Skip to main content

Επαγγελματική ασφάλιση: Αντίθετοι με τις νέες ρυθμίσεις οι εργαζόμενοι σε Alpha Bank και Eurobank

«Το νέο πλαίσιο φορολογίας που εισάγει το Νομοσχέδιο είναι εντελώς άδικο»

Αντιδρούν στο περιεχόμενο του σχεδίου Νόμου του υπουργείου Εργασίας για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης το Σωματείο Union της Eurobank και ο Σύλλογος Προσωπικού της Alpha Bank.

Με κοινή ανακοίνωσή τους, επισημαίνουν πως «με το εν θέματι Σχέδιο Νόμου επέρχεται ριζική μεταβολή του πλαισίου λειτουργίας των Τ.Ε.Α., επιβάλλεται επαχθής φορολόγηση εκεί που δεν υπήρχε, δηλαδή σε εισφορές και στο εφάπαξ ποσό του βοηθήματος, αλλά και μία σειρά περιορισμών που παραβιάζουν την οικονομική ελευθερία εργοδοτών και εργαζομένων, χωρίς να έχει διαγνωστεί κάποιος βέβαιος ή πιθανός κίνδυνος βιωσιμότητας».

Όπως συμπληρώνουν, «ως γνωστόν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) έχουν συσταθεί με τον Νόμο 3029/02 και λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ. σύμφωνα με το Καταστατικό τους, το οποίο έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Εργασίας, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις στις οποίες έχουν προσχωρήσει οι εργαζόμενοι -ασφαλισμένοι οικειοθελώς, ως βασική πρόνοια αποταμίευσης, αφού η χρηματοδότηση τους στηρίζεται αποκλειστικά στις εθελοντικές, δικές τους εισφορές και στις αντίστοιχες εργοδοτικές».

Οι σύλλογοι εργαζομένων στις δύο αυτές Τράπεζες υπογραμμίζουν πως «το Σχέδιο Νόμου παραβιάζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις λήψης της συνταξιοδοτικής παροχής (εφάπαξ) που προβλέπει κάθε καταστατικό των επιμέρους Τ.Ε.Α. και εγκλωβίζει εργαζόμενους που υπό προϋποθέσεις θα την λάμβαναν σε νεότερες ηλικίες, πάντα σύμφωνα με τις καταστατικές προβλέψεις.

Εισάγει ανεπίτρεπτο περιορισμό εισφορών με ανώτατο όριο τις 15.000 Euro ετησίως ή το 20% του ακαθάριστου εισοδήματος (όποιο είναι μικρότερο), δηλαδή περιορίζει την δυνατότητα αποταμίευσης ακόμα και σε αυτούς που μπορούν να επενδύσουν περισσότερα.

Το νέο πλαίσιο φορολογίας που εισάγει το Νομοσχέδιο είναι εντελώς άδικο αφού επιβάλλει τριπλή φορολόγηση σε κάθε φάση της επένδυσης, όπως δείχνει η εξίσωση «Εισφορές + εισόδημα από επενδύσεις = παροχή». Ο φόρος θα πρέπει να καταβληθεί μόνο στο ένα (1) από τα δύο (2) σκέλη της εξίσωσης, αλλά με την λογική του νομοθέτη θα βαρύνει και τα δύο (2)!!!».

Παράλληλα, τονίζουν πως «τα δικά μας Τ.Ε.Α. έχουν συσταθεί μετά από ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και με υπογραφή Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) μεταξύ των Σωματείων των Εργαζομένων στις Τράπεζες Eurobank και Alpha Bank και των αντίστοιχων Διοικήσεων των Τραπεζών.

Πώς λοιπόν έρχεται η φιλελεύθερη κυβέρνηση της Ν.Δ. να ανατρέψει την συνταγματική προστατευόμενη συμβατική ελευθερία με τις αυθαίρετες και υπερβολικές αξιώσεις του νομοθέτη που είναι σε βάρος των εργαζομένων-ασφαλισμένων;».

Οι δύο σύλλογοι θεωρούν την ενέργεια αυτή αντισυνταγματική. «Εννοείται ότι αν η κυβέρνηση επιμείνει στην κατεδάφιση του 2ου πυλώνα ασφάλισης που είναι και προαιρετικός και επαγγελματικός, θα προσφύγουμε με όλα τα πρόσφορα ένδικα μέσα στην Ελλάδα και στην Ε.Ε., για να αποκατασταθεί η νομιμότητα και τα δικαιώματα των εργαζομένων που αναίτια θίγονται.

Υποτίθεται ότι τα αποθεματικά των Τ.Ε.Α. δεν επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά τα ελλείμματα ή τα πλεονάσματα της Γενικής Κυβέρνησης και κατά συνέπεια δεν μπορούν ούτε να μειωθούν ούτε να περικοπούν. Για το λόγο αυτό δεν καταλήφθηκαν από τις μειώσεις των συντάξεων του Ν.4093/12 και 3986/11.

Η κυβέρνηση μέσω της υπερφορολόγησης τελικά επιδιώκει την μείωση της αποταμίευσης, όσων έχουν καταφύγει στα Τ.Ε.Α., πράγμα που ούτε η μνημονιακή περίοδος δεν μπόρεσε να κάνει;

Ελπίζουμε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία θα αρνηθεί να επέμβει σε συνεστημένη συμβατική σχέση προστατεύοντας την οικονομική ελευθερία των συμβαλλομένων εργαζομένων και εργοδοτών σύμφωνα με την αρχή της χρηστής νομοθέτησης που πρέπει να καθοδηγεί τους υπουργούς της», καταλήγουν το Σωματείο Union της Eurobank και ο Σύλλογος Προσωπικού της Alpha Bank.