Skip to main content

Ακίνητα: Η πλατφόρμα για την έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ και ο νέος ΚΑΔ για τα airbnb

Intime News/ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Ορίστηκε ο ΚΑΔ για τους ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης - Τι θα γίνει με την έκπτωση του 10% στον ΕΝΦΙΑ

© Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση για την πλατφόρμα μέσω της οποίας οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα δηλώνουν τα ακίνητα που έχουν ασφαλίσει έναντι φυσικών καταστροφών και να κερδίσουν μείωση στον φετινό ΕΝΦΙΑ κατά 10%.

Στο μεταξύ, ορίστηκε ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) για τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν για βραχυχρόνια μίσθωση από τρία ακίνητα και πάνω καθώς με βάση το νέο καθεστώς θα πρέπει να ανοίξουν βιβλία.

Έκπτωση 10% στον φετινό ΕΝΦΙΑ

Τα αναλυτικά στοιχεία για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια κατοικίας φυσικών προσώπων έχουν ήδη αποστείλει οι ασφαλιστικές εταιρείες στην ΑΑΔΕ προκειμένου οι δικαιούχοι να κερδίσουν έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ του 2024.

Τη σκυτάλη θα πάρουν αυτή την εβδομάδα οι φορολογούμενοι – ιδιοκτήτες των ακινήτων προκειμένου να εξετάσουν αν τα στοιχεία που έχουν σταλεί αντιστοιχούν στα ακίνητα τους. Στη συνέχεια και αφού τα στοιχεία επικυρωθούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες έως τα μέσα Μαρτίου, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην εκκαθάριση του φετινού ΕΝΦΙΑ.

Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η αποστολή στην ΑΑΔΕ των στοιχείων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας φυσικών προσώπων που καλύπτουν κινδύνους πυρκαγιάς, σεισμού και πλημμύρας τα οποία ήταν σε ισχύ το 2023 καθώς και τυχόν ανανεώσεις ή τροποποιήσεις αυτών.

Τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν διαβιβάσει στην ΑΑΔΕ είναι :
α) ΑΦΜ και ονοματεπώνυμο του λήπτη της ασφάλισης,
β) αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου,
γ) ημερομηνία έναρξης και λήξης της ασφάλισης,
δ) ασφαλιστικοί κίνδυνοι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας που καλύπτει το συμβόλαιο,
ε) ασφαλισμένο κεφάλαιο που καλύπτει και τους τρεις ανωτέρω ασφαλιστικούς κινδύνους (σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα),
στ) διεύθυνση, και περιγραφή της ασφαλισμένης κατοικίας. Ειδικότερα: Νομός, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας, Ονομασία οδού ακινήτου, Όροφος, Επιφάνεια κυρίων και βοηθητικών χώρων και Έτος κατασκευής, εφόσον αναφέρονται στο συμβόλαιο,
ζ) μοναδικός αριθμός εγγραφής ασφαλιστηρίου.

Η επόμενη κίνηση ανήκει στους ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς μπαίνοντας στην εφαρμογή θα χρειαστεί να επικυρώσουν τα στοιχεία που αναγράφονται. Αν η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του ενός έτους, η μείωση του ΕΝΦΙΑ προσαρμόζεται αναλογικά. Αυτό σημαίνει ότι για ασφάλιση διάρκειας 12 μηνών ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται 10%, για 9 μήνες εφαρμόζεται έκπτωση 7,5%, για έξι μήνες η έκπτωση περιορίζεται στο 5% και για τρεις μήνες στο 2,5%

Αξίζει να σημειωθεί ότι από φέτος όλες οι μεγάλες εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω των 2 εκατ. ευρώ, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένες καθώς σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, δεν θα αποζημιώνονται πλέον από το κράτος.

Βραχυχρόνια μίσθωση

Νέο ΚΑΔ θα πρέπει να αποκτήσουν ή να προσθέσουν όσοι φορολογούμενοι διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση. Με βάση το νέο φορολογικό καθεστώς, η συγκεκριμένοι κατηγορία ιδιοκτητών θα πρέπει να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση τον ΚΑΔ:

·        55.20.11.06         Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει πλέον να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος και ΦΠΑ, ενώ το φορολογητέο εισόδημά τους για το 2024 θα υπολογισθεί με βάση τα τεκμήρια που ισχύουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να προχωρήσει σε μία σειρά από διασταυρώσεις ανάμεσα στα ΑΦΜ ιδιοκτητών, στους  Αριθμούς Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) και στα μητρώα στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων. Βασικός στόχος είναι να  εντοπιστούν όσοι ενοικιάζουν πάνω από δύο ακίνητα με βραχυχρόνια μίσθωση και δεν έχουν γυρίσει το ΑΦΜ τους σε επαγγελματικό. Εκτιμάται ότι περίπου 7.500 φορολογούμενοι που διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα θα υποχρεωθούν να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, όλοι οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του αριθμού των ακινήτων, υπόκεινται πλέον σε Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων και σε Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση.