Skip to main content

Μιχάλης Μαντζαφός: Στηρίζουμε την ελληνική ναυτιλιακή καινοτομία

Από την έντυπη έκδοση

Στον Λάμπρο Καραγεώργο
[email protected]

Αν και η Ελλάδα κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό του παγκόσμιου στόλου, εντούτοις εισάγει «ναυτιλιακή τεχνολογία» από άλλες χώρες. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛΙΝΤ) στοχεύει να συμβάλει στην ανατροπή αυτής της κατάστασης, επισημαίνει σε συνέντευξή του στη «Ν» ο πρόεδρός του Μιχάλης Μαντζαφός.

Το Ινστιτούτο διοργανώνει και φέτος την ετήσια συνάντηση στις 12 και 13 Δεκεμβρίου, με χορηγό επικοινωνίας τη «Ν», και επιδιώκει, όπως σημειώνει ο κ. Μαντζαφός, να δώσει βήμα στους Έλληνες επιστήμονες και τεχνολόγους να παρουσιάσουν τις προτάσεις και λύσεις τους στη ναυτιλιακή κοινότητα!

Φέτος το ΕΛΙΝΤ κλείνει 45 χρόνια λειτουργίας και δράσεων. Πώς ξεκίνησε το όλο εγχείρημα;

«Το ΕΛΙΝΤ ιδρύθηκε το 1973 από το όραμα και την επιθυμία ναυπηγών και μηχανολόγων συναδέλφων, οι οποίοι είχαν σπουδάσει κυρίως σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης και ήθελαν να δημιουργήσουν ένα Ινστιτούτο/Λέσχη κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Η προσπάθεια αυτή διήρκησε σχεδόν 10 χρόνια καθώς οι πρώτες ενέργειες για την ίδρυση του Ινστιτούτου ξεκίνησαν το 1964. Ωστόσο, το αρχικά περιορισμένο ενδιαφέρον, αλλά και τα εμπόδια της ελληνικής νομοθεσίας δεν επέτρεψαν την ίδρυση του ΕΛΙΝΤ νωρίτερα. Όπως διαπιστώνεται, αυτό που χαρακτήριζε και χαρακτηρίζει τα μέλη του ΕΛΙΝΤ είναι η αφοσίωση και η αγάπη για τη ναυτική τεχνολογία αλλά και η επιθυμία, παρά τα όποια διαχρονικά προβλήματα και εμπόδια, να αναπτυχθεί ο κλάδος περαιτέρω στην Ελλάδα. 45 χρόνια μετά, οι ίδιες αρχές, το ίδιο όραμα αλλά και οι ίδιες ανάγκες οδηγούν τις δράσεις μας».

Ποιοι είναι οι στόχοι των συνεδρίων του ΕΛΙΝΤ;

«Πρωταρχικός στόχος του Ινστιτούτου είναι η προαγωγή της ναυτικής τεχνολογίας με την παρουσίαση λύσεων και μεθόδων που αφορούν σε όλο το φάσμα των λειτουργιών ενός πλοίου, από τον σχεδιασμό και την τεχνική υποστήριξη. Διαχρονικός στόχος του ΕΛΙΝΤ είναι να αποτελέσει τον κοινό “τόπο” συνάντησης όλων των τεχνολογικών εταίρων, προσφέροντας τη δυνατότητα να παρουσιαστούν νέες καινοτόμες ιδέες και συνδέοντας την επιστημονική κοινότητα με την αγορά.

Είναι λυπηρό αν σκεφτεί κανείς ότι η Ελλάδα, αν και κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό του παγκόσμιου στόλου, “εισάγει τεχνολογία” από άλλες χώρες. Η διαπίστωση αυτού του κενού άλλωστε ήταν και ένας από τους λόγους που το Ινστιτούτο καθιέρωσε το 2007 την Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας, για να δώσει βήμα στους Έλληνες επιστήμονες και τεχνολόγους να παρουσιάσουν τις προτάσεις και λύσεις τους στη ναυτιλιακή κοινότητα και περαιτέρω να διευκολύνει την επαφή και να ενισχύσει την επικοινωνία όλων των εμπλεκόμενων μερών. Η ετήσια συνάντηση αποτελεί την κορωνίδα των δράσεών μας. Ωστόσο, το ΕΛΙΝΤ για να πετύχει το σύνολο των σκοπών του διοργανώνει και κατά τη διάρκεια του έτους διάφορες δραστηριότητες όπως παρουσιάσεις, σεμινάρια, συμπόσια, διαλέξεις κ.λπ.».

Δημιουργείται η εντύπωση ότι η ναυτιλία από τεχνολογική σκοπιά βρίσκεται σε μία μεταβατική περίοδο, τουλάχιστον όσο πυκνώνουν οι δημοσιεύσεις για τα «αυτόνομα» πλοία. Πώς αντιμετωπίζει το Ινστιτούτο τις εξελίξεις αυτές; Ποια η συμβολή του στην εξέλιξη της ναυτικής τεχνολογίας;

«Το “αυτόνομο πλοίο” είναι μία πραγματικότητα. Μέλη μας συμμετέχουν με τους οργανισμούς και τα ιδρύματά τους στη διεθνή έρευνα που αφορά όχι μόνο στα αυτόνομα πλοία, αλλά σε όλες τις έρευνες που θα επηρεάσουν το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλίας. Με αυτόν τον τρόπο το ΕΛΙΝΤ έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει και να διοχετεύει όλες τις τελευταίες τάσεις στα μέλη του και τη ναυτιλιακή κοινότητα συνολικά.

Επειδή η τεχνολογία των “αυτόνομων πλοίων” κυριαρχεί στις νέες κατασκευές, το Ινστιτούτο θεώρησε σημαντικό να εντάξει το θέμα “Towards the Autonomous Ship and Digital Shipping” στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας, στην οποία θα συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες της ελληνικής ναυτιλίας. Το ΕΛΙΝΤ παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και διαχρονικά έχει συμβάλει σημαντικά στην προώθηση της ελληνικής ναυτιλιακής τεχνολογίας. Έχει διοργανώσει μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων σε θέματα ναυπηγικής έρευνας και κανονισμών, σε συνεργασία με το ΕΜΠ και το υπουργείο Ναυτιλίας, καθώς και σημαντικό αριθμό παρουσιάσεων ενημερωτικού χαρακτήρα σε θέματα ναυτικής τεχνολογίας, σε συνεργασία με μεγάλα ναυπηγεία και λοιπούς κατασκευαστικούς οίκους του εξωτερικού, με τη μορφή συμποσίων, ημερίδων, σεμιναρίων, διαλέξεων κ.λπ. Τα έτη 2011 και 2013 το ΕΛΙΝΤ διοργάνωσε το forum “HEPHAESTUS” για την προβολή των εξαγωγών ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών προς ναυπηγικούς φορείς της Άπω Ανατολής. Παράλληλα διατηρεί βιβλιοθήκη με βάση δωρεές μελών του, προσβάσιμη από κάθε ενδιαφερόμενο, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς και αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφόρησης, ενώ κατά καιρούς έχει υποστηρίξει (μέσω μελών του) την ελληνική αντιπροσωπεία στις εργασίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) καθώς και άλλων σημαντικών διεθνών φορέων».

Είναι η 11η χρονιά που διοργανώνεται η ετήσια συνάντηση του ΕΛΙΝΤ. Τι προσδοκίες υπάρχουν;

«Πέρυσι το ΕΛΙΝΤ έκλεισε 10 χρόνια επιτυχημένων διοργανώσεων. Η πρώτη ετήσια συνάντηση διοργανώθηκε το 2007 και ο λόγος για τον οποίο ονομάστηκε έτσι ήταν διότι το όραμα της πρώτης οργανωτικής επιτροπής ήταν το ετήσιο αυτό γεγονός να είναι μια ευκαιρία για την ουσιαστική επαφή όσων δραστηριοποιούνται στη ναυτική τεχνολογία.

Η συνάντησή μας αποτελεί πλέον το σημαντικότερο ετήσιο γεγονός για την ανάδειξη και προώθηση τεχνολογικών θεμάτων που αφορούν την ελληνική ναυτιλία, από την καινοτομία μέχρι την πρακτική εφαρμογή. Το συνέδριο υποστηρίζεται από το σύνολο σχεδόν της ναυτιλιακής κοινότητας προσελκύοντας εξειδικευμένα στελέχη αλλά και ενδιαφερόμενους από τις επιχειρήσεις, τον ακαδημαϊκό χώρο και τον δημόσιο τομέα. Ο τίτλος της φετινής συνάντησης είναι “Boosting Blue Growth: The Marine Technology Factor”. Η θεματολογία είναι πιο ευρεία καθώς περιλαμβάνει τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν σε όλο το φάσμα των ναυτιλιακών και γενικά θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Αποτελεί πλέον κοινή διαπίστωση ότι όλες οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα είτε στην επιφάνεια είτε μέσα στη θάλασσα αποτελούν μοχλό ανάπτυξης. Η χώρα μας σχεδόν στο σύνολό της είναι ένα παράκτιο κράτος, με πληθώρα θαλάσσιων δραστηριοτήτων. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν παράλληλα με τις νέες τεχνολογίες να μη συμπεριλάβουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις σε πλωτές εξέδρες, υπεράκτιες, ανεμογεννήτριες κ.λπ. όπως προστάζουν οι σύγχρονές εξελίξεις. Άλλωστε όλες αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν αντικείμενο της ναυτικής και θαλάσσιας τεχνολογίας».

Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το μέλλον του ΕΛΙΝΤ;

«Βασικός στόχος του ΕΛΙΝΤ είναι να ενισχυθεί η εξωστρέφεια του Ινστιτούτου και να ενισχυθεί περαιτέρω η διασύνδεσή μας με αντίστοιχα ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού. Για τον λόγο αυτό αναπτύσσουμε συνεργασίες με αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή ινστιτούτα και φορείς προώθησης της ναυτικής τεχνολογίας, όπως το Διεθνές Ναυτιλιακό Τεχνολογικό Συνέδριο Μεσογειακών Χωρών (IMAM), η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Φορέων Ναυτικής Τεχνολογίας (Confederation of European Maritime Technology Societies-CEMT), η Society of Naval Architects & Marine Engineers (SNAME) και το Royal Institute of Naval Architect (RINA).

Ειδικότερα, όσον αφορά τη SNAME, τον Απρίλιο του 2017 υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας με το ελληνικό τμήμα, πρόεδρος του οποίου είναι ο κ. Γ. Κοκκαράκης, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη κοινών δράσεων.

Επιπλέον, το ΕΛΙΝΤ έχει διοργανώσει τρεις φορές, με ιδιαίτερη μάλιστα επιτυχία, το συνέδριο της Διεθνούς Ναυτιλιακής Ένωσης της Μεσογείου, της οποίας αποτελεί ιδρυτικό μέλος και με αδιάλειπτη παρουσία στα ανώτερα όργανα διοίκησης της Ένωσης. Φέτος το Ινστιτούτο υπέβαλε υποψηφιότητα για τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του ετήσιου συνεδρίου του ΙΜΑΜ. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει όχι μόνο διασύνδεση, αλλά και πολύ στενή συνεργασία».

Πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού που δραστηριοποιείται στο ναυτιλιακό και παραναυτιλιακό τομέα;

«Το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό είναι αναμφισβήτητα ιδιαίτερα υψηλό. Δυστυχώς, η κρίση των τελευταίων ετών και ταυτόχρονα η συγκυρία της μη λειτουργίας των ελληνικών ναυπηγείων είχαν ως αποτέλεσμα τη διαρροή αξιόλογου και καταρτισμένου προσωπικού σε ναυπηγεία και επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού.

Το υφιστάμενο δυναμικό φυσικά απορροφάται από την ελληνική ναυτιλία και θεωρώ ότι η ελληνική ναυτιλία παραμένει στην πρώτη θέση της παγκόσμιας. Ωστόσο, αν η Ελλάδα θέλει να αναρριχηθεί στις πρώτες θέσεις της ναυτιλιακής τεχνολογίας πρέπει να επενδύσει στην έρευνα και να κρατήσει τα ελληνικά μυαλά στη χώρα μας, προσφέροντας τις ανάλογες συνθήκες».