Skip to main content

Ναυτιλία: Παγκόσμιο σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας

Η ελληνική ναυτιλία, ως ηγέτιδα δύναμη με πάνω από 5.500 πλοία, αποτελεί τον θεματοφύλακα της λειτουργίας της παγκόσμιας ναυτιλίας

Της Μελίνας Τραυλού
Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

Στο διεθνές, ασταθές περιβάλλον η ναυτιλία αναδεικνύεται παντός καιρού, εξασφαλίζοντας τον αδιατάραχτο και ομαλό εφοδιασμό της παγκόσμιας κοινότητας. Ο ναυτιλιακός κλάδος, εν μέσω συνεχόμενων κρίσεων, αποτελεί την αξιόπιστη μεταφορική δύναμη του 90% του διεθνούς εμπορίου. Η ελληνική ναυτιλία, ως ηγέτιδα δύναμη με πάνω από 5.500 πλοία, αποτελεί τον θεματοφύλακα της λειτουργίας της παγκόσμιας ναυτιλίας και τον πλέον ισχυρό και ανθεκτικό κρίκο της λειτουργίας της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας, του παγκόσμιου οικοσυστήματος.

Η διαχρονική και ιστορικά καταγεγραμμένη πρωτοκαθεδρία της ελληνόκτητης ναυτιλίας συνδέεται άρρηκτα με τη ναυτοσύνη μας. Ο ελληνικός εφοπλισμός, ενωμένος, εργάζεται και συνεργάζεται με πίστη και όραμα για το καλό της ναυτιλίας μας, για το καλό της πατρίδας μας. Η ενότητα, η συλλογική δυναμική και η τεχνογνωσία μας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα της σταθερής πορείας της ναυτιλίας μας, παρά τις πολυποίκιλες κρίσεις.

Μελίνα Τραυλού / Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηγεσία των Ελλήνων δεν είναι μόνο ποσοτική, αλλά και ποιοτική. Ο ελληνόκτητος στόλος είναι ένας από τους πλέον σύγχρονους, με τη μέση ηλικία των πλοίων του να είναι χαμηλότερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο, αφού επενδύουμε συνεχώς σε νεότευκτα πλοία και νέες τεχνολογίες. Ο ελληνικός εφοπλισμός, διαχρονικά, τολμά, επενδύει και πρωτοπορεί. Ταυτόχρονα, εντείνουμε, συνεχώς, τις πρωτοβουλίες μας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο για την αποτελεσματική μετάβαση προς την πράσινη ναυτιλία. Η θετική περιβαλλοντική απόδοση του στόλου μας είναι δεδομένη.

Η ικανότητα της ελληνικής ναυτιλίας να προσαρμόζεται και να αντιμετωπίζει με επιτυχία τα δεδομένα κάθε εποχής οφείλεται στο ότι λειτουργούμε ανθρωποκεντρικά, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Ο ελληνικός εφοπλισμός ήταν, είναι και θα είναι οι άνθρωποί του. Είναι η αγάπη μας για τη θάλασσα, είναι η αφοσίωση στη δουλειά μας, στη ναυτιλία μας, στην αποστολή μας. Γνωρίζουμε ότι η ευημερία του καθενός μας είναι αλληλένδετη με την ευημερία του άλλου και όλοι μαζί έχουμε ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Συνεπώς, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ελληνικής ναυτιλίας, της μεγαλύτερης εθνικής ένωσης πλοιοκτητών στον κόσμο, είναι το ανθρώπινο αποτύπωμα.

Στο σύγχρονο περιβάλλον των γεωπολιτικών, ενεργειακών, οικονομικών και ανθρωπιστικών εντάσεων, η ναυτιλία των Ελλήνων βρίσκεται μπροστά από πολυεπίπεδες προκλήσεις.

Σε εθνικό επίπεδο, στόχος μας είναι να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας μας, σφυρηλατώντας ακόμα πιο δυναμικά τους ήδη στενούς δεσμούς με την πατρίδα μας. Παραμένοντας ζωτικός εταίρος της εθνικής μας οικονομίας και ισχυρός κοινωνικός εταίρος του τόπου μας. Σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, αποφασιστικής σημασίας είναι η διασφάλιση της ηγετικής μας παρουσίας. Παράλληλα, υψηλής προτεραιότητας είναι η αναγνώριση από τους θεσμούς των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των σύγχρονων αναγκών της ναυτιλίας. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο στρατηγικός ρόλος της ναυτιλίας και τα προτεινόμενα μέτρα να εναρμονίζονται με την παράμετρο του ρεαλισμού και της βιωσιμότητας του κλάδου απέναντι στον σκληρό ανταγωνισμό εκτός Ευρώπης.

Στην ελληνική ναυτιλία θεωρούμε καθήκον μας ως έθνος ναυτικό να διατηρήσουμε και να εξελίξουμε τη ναυτοσύνη μας. Ο δρόμος είναι ένας, η συμμετοχή από τις νέες και τους νέους της πατρίδας μας σε όλα τα πεδία λειτουργίας του κλάδου μας.

Η αναβάθμιση του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης θα συμβάλει καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό της ναυτοσύνης μας.

Στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών κινούμαστε με συντονισμένες πρωτοβουλίες προσέλκυσης των νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Ωστόσο, η σφαιρική αντιμετώπιση του θέματος προϋποθέτει συνεργασία με την Πολιτεία για να μπορέσει η προοπτική του ναυτικού επαγγέλματος να βρει την ανάλογη ανταπόκριση από τη νέα γενιά.

Ο σύγχρονος τεχνολογικός πολιτισμός με τη ραγδαία αλλαγή των δεδομένων απαιτεί εξωστρέφεια και διαφώτιση. Οφείλουμε να ενημερώσουμε εις βάθος το σύνολο της κοινωνίας για το στρατηγικό πλεονέκτημα της ναυτιλίας μας και να εμπνεύσουμε τις νέες και τους νέους μας να συμμετέχουν στη νέα εποχή της ναυτιλίας μας. Η ιστορία μας, μας έχει διδάξει ότι όλοι μαζί, ενωμένοι, μπορούμε και κάνουμε τη διαφορά.

Η ελληνική ναυτιλία, με ψυχραιμία κι αισιοδοξία, θα αντιμετωπίσει τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο όλες τις προκλήσεις. Ως η ηγέτιδα σε παγκόσμιο επίπεδο και τιμώντας την παράδοσή μας θα ανταποκριθεί και στη νέα σύνθετη τάξη πραγμάτων.

Η ελληνική ναυτιλία θα συνεχίσει να είναι παγκόσμιο σύμβολο εθνικής υπερηφάνειας για τους Έλληνες, θα συνεχίσει να είναι ανεξάντλητο εθνικό κεφάλαιο για την πατρίδα μας.