Skip to main content

Ποιους βάζει στο στόχαστρο η εφορία

12 κλάδοι επιχειρήσεων εμπορίας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι το 2023 παρουσίασαν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, μπαίνουν στο στόχαστρο φέτος

Σε εταιρείες και ατομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των μεταφορών, των κατασκευών, των πωλήσεων και επισκευών οχημάτων, της υγείας, της παροχής προσωπικών υπηρεσιών, της πρωτογενούς παραγωγής, του αθλητισμού, του τουρισμού, της εστίασης-διασκέδασης, του χονδρικού εμπορίου, του λιανικού εμπορίου και των τροφίμων θα δώσει έμφαση η ΑΑΔΕ.

Στους κλάδους αυτούς, όπου εστίασαν και πέρσι οι φορολογικοί έλεγχοι, τα ποσοστά παραβατικότητας κυμάνθηκαν από 24% έως 61,8%. Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί και φέτος στις τουριστικές περιοχές της χώρας και κυρίως κατά τους θερινούς μήνες, όταν η οικονομική δραστηριότητα χιλιάδων επιχειρήσεων αυξάνεται σημαντικά, με ανάλογη αύξηση και στις πιθανότητες διάπραξης φορολογικών παραβάσεων. Πέραν όμως των παραπάνω κλάδων, οι ΥΕΔΔΕ θα υλοποιήσουν ακόμη πιο στοχευμένες ελεγκτικές δράσεις που θα αφορούν τις παρακάτω περιπτώσεις επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων που ελέγχθηκαν και πέρσι:

  • Τουριστικά καταλύματα, πολυτελείς βίλες, διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιων μισθώσεων
  • Ηλεκτρονικό εμπόριο
  • Ηλεκτρονική παραγγελιοληψία επιχειρήσεων εστίασης
  • Πληρωμές μέσω πιστωτικών καρτών
  • Πλατφόρμες κρατήσεων ταξί
  • Διακίνηση αγαθών εντός και εκτός συνόρων (στόχευση κατόπιν αξιοποίησης CMR)
  • Μέσα κοινωνικής δικτύωσης για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας και τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων
  • Υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ από ενεργές επιχειρήσεις
  • Χρήση παραποιημένου λογισμικού έκδοσης φορολογικών στοιχείων
  • Κυκλώματα απάτης στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ.

Ουσιαστικά και φέτος ο «μπούσουλας» για την επιλογή των επιχειρήσεων και των περιστατικών που θα ελεγχθούν με επιτόπιο φορολογικό έλεγχο είναι οι περσινές «επιδόσεις» συγκεκριμένων κλάδων στη διάπραξη παραβάσεων φοροδιαφυγής, καθώς και συγκεκριμένες δραστηριότητες και «συμπεριφορές» διαφόρων επιχειρήσεων.

«Λουκέτα»

Σε κάθε περίπτωση, από τις επιχειρήσεις που θα εντοπιστούν με φορολογικές παραβάσεις, όσες διαπιστωθεί ότι δεν είχαν εκδώσει μεγάλο αριθμό αποδείξεων λιανικών συναλλαγών ή τιμολογίων, πέραν του μεγάλου ύψους των προστίμων που θα κληθούν να πληρώσουν θα βρεθούν αντιμέτωπες και με το μέτρο της αναστολής λειτουργίας για 2 έως και 30 ημέρες.

Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται συγκεκριμένα στις περιπτώσεις που:
α) διαπιστώνεται από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου τουλάχιστον για τρεις διαφορετικές συναλλαγές ή η μη έκδοση περισσότερων από 10 φορολογικών στοιχείων ή η μη έκδοση ενός ή περισσότερων φορολογικών στοιχείων αξίας άνω των 500 ευρώ,
β) διαπιστώνεται από διαφορετικούς φορολογικούς ελέγχους η επανάληψη, μέσα στην ίδια ή την επόμενη χρήση, της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης του προβλεπόμενου φορολογικού στοιχείου κατά την πώληση ή διακίνηση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, εφόσον αυτή έχει ως αποτέλεσμα την απόκρυψη της συναλλαγής ή μέρους αυτής,
γ) παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των οργάνων που διενεργούν τον φορολογικό έλεγχο και δ) διαπιστώνεται παραβίαση του μέτρου της αναστολής από τον υπόχρεο.
Οι περσινές επιδόσεις Αναλυτικά, τα αποτελέσματα των επιτόπιων ελέγχων που διενήργησαν πέρσι οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πάνω στα οποία θα βασιστούν και φέτος οι ελεγκτικές δράσεις τους) ήταν τα εξής: Μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι: Το 2023 διενεργήθηκαν από τις ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ. ΚΕ.) και τις Υπηρεσίες Ελέγχου και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) 75.835 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι πρόληψης σε όλη την επικράτεια. Από το σύνολο των διενεργηθέντων ελέγχων, 29.494 έγιναν σε επιχειρήσεις εστίασης – διασκέδασης και 15.901 έλεγχοι σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, (εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών), ενώ η μέση εντοπισθείσα παραβατικότητα ανήλθε σε 27,5% και 26,8% αντίστοιχα.

Το υψηλότερο ποσοστό παραβατικότητας εντοπίζεται στους ελέγχους χερσαίων μεταφορών και μεταφορών μέσω αγωγών (61,8% παραβατικότητα επί συνόλου 898 ελέγχων). Παραβατικότητα ανά Περιφέρεια: Η Περιφέρεια Κρήτης εμφάνισε το υψηλότερο ποσοστό εντοπισθείσας παραβατικότητας (36,6%) σε 5.137 ελέγχους και ακολούθησαν η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην οποία πραγματοποιήθηκαν 3.034 έλεγχοι και εντοπίστηκαν παραβάσεις στο 36,3% αυτών, και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με το ποσοστό εντοπισθείσας παραβατικότητας να ανέρχεται σε 35,4% σε σύνολο 3.651 ελέγχων.

Το χαμηλότερο ποσοστό παραβατικότητας (22,2%) εντοπίστηκε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου πραγματοποιήθηκαν 2.029 έλεγχοι.

Αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων για φοροδιαφυγή: Στο πλαίσιο των διενεργηθέντων προληπτικών ελέγχων, κατά το έτος 2023, διαπιστώθηκαν παραβάσεις που επέσυραν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13Α του Ν. 2523/1997, την αναστολή λειτουργίας σε 970 επαγγελματικές εγκαταστάσεις και την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης σε 257 επιχειρήσεις.

Ελεγκτικό έργο

Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ): Το 2023 διενεργήθηκαν συνολικά 20.985 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι από τις 4 ΥΕΔΔΕ, εκ των οποίων το 40,7% από την ΥΕΔΔΕ Θεσσαλονίκης και το 28,5% από την ΥΕΔΔΕ Πάτρας. Επιπρόσθετα των ανωτέρω στοχοθετημένων ελέγχων, διενεργήθηκαν και 1.713 εμφανείς έλεγχοι συνολικά, εκ των οποίων το 64,9% από την ΥΕΔΔΕ Αττικής.

Έλεγχοι σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ και εμφανείς έλεγχοι: Το 2023 διενεργήθηκαν 19.508 έλεγχοι σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών, υπερκαλύπτοντας τον ετήσιο στόχο των 14.420 ελέγχων.

Κατά τους ελέγχους αυτούς εντοπίσθηκαν παραβάσεις σε 9.005 επιχειρήσεις, με την εντοπισθείσα παραβατικότητα να ανέρχεται σε 46,2%. Στο πλήθος αυτών των ελέγχων περιλαμβάνονται 91 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι πρόληψης, κατόπιν αξιολόγησης, για συμμόρφωση φορολογούμενων που υπέβαλαν μηδενικές-κενές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ ήταν ενεργοί και ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Επιπλέον, το 2023 διενεργήθηκαν 1.713 εμφανείς έλεγχοι, στους οποίους καθίσταται γνωστή η παρουσία των συνεργείων, με στόχο την ενίσχυση της εθελούσιας συμμόρφωσης.

Ειδικοί στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι: Οι ειδικοί στοχευμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι βασίζονται σε αξιοποίηση πληροφοριών και αφορούν συγκεκριμένες οντότητες και τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής και απάτης. Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 1.477 έλεγχοι έναντι στόχου 1.080, κατά τους οποίους προέκυψαν παραβάσεις σε 619 επιχειρήσεις, με την εντοπισθείσα παραβατικότητα να ανέρχεται σε 41,9%. Στους ανωτέρω ελέγχους περιλαμβάνονται και 117 έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν με αξιοποίηση δεδομένων από το σχετικό ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής κατά τη διέλευση των οχημάτων στο Ορμένιο, με την εντοπισθείσα παραβατικότητα από τους ελέγχους αυτούς να ανέρχεται σε 14,5%. Από τη διενέργεια των 117 αυτών ελέγχων προέκυψαν 9 περιπτώσεις απενεργοποίησης ΑΦΜ.

Έρευνες

Οι έρευνες που διενεργούν οι ΥΕΔΔΕ αφορούν κυρίως έρευνες απάτης ΦΠΑ και λοιπές έρευνες φοροδιαφυγής. Το 2023 ολοκληρώθηκαν 1.205 έρευνες, υπερκαλύπτοντας τον ετήσιο στόχο των 900 ερευνών και το ποσοστό εντοπισθείσας παραβατικότητας ανήλθε σε 84,1%.

Ειδικότερα:
Έρευνες απάτης στον ΦΠΑ: Το 2023 οι ΥΕΔΔΕ ολοκλήρωσαν 157 έρευνες ΦΠΑ, καλύπτοντας τον ετήσιο στόχο των 155 ερευνών, ενώ η εντοπισθείσα παραβατικότητα ανήλθε σε 79%. Από τη διενέργεια των ανωτέρω ερευνών προέκυψαν 124 περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων, που συνδέονται με ενδοκοινοτική απάτη στον ΦΠΑ (έναντι ετήσιου στόχου 115) και ακολούθησε η διαδικασία απενεργοποίησης του κοινοτικού τους ΑΦΜ (ΠΟΛ.1200/2015). Κατά το 2023 τα προσδιορισθέντα διαφυγόντα έσοδα από τις περιπτώσεις εντοπισμού εξαφανισμένων εμπόρων ανήλθαν σε 22,0 εκατ. ευρώ.

Λοιπές έρευνες για φοροδιαφυγή: Το 2023 ολοκληρώθηκαν από τις ΥΕΔΔΕ 1.048 λοιπές έρευνες για φοροδιαφυγή.

Οι έρευνες αυτές αφορούσαν υποθέσεις που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, επεξεργασίες ψηφιακών αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, κλπ., έρευνες με αξιοποίηση νέων πληροφοριών και δεδομένων από τις ΥΕΔΔΕ και ειδικές έρευνες στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν. Η εντοπισθείσα παραβατικότητα ανέρχεται σε 84,8%.