Skip to main content

Καλοήθης Υπερπλασία Προστάτη: Σύγχρονες Τεχνικές

Η διουρηθρική εκτομή του προστάτη, η παλιά και γνωστή σε όλους μας Turis , που αποτελούσε τον ‘’χρυσό κανόνα’’ μέχρι σήμερα στην αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας , και μας συνόδευσε επάξια για πάνω από μισό αιώνα μετά την εισαγωγή της από την Αμερική από πατέρες της Ελληνικής Ουρολογίας , φθάνει σιγά σιγά στα όρια των δυνατοτήτων της.

Νέες μέθοδοι ελάχιστα επεμβατικές , εύκολες και προσιτές στον ασθενή, είναι εδώ και δυο χρονιά στην σύγχρονη φαρέτρα των τεχνικών που πρέπει να διαθέτει ένα κέντρο αντιμετώπισης προστάτη στην Ελλάδα του σήμερα. Μία θετική είδηση για τον ανδρικό πληθυσμό καθώς η όποια καθυστέρηση στην αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το ανώτερο ουροποιητικό σύστημα, και να προκαλέσει πιθανή μόνιμη βλάβη της ουροδόχου κύστεως.

Η ιατρική ομάδα Χειρουργών Ουρολόγων- Επιστημονικών Υπευθύνων της Κλινικής Ελάχιστης Χειρουργικής Προστάτη της Βιοκλινικής Αθηνών, όπως ο κ. Νικόλαος Μπαφαλούκας συμμετέχει, έχει εισαγάγει την τελευταία διετία τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για τον προστάτη που αλλάξαν τα δεδομένα στη χειρουργική αντιμετώπιση του.  

Οι τεχνικές είναι η REZUM και η HoLEPαναίμακτες και ανώδυνες, που απελευθερώνουν τον ασθενή την ίδια μάλιστα ημέρα διατηρώντας για πρώτη φορά τις ‘’ζωτικές’’ ανδρικές του λειτουργίες , γεγονός που η αδυναμία των παλαιών μεθόδων ως προς αυτό λειτουργούσε αποτρεπτικά μέχρι σήμερα στο να ζητήσουν βοήθεια από τον ειδικό .

Rezum:  Μη επεμβατική μέθοδος, αναίμακτη με άμεσα αποτελέσματα

REZUM: Η μέθοδος απευθύνεται σε άνδρες με μέγεθος αδένα έως 80cc που αφενός δεν θέλουν να απωλέσουν την στύση και την επσπερμάτισή τους και δεν θέλουν να ταλαιπωρηθούν επίσης με νοσηλείες, νάρκωση και απομάκρυνση από τις επαγγελματικές και κοινωνικές τους συνήθειες επί μακρόν. Γίνεται υπό την επήρεια απλής μέθης, διαρκεί δέκα λεπτά και ο ασθενής σε μία ώρα επιστρέφει στις δραστηριότητές του, όπως μας εξηγεί ο Xειρουργός Ουρολόγος Νικόλαος Μπαφαλούκας.

Χρησιμοποιεί την φιλική θερμική ενέργεια του υδρατμού με την μέθοδο της συναγωγής, θεμελιωδώς διαφορετικά δηλαδή από ότι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα , επιφέροντας σε διάρκεια δύο τριών εβδομάδων συρρίκνωση μόνον του πάσχοντος τμήματος του προστάτη , δηλαδή της διάμεσης ζώνης και του μέσου λοβού .

Η ομάδα των ιατρών όπου συμμετέχει ο Χειρουργός Ουρολόγος Νικόλαος Μπαφαλούκας, υπήρξε η πρώτη στην Αθήνα για την πιστοποίηση και την εφαρμογή της μεθόδου , διαθέτει τη μεγαλύτερη σειρά ασθενών και εμπειρία με εξαιρετικά αποτελέσματα, εφάμιλλα των συναδέλφων τού εξωτερικού.

HoLEP:  η υψηλά εξειδικευμένη και ασφαλής τεχνική που απαιτεί ειδική και παρατεταμένη εκμάθηση

Η HoLEP έχει εισαχθεί στο Τμήμα των ιατρών ως επέμβαση εκλογής για την θεραπεία αδένων ανεξαρτήτως μεγέθους έως και 200cc, καθώς η ομάδα διαθέτει από τα πρώτα Low Power Holmium Lasers στην Αθήνα, έχοντας αντιμετωπίσει δεκάδες ασθενείς με επιτυχία.

Όπως μας ενημερώνει ο Χειρουργός Ουρολόγος N. Μπαφαλούκας, η χαμηλή ενέργεια και συχνότητα του Laser προσαρμόζεται στην ανατομία του κάθε ανδρός ξεχωριστά και επιτυγχάνει πλήρη εκπυρήνιση του αδένος και εντελώς αναίμακτα, απωθώντας ευγενικά τον ιστό όπως ακριβώς αφαιρείται το εσωτερικό ενός πορτοκαλιού από την κάψα του, γεγονός αδύνατον για τις παλαιές τεχνικές και καθιστώντας μηδενική την πιθανότητα επιπλοκών και επανεπεμβάσεων.

HoLEP: Γνωρίστε τα μοναδικά πλεονεκτήματα της

  • Διατηρείται ο ιστός για βιοψία και διάγνωση επειδή ακριβώς δεν απανθρακώνεται.
  • Δεν χρειάζεται διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής σε άνδρες με καρδιολογικά προβλήματα.
  • Διατηρείται η στύσις και δίδεται ειδική μνεία στην διατήρηση των εκσπερματιστικών πόρων.
  • Ο δε ασθενής απελευθερώνεται εντός πενταώρου χωρίς μετεγχειρητικά προβλήματα καύσους και συχνουρίας όπως στο παρελθόν.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως η HoLEP ειναι μια υψηλά εξειδικευμένη και ασφαλής τεχνική που απαιτεί ειδική και παρατεταμένη εκμάθηση και λόγω των τεχνολογικών της απαιτήσεων από την στιγμή που διενεργείται σε κέντρα που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και βιοϊατρικό εξοπλισμό αιχμής, αποτελεί πραγματικά μια ευεργεσία για τον ασθενή.

Ο Νικόλαος Μπαφαλουκας ο όποιος είναι Εκπαιδευτής της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας του τμήματος Ενδοουρολογίας απαντά εδώ στα συχνότερα ανδρικά ερωτήματα για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ourologia.eu  ή καλέστε στα τηλέφωνα 210 6994100 και 6944 671969