Skip to main content

Κίνα: Ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου

Σε αποθήκη προϊόντων διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ολοκληρωμένη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου Τζινγί της πόλης Τζινχουά της επαρχίας Τσετζιάνγκ, υπάλληλοι εργάζονται πυρετωδώς στη διαλογή, συσκευασία και φόρτωση αγαθών για να καλύψουν τη ραγδαία αύξηση στην ετήσια ζήτηση. Φωτογραφία του Γιανγκ Μεϊτσίνγκ

Σειρά καινοτόμων μέτρων ρυθμίζουν πτυχές που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον εκτελωνισμό, τη φορολόγηση, τις πληρωμές και την κατασκευή αποθηκευτικών χώρων στο εξωτερικό

Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της αύξησης των τιμών των αγαθών, του αυξανόμενου εφοδιαστικού κόστους και άλλων παραγόντων, η αναδιάρθρωση των παγκόσμιων βιομηχανικών αλυσίδων έχει επιταχυνθεί. Η κατάσταση του διεθνούς εμπορίου γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη καθώς ριζικές είναι οι αλλαγές στη δομή της προσφοράς και της ζήτησης του εξωτερικού εμπορίου. Στο διεθνές εμπόριο οι παραγγελίες έχουν μεταβληθεί· ενώ πριν αφορούσαν μεγάλο όγκο τυποποιημένων αγαθών με λιγότερο συχνές παραγγελίες, πλέον περιλαμβάνουν διαφοροποιημένα προϊόντα με μικρότερο όγκο και μεγαλύτερη συχνότητα παραγγελιών. Χάρη στην πρόοδο και τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας, και στην ωριμότητα, αποτελεσματικότητα και ευελιξία της βιομηχανικής της αλυσίδας, το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο της Κίνας εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν και προσαρμόστηκε με μεγάλη ακρίβεια και επιτυχία στα νέα δεδομένα του διεθνούς εμπορίου, δίνοντας περαιτέρω ώθηση στην ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου. Τα δεδομένα δείχνουν ότι, η συνολική αξία του ηλεκτρονικού εμπορίου της Κίνας το 2023 έφτασε τα 2,38 τρισ. γιουάν, αντιπροσωπεύοντας το 5,7% των συνολικών εισαγωγών και εξαγωγών της χώρας, με τον ρυθμό ανάπτυξής του να υπερβαίνει επίσης κατά 15,4 ποσοστιαίες μονάδες τον ρυθμό ανάπτυξης των εισαγωγών και των εξαγωγών σε εθνικό επίπεδο.

Ταυτόχρονα, διάφορες περιοχές της χώρας άδραξαν την ευκαιρία και ανέπτυξαν το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, δημιουργώντας νέα κέντρα οικονομικής ανάπτυξης. Για παράδειγμα, στην Χανγκτσόου όπου δημιουργήθηκε η πρώτη ολοκληρωμένη πιλοτική ζώνη διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου της χώρας, από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2023, η συνολική αξία των διασυνοριακών ηλεκτρονικών εισαγωγών και εξαγωγών της πόλης έφτασε τα 124,805 δισ. γιουάν (ετήσια αύξηση 20,55%), ενώ η συνολική αξία των εξαγωγών έφτασε τα 108,20 δισ. γιουάν (αύξηση 25,75%). Ο αριθμός των πωλητών του συγκεκριμένου τομέα αυξήθηκε από πάνω από 200 άτομα το 2015 σε περισσότερα από 50.000 σήμερα. Άλλο ένα παράδειγμα αποτελεί η πόλη Τσινγκτάο, η οποία ανέλαβε ηγετικό ρόλο σε εθνικό επίπεδο για τη δημιουργία του μηχανισμού συνεργασίας και ανταλλαγής «9+2» με εννέα επαρχίες της λεκάνης του Κίτρινου Ποταμού μαζί με τις επαρχίες Σιντζιάνγκ και Γιουνάν που οδήγησε στην ίδρυση της Συμμαχία για το Διασυνοριακό Εμπόριο στη Λεκάνη του Κίτρινου Ποταμού. Το 2023 διακινήθηκαν με τον τρόπο αυτό 110 εκατ. είδη προϊόντων (αύξηση 80% σε ετήσια βάση).

Πρόσφατα, από την κεντρική κυβέρνηση μέχρι και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις θεσπίστηκε μια σειρά από καινοτόμα μέτρα που ρυθμίζουν διάφορες πτυχές του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου και αφορούν, μεταξύ άλλων, τον εκτελωνισμό, τη φορολόγηση, τις πληρωμές και την κατασκευή αποθηκευτικών χώρων στο εξωτερικό. Επιπλέον, προωθούν τη βιώσιμη και καινοτόμο ανάπτυξη του εμπορίου αυτού με ολιστικό τρόπο σε κάθε επίπεδο, ενώ εγγυώνται την αποτελεσματική ανάπτυξή του, ώστε αυτό να καταστεί η νέα κινητήριος δύναμη ανάπτυξης του εξωτερικού εμπορίου της Κίνας.

Σήμερα, το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο υφίσταται μεγάλες αλλαγές, τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές. Ορισμένα γνωστά εμπορικά σήματα αναδύονται, δημιουργούνται πτυχές του εμπορίου με υψηλή προστιθέμενη αξία που ενσωματώνουν έρευνα και ανάπτυξη, σχεδιασμό και άλλους παράγοντες, και η αυτονομία τιμολόγησης των κινεζικών προϊόντων σταδιακά ενισχύεται.