Skip to main content

Διπλή παγίδα στις προσυμπληρωμένες δηλώσεις

Διπλή παγίδα για 1,3 εκατομμύριο φορολογούμενους κρύβει η νέα διαδικασία, που εφαρμόζει φέτος γι’ αυτούς η ΑΑΔΕ

Οι φορολογούμενοι αυτοί απειλούνται και με υπερφορολόγηση λόγω τεκμηρίων, καθώς και με απώλεια κοινωνικών επιδομάτων και παροχών αν δεν μεριμνήσουν να ελέγξουν εξονυχιστικά τις δηλώσεις τους πριν τις υποβάλουν στην ΑΑΔΕ.

Το γεγονός ότι οι δηλώσεις των φορολογουμένων αυτών έχουν ήδη προσυμπληρωθεί από την ΑΑΔΕ με τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία για την υποβολή τους δεν πρέπει να λειτουργήσει καθησυχαστικά για τους συγκεκριμένους πολίτες, διότι υπάρχει πιθανότητα το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης να τους εκπλήξει δυσάρεστα.

Κι αυτό διότι, σε πολλές από τις περιπτώσεις των φορολογουμένων αυτών, υπάρχει πιθανότητα το τελικό ποσό του φόρου εισοδήματος να έχει υπολογιστεί όχι με βάση το δηλωθέν εισόδημα αλλά με βάση ένα πολύ πιο υψηλό ποσό εισοδήματος, το οποίο θα έχει προκύψει εξαιτίας της εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Δύο εκδοχές

Στην περίπτωση αυτή θα έχουν συμβεί δύο πράγματα:

1) Θα έχει προκύψει πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση η οποία θα μπορεί να γίνει εκ των προτέρων γνωστή στους φορολογούμενους, δεδομένου ότι στις συγκεκριμένες δηλώσεις η ΑΑΔΕ διενεργεί και προ-εκκαθάριση, εκδίδει δηλαδή
εκ των προτέρων ένα συνοπτικό εκκαθαριστικό σημείωμα που αναγράφει το ποσό του φόρου που πρέπει να πληρωθεί αν η δήλωση υποβληθεί ως έχει.

2) Θα έχουν αυξηθεί οι πιθανότητες απώλειας κοινωνικών επιδομάτων και παροχών, καθώς τα πολύ πιο υψηλά τεκμαρτά εισοδήματα που θα έχουν προσδιοριστεί με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μπορεί να ξεπεράσουν τα εισοδηματικά όρια για τη χορήγηση των συγκεκριμένων επιδομάτων και παροχών, με συνέπεια οι φορολογούμενοι να χάσουν το δικαίωμα να εισπράξουν τα εν λόγω ποσά.

Η δεύτερη αυτή συνέπεια είναι πιο σοβαρή, πιο σημαντική και μη εύκολα ανιχνεύσιμη.

Τι να προσέξετε

Η διαδικασία πλήρους προσυμπλήρωσης, προεκκαθάρισης και αυτοματοποίησης της υποβολής της φορολογικής δήλωσης εφαρμόζεται φέτος στις περιπτώσεις των μισθωτών και των συνταξιούχων χωρίς εισοδήματα από άλλες πηγές ή με εισοδήματα και από τόκους καταθέσεων.

Για τους φορολογούμενους αυτούς έχει γίνει από την ΑΑΔΕ προεκκαθάριση των προσυμπληρωμένων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί στους λογαριασμούς τους στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ συνοπτικά προσωρινά εκκαθαριστικά σημειώματα, πριν καν οι ίδιοι δουν και ελέγξουν τις δηλώσεις τους αυτές και φυσικά πριν καν τις υποβάλουν.

Ως εκ τούτου, οι φορολογούμενοι αυτοί δεν πρέπει ούτε να βιαστούν να υποβάλουν άμεσα τις δηλώσεις τους πατώντας μόνο το κουμπί «Υποβολή», αλλά ούτε και να τις αφήσουν χωρίς έλεγχο για να τις υποβάλει αυτόματα η ΑΑΔΕ.

Διότι όπως προαναφέραμε μπορεί τα δηλωθέντα εισοδήματά τους να είναι χαμηλότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τα τεκμήρια της εφορίας και να μην το ξέρουν.

Στην περίπτωση αυτή, θα καλούνται να πληρώσουν πολύ μεγαλύτερο ποσό φόρου εισοδήματος, δυσανάλογο του χαμηλού δηλωθέντος εισοδήματός τους, πράγμα το οποίο μπορούν να το διαπιστώσουν μόνο εφόσον εισέλθουν στους λογαριασμούς τους στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ και δουν τα ποσά του πληρωτέου φόρου που αναγράφει το αναρτημένο έντυπο της προεκκαθάρισης (το συνοπτικό προσωρινό εκκαθαριστικό).

Επιπλέον, ενώ θα νομίζουν ότι με βάση το χαμηλό εισόδημα που δήλωσαν δικαιούνται κάποιο επίδομα ή κάποια άλλη παροχή, στην πραγματικότητα μπορεί τελικά να κριθεί ότι δεν είναι δικαιούχοι, διότι θα ληφθεί υπόψη το υψηλότερο ποσό εισοδήματος που θα έχει προσδιοριστεί με βάση τα τεκμήρια και το οποίο μπορεί να είναι υψηλότερο του ισχύοντος εισοδηματικού ορίου για την κατοχύρωση του δικαιώματος είσπραξης του επιδόματος ή της παροχής.

Απαραίτητος ο έλεγχος

Θα πρέπει λοιπόν οι φορολογούμενοι αυτοί πρώτα να εισέλθουν στους λογαριασμούς τους στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ, να δουν τις προσυμπληρωμένες δηλώσεις τους και τα έντυπα προεκκαθάρισης και να ελέγξουν, με τη βοήθεια των λογιστών τους, εάν προκύπτει τεκμαρτό εισόδημα υψηλότερο του δηλωθέντος.

Εφόσον αυτό ισχύει πρέπει να κοιτάξουν να καλύψουν την επιπλέον διαφορά μεταξύ τεκμαρτού και δηλωθέντος εισοδήματος, αναγράφοντας στους κωδικούς 781-782 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης κάποιο ποσό ανάλωσης κεφαλαίου προερχόμενου από εισοδήματα παρελθόντων ετών ή, στους κωδικούς 787-788 του πίνακα 6 της δήλωσης, κάποιο χρηματικό ποσό δανείου, δωρεάς, γονικής παροχής, κληρονομιάς, κέρδους από τυχερό παίγνιο, εφάπαξ αποζημίωσης κ.λπ. που έλαβαν το 2023.

Θα χρειαστεί δηλαδή πρώτα να προσθέσουν στη φορολογική τους δήλωση δεδομένα για ποσά που καλύπτουν τεκμήρια και είναι αναγκαία τόσο για τη μείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης όσο και για την κατοχύρωση δικαιωμάτων είσπραξης κοινωνικών επιδομάτων και ύστερα να υποβάλουν τη δήλωση.

Ειδοποιήσεις στέλνει η ΑΑΔΕ στους φορολογούμενους

Ήδη προς τους φορολογούμενους που κατά τη διάρκεια του 2023 απέκτησαν εισοδήματα μόνο από μισθούς ή και συντάξεις ή και τόκους καταθέσεων, καθώς και προς όσους απέκτησαν πέρυσι εισοδήματα μόνο από τόκους καταθέσεων, η ΑΑΔΕ αποστέλλει αυτές τις ημέρες ηλεκτρονικό μήνυμα το οποίο αναγράφει τις εξής οδηγίες:

«Αγαπητή κυρία / Αγαπητέ κύριε,

Σας ενημερώνουμε ότι έχουμε προβεί σε προσυμπλήρωση της Δήλωσής σας με βάση το σύνολο των στοιχείων, που μέχρι στιγμής είναι στη διάθεσή μας, και υπολογίσαμε τη φορολογική σας υποχρέωση.

Εφόσον τα στοιχεία είναι ακριβή και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία που δεν έχουν προσυμπληρωθεί, δεν χρειάζεται να κάνετε κάποια ενέργεια για την υποβολή της δήλωσής σας, καθώς αυτή θα οριστικοποιηθεί από την υπηρεσία μας, με εσωτερική διαδικασία, την Τρίτη 2/7/2024, μετά τη λήξη της αρχικής προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων. Σε κάθε περίπτωση, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να υποβάλετε νωρίτερα τη δήλωσή σας.

Εφόσον τα στοιχεία δεν είναι ακριβή ή ελλείπουν στοιχεία, υποχρεούστε να τροποποιήσετε ή/και να συμπληρώσετε τα ορθά στοιχεία και να υποβάλετε εσείς τη δήλωσή σας, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της.

Ειδικότερα:

α) μέχρι τη Δευτέρα 1/7/2024 μπορείτε να υποβάλετε αρχική δήλωση

β) από την Τρίτη 2/7 μέχρι την Παρασκευή 26/7/2024 μπορείτε να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις (επέχει θέση αρχικής δήλωσης).

Εφόσον μεταβληθούν τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας για εσάς, θα ειδοποιηθείτε προκειμένου να επισκεφθείτε εκ νέου την εφαρμογή, να δείτε τα δεδομένα που προκύπτουν για τη φορολογική σας υποχρέωση και, ανάλογα με τον χρόνο στον οποίο επήλθε η μεταβολή, να προβείτε στις κατά περίπτωση αναγκαίες ενέργειες.

Ειδικότερα:

α) εάν η μεταβολή επέλθει πριν η δήλωσή σας υποβληθεί είτε από εσάς είτε από την υπηρεσία μας, με την παραπάνω εσωτερική διαδικασία, εφόσον συμφωνείτε με τη μεταβολή, δεν θα χρειαστεί να προβείτε σε κάποια ενέργεια. Εμείς θα λάβουμε υπόψη μας τα νεότερα δεδομένα και θα υπολογίζουμε τη φορολογική σας υποχρέωση με βάση αυτά.

β) εάν η μεταβολή επέλθει μετά την υποβολή της δήλωσής σας, εφόσον συμφωνείτε με τη μεταβολή, υποχρεούστε να υποβάλετε τροποποιητική δήλωση.

Εφόσον δεν συμφωνείτε με τη μεταβολή, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον φορολογικό σας σύμβουλο για τις ενέργειες στις οποίες θα χρειαστεί να προβείτε.

Μπορείτε να δείτε και να ελέγξετε την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων της δήλωσής σας, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή
“Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3)

Είσοδος στην εφαρμογή”, επιλέγοντας “Έτος 2024”, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών σας.

Στην ίδια διαδρομή μπορείτε να δείτε τη φορολογική υποχρέωση που θα προσδιορισθεί με βάση τα στοιχεία αυτά, επιλέγοντας

“Ενημέρωση ΕισοδημάτωνΔαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Υπόχρεου» ή «Ενημέρωση Εισοδημάτων-Δαπανών-προεκκαθάρισης φόρου Συζύγου/ΜΣΣ» κατά
περίπτωση”…».