ναυτιλίας από τον άνθρακα, τίθενται σε ισχύ κανονισμοί με οικονομικές επιπτώσεις.

Πρόσφατα μια ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία, η Lomar, προχώρησε σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα, τα αποτελέσματα του οποίου καταδεικνύουν τη δυνατότητα του συστήματος να δεσμεύει έως και το 95% των εκπομπών CO2 από ένα πλοίο.

Ειδικότερα, το εταιρικό εργαστήριο επιχειρηματικού κινδύνου της Lomar, lomarlabs, ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση των θαλάσσιων δοκιμών ενός συστήματος δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα σε ένα πλοίο της Lomar, με την τεχνολογία Seabound να δεσμεύει περίπου έναν τόνο CO2 την ημέρα.

Η lomarlabs ξεκίνησε τη συνεργασία της με τη νεοφυή εταιρεία κλιματικής τεχνολογίας Seabound τον περασμένο Απρίλιο και χρησιμοποίησε το containership SOUNION TRADER της Lomar ως πλωτό εργαστήριο για τη δοκιμή της τεχνολογίας, η οποία λειτουργεί με ανακυκλώσιμα αναλώσιμα και λειτουργεί ταυτόχρονα ως scrubber.

Συνολικά, η δοκιμή δέσμευσε με επιτυχία περίπου 1 τόνο CO2 ανά ημέρα στο πρωτότυπο σύστημα, αποδεικνύοντας τη σκοπιμότητα αυτής της νέας τεχνολογίας της Seabound, θέτοντας παράλληλα τα θεμέλια για εγκαταστάσεις πλήρους κλίμακας στο μέλλον.

Ο διευθύνων σύμβουλος της lomarlabs, Στυλιανός Παπαγεωργίου, δήλωσε: «Το σύστημα αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα για την ανάπτυξη της βιομηχανίας: Η τεχνολογία της Seabound παρουσιάζει μια ελκυστική και βιώσιμη λύση για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε υπάρχοντα πλοία καθώς και σε νέα».

Ανοικτό το θέμα της φορολόγησης

Aνοικτό είναι το θέμα υιοθέτησης από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ενός μέτρου φορολόγησης των συμβατικών καυσίμων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Την ίδια στιγμή όμως οι διαθέσιμες λύσεις για χρήση πράσινων καυσίμων σε όλη τη διάρκεια ζωής τους είναι εξαιρετικά περιορισμένες σήμερα. Υπάρχουν δε τομείς της ναυτιλίας, όπως είναι η tramp ναυτιλία, όπου ο βαθμός δυσκολίας για την ανάπτυξη υποδομών πράσινων καυσίμων είναι πολύ υψηλός.

Μια από τις ενδιάμεσες λύσεις που εξετάζει η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι η υιοθέτηση ενός συστήματος κατακράτησης του διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπουν τα πλοία.