Skip to main content

Στεγαστικά δάνεια για νέους: Από τη Δευτέρα οι αιτήσεις – Οι δικαιούχοι, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά

ΙΝΤΙΜΕ

Το πρόγραμμα αφορά αγορά πρώτης κατοικίας μέχρι 200.000 και διαμερίσματα έως 150 τ.μ., παλαιότητας από 15 ετών και πάνω.

Στο ένα τέταρτο του επιτοκίου της αγοράς θα ανέρχεται το επιτόκιο των χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων για νέους, με το σχετικό πρόγραμμα να εκκινεί την ερχόμενη Δευτέρα, όπως τονίστηκε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, το πρωί της Παρασκευής.

Οι δικαιούχοι

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα «Σπίτι μου» είναι νέοι και ζευγάρια ηλικίας 25 έως 39 ετών. Τα δάνεια θα είναι 5.000, με τους ωφελούμενους, όπως συμπλήρωσε ο υπουργός Εργασίας, να ανέρχονται σε περίπου 10.000, αν λάβει κανείς υπόψη ότι επωφελούνται ζευγάρια και οικογένειες.

Το επιτόκιο θα είναι μηδενικό για τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους. Το κατώτερο ετήσιο ατομικό εισόδημα για τους ενδιαφερόμενους πρέπει να είναι 10.000 ευρώ και το ανώτερο αντίστοιχο με το επίδομα θέρμανσης. Ο δανειολήπτης δεν θα πρέπει να διαθέτει άλλο ακίνητο κατάλληλο για κατοικία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, δεν μπορεί να λάβει δάνειο όποιος διαθέτει ακίνητο πάνω από 50 τ.μ. προσαυξανόμενο κατά 10 τ.μ. για κάθε μέλος της οικογένειας που συγκατοικεί με τον αιτούντα. Επίσης δεν μπορεί να λάβει δάνειο όποιος διαθέτει στο ακίνητο αυτό πλήρη κυριότητα ή επικαρπία με ποσοστό άνω του 50%.

Ο κ. Χατζηδάκης διευκρίνισε ότι αν κάποιος διαθέτει ένα ακίνητο στη Θεσσαλονίκη, αλλά ζει στην Αττική και θέλει να πάρει δάνειο εκεί, μπορεί να το κάνει. Το ακίνητο που διαθέτει ο αιτών, δεν πρέπει να έχει χρήση πρώτης κατοικίας.

Ποια σπίτια αφορά το πρόγραμμα

Όπως εξήγησε ο υπουργός Εργασίας, το πρόγραμμα αφορά αγορά α’ κατοικίας αξίας μέχρι 200.000 ευρώ και διαμερίσματα έως 150 τ.μ., παλαιότητας από 15 ετών και πάνω. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι σε πρώτη φάση 500 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη ακόμη και για διπλασιασμό στο μέλλον.

Τα ακίνητα θα πρέπει να βρίσκονται εντός οικιστικής περιοχής, ενώ ο πωλητής δεν πρέπει να έχει συγγένεια πρώτου ή δεύτερου βαθμού ή να έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον αγοραστή.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν όλες οι συστημικές τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική, Πειραιώς), η Παγκρήτια, καθώς και οι Συνεταιριστικές Ηπείρου, Θεσσαλίας και Καρδίτσας, Χανίων, αλλά και η Attica Bank.

Η διαδικασία χορήγησης δανείων

Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει την τράπεζα που επιθυμεί και μπορεί να καταθέσει αίτηση από τη Δευτέρα, 3 Απριλίου. Εντός 60 ημερών, οι τράπεζες ελέγχουν την πλήρωση των απαιτούμενων κριτηρίων και χορηγούν προέγκριση. Ακολούθως, ο αιτών γνωστοποιεί το ακίνητο και την τιμή του και προσκομίζει τα απαιτούμενα έγγραφα, με βάση τη συνήθη τραπεζική διαδικασία.

Μετά τους αναγκαίους ελέγχους η αίτηση εντάσσεται στο πρόγραμμα και ξεκινά ο απαιτούμενος νομικός και τεχνικός έλεγχος του ακινήτου. Αυτή η διαδικασία διαρκεί 60 ημέρες, ενώ κατόπιν υπογράφεται η σύμβαση του δανείου και εκταμιεύεται το ποσό, εντός έξι μηνών από την ημερομηνία ένταξης της αίτησης στο πρόγραμμα.

Η διάρκεια των δανείων μπορεί να φτάνει τα 30 χρόνια, τα δάνεια αφορούν την απόκτηση ακινήτου με πλήρη κυριότητα, ενώ η κάλυψη από το δάνειο φτάνει έως και το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

Ο δανειολήπτης μπορεί να εξοφλήσει μερικώς ή στο σύνολό του το δάνειό του πριν από την ημερομηνία λήξης χωρίς οποιαδήποτε ποινή ή άλλη επιβάρυνση, ενώ κατά τη διάρκεια του δανείου απαγορεύεται η μεταβίβαση του ακινήτου.

Δεν χρειάζεται προσωπική εγγύηση τρίτου και ο δανειολήπτης δεν επιβαρύνεται με τα έξοδα φακέλου, ωστόσο επιβαρύνεται με τα έξοδα για τον νομικό έλεγχο και την τεχνική εκτίμηση του ακινήτου, καθώς με εκείνα που σχετίζονται με την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί του ακινήτου. Δηλαδή, ο δανειολήπτης δεν επιβαρύνεται για το α’ μέρος της διαδικασίας, αλλά επιβαρύνεται για το β’ μέρος της διαδικασίας, όταν θα έχει περάσει τον έλεγχο της τράπεζας, εξήγησε ο κ. Χατζηδάκης.

Δικαιολογητικά

Ο υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 3. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
 4. Δήλωση Ε9 και πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ.

Απαιτείται επίσης μία υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που δηλώνει είναι αληθή, ενώ σε περίπτωση ζευγαριών, τα δικαιολογητικά προσκομίζονται και από τους δύο. Παράλληλα, οι τράπεζες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την προσκόμιση και άλλων δικαιολογητικών.

Τα σημεία προσοχής του προγράμματος «Σπίτι μου»

Συνοπτικά, τα σημεία προσοχής του προγράμματος είναι τα εξής:

 • Ετήσιο εισόδημα: Ατομικό εισόδημα από 10.000 ευρώ έως το εκάστοτε όριο που θα τίθεται για το επίδομα θέρμανσης.
 • Οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να διαθέτουν ακίνητο κατάλληλο για α’ κατοικία, άνω των 50 τ.μ., που να βρίσκεται στην ίδια περιοχή με το ακίνητο που επιθυμούν να αποκτήσουν με δάνειο.
 • Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από τις τράπεζες. Το ανώτερο χρονικό διάστημα του α’ ελέγχου είναι 60 μέρες. Άλλες 60 μέρες θα απαιτηθούν για να γίνει ο β’ έλεγχος (νομικός και τεχνικός). Η κάθε τράπεζα θα προσφέρει το δικό της επιτόκιο.
 • Το δάνειο που θα χορηγηθεί έχει επιτόκιο. Χρηματοδοτείται κατά 75% από τη ΔΥΠΑ και για το ποσοστό αυτού του δανείου δεν οφείλεται τόκος, ενώ το υπόλοιπο 25% χορηγείται από τις τράπεζες.
 • Ο τόκος καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την ΔΥΠΑ, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είναι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι.
 • Το ποσό που θα χορηγηθεί, δεν μπορεί να ξεπερνά τις 150.000 ευρώ, ενώ το κόστος της κατοικίας τις 200.000 ευρώ. Ωστόσο, η όποια διαφορά μεταξύ του ποσού του δανείου και της αξίας της κατοικίας επιβαρύνει τον ενδιαφερόμενο.
 • Τα σπίτια για τα οποία θα μπορούν να δανειοδοτηθούν οι νέοι θα πρέπει να είναι άνω των 15 ετών, με άδεια κατασκευής έως το 2007 και να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.
 • Δεν θα χορηγείται δάνειο για πωλητές συγγενείς α’ και β’ βαθμού με τον ενδιαφερόμενο, καθώς και για όσους έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.
 • Για την υποβολή αίτησης, σε περίπτωση ζευγαριού, αρκεί ο ένας εκ των δύο να πληροί το προβλεπόμενο όριο ηλικίας.
 • Η διάρκεια του δανείου θα είναι έως 30 χρόνια. Θα καλύπτεται έως το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.
 • Παρέχεται δικαίωμα προεξόφλησης του δανείου, χωρίς κάποια ποινή ή άλλη επιβάρυνση.
 • Για το δάνειο δεν χρειάζεται εγγυητής.
 • Κατά την περίοδο εξόφλησης του δανείου, απαγορεύεται η μεταβίβαση του ακινήτου.

Παραδείγματα

Δόθηκαν στη δημοσιότητα και δύο παραδείγματα:

 • Δάνειο 100.000 ευρώ με αποπληρωμή 30 χρόνια. Για εμπορικό δάνειο, η μηνιαία δόση θα είναι 587 ευρώ. Με το πρόγραμμα «Σπίτι μου», η δόση πέφτει στα 342 ευρώ. Για τρίτεκνους και πολύτεκνους πέφτει στα 277 ευρώ. Άρα, το όφελος τον μήνα είναι 245 ευρώ και τον χρόνο 2.935 ευρώ. Για πολύτεκνους ή τρίτεκνους, το όφελος είναι 310 ευρώ το μήνα και 3.717 ευρώ τον χρόνο.
 • Δάνειο 100.000 ευρώ για 20 χρόνια. Με το κανονικό επιτόκιο η μηνιαία δόση είναι 705 ευρώ. Υποχωρεί στα 480 ευρώ με το πρόγραμμα «Σπίτι μου» και στα 416 ευρώ για πολύτεκνους ή τρίτεκνους. Το μηνιαίο όφελος είναι 225 ευρώ, ή 2.700 ευρώ το ετήσιο. Ειδικά για πολύτεκνους ή τρίτεκνους το μηνιαίο όφελος είναι 289 ευρώ και το ετήσιο 3.468 ευρώ.