Skip to main content

Κουπόνι επιδότησης φέρνει πιο κοντά τις υπερυψηλές ταχύτητες

Από την έντυπη έκδοση 

Της Τέτης Ηγουμενίδη 
[email protected]

Σε φάση εκκίνησης τίθεται, εκτός απροόπτου, την εβδομάδα που μόλις αρχίζει η δράση Superfast Broadband (SFBB) της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), η οποία έχει σκοπό να τονώσει τη ζήτηση για υπερυψηλές ταχύτητες σύνδεσης στο Διαδίκτυο, με επιδότηση μέσω κουπονιού (SFBB voucher) και δικαιούχους όλα τα φυσικά πρόσωπα, περιλαμβανομένων και των επιτηδευματιών.

Με βάση τη σχετική υπουργική απόφαση το συνολικό ποσό που θα διατεθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ. Το κάθε SFBB voucher αντιστοιχεί σε 360 ευρώ και αφορά την επιδότηση της SFBB υπηρεσίας για δύο χρόνια. Δυνητικά θα ωφεληθούν περίπου 139 χιλ. πολίτες, ωστόσο, αν λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι οι συνδέσεις που θα επιδοτηθούν θα είναι κατά βάση νοικοκυριά, οι ωφελημένοι συνολικά θα είναι περί τις 400 χιλ.

Προϋπόθεση
Επιλογή της ΓΓΤΤ, υπό τον γενικό γραμματέα Βασίλη Μαγκλάρα, είναι η επιδότηση της υπηρεσίας σύνδεσης στο Διαδίκτυο να αφορά πραγματική ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100Mbps, άμεσα αναβαθμίσιμη σε 1Gbps. Αυτό σημαίνει πως, για να είναι δυνατόν να δοθεί η υπηρεσία, τα δίκτυα οπτικών ινών θα πρέπει να φθάνουν έως τα σπίτια (FTTH). Ως εκ τούτου οι περιοχές στις οποίες οι πολίτες μπορούν να κάνουν χρήση της επιδότησης, αρχικά, θα είναι περιορισμένες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι σε ορισμένες περιοχές της Αττικής δίκτυο FTTH θα ολοκληρωθεί το ερχόμενο καλοκαίρι.

Παρακίνηση των εταιρειών
Την ίδια στιγμή όμως η λογική της συγκεκριμένης επιδότησης έχει και ως στόχο να «παρακινηθούν» οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, ΟΤΕ, Vodafone και Wind -οι οποίοι σήμερα υλοποιούν δίκτυα Vectoring (οπτική ίνα μέχρι τις υπαίθριες καμπίνες – ταχύτητες έως 200 Mbps) σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας και FTTH σε ένα πολύ μικρότερο-, να πάνε την ίνα μέχρι τα σπίτια σε περισσότερες περιοχές. 

Σε κάθε περίπτωση τα στελέχη της τηλεπικοινωνιακής αγοράς αναμένουν με ενδιαφέρον το SFBB voucher, θεωρώντας ότι δύναται να συμβάλει στην ταχύτερη διάδοση υπερυψηλών ταχυτήτων, τονίζοντας, ωστόσο, ότι η χρησιμότητά του θα φανεί έπειτα από έναν χρόνο, όταν δηλαδή θα υπάρχει ένα ικανό τμήμα της χώρας (αν και πάλι μικρό) με FTTH. 

Η υπουργική απόφαση
Στη σχετική υπουργική απόφαση προβλέπεται ότι η ενεργοποίηση του κουπονιού μπορεί να γίνει μέχρι και την 31η Μαρτίου 2019, η δε λήξη της επιδοτούμενης περιόδου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ενεργοποίησή της. Η καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης δύναται να παραταθεί με απόφαση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κάτι που σημαίνει ότι η ΓΓΤΤ έχει λάβει υπ’ όψιν της τα παραπάνω, ενώ πρόβλεψη υπάρχει και για την εξασφάλιση επιπλέον κονδυλίων στην περίπτωση κατά την οποία διαφανεί πιθανότητα εξάντλησης του προϋπολογισμού της δράσης χωρίς την κάλυψη του συνόλου των ωφελούμενων πολιτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Αναλυτικότερα, βασικά στοιχεία του σχεδίου της ΓΓΤΤ για την επιδότηση της ζήτησης για υπερυψηλές ταχύτητες έχουν ως εξής:
Η επιδότηση αφορά SFBB υπηρεσία και συγκεκριμένα τη λιανική υπηρεσία οποιασδήποτε μορφής (2, 3 ή 4 – play σταθερή και Ίντερνετ σε συνδυασμό με συνδρομητική τηλεόραση ή και κινητή) που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα: τον απαραίτητο τερματικό εξοπλισμό (modem/router) για τη λειτουργία της. Πρόσβαση προς το Internet με πραγματική ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100Mbps, άμεσα αναβαθμίσιμη σε 1Gbps, με τεχνικές προδιαγραφές και ελάχιστα χαρακτηριστικά που συμμορφώνονται με σχετικές αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Κάθε ωφελούμενος δικαιούται ένα κουπόνι. Η αξία του SFBB voucher -αφορά ειδικότερα τη διαδικτυακή σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας- είναι 13 ευρώ τον μήνα για διάστημα δύο ετών και το εφάπαξ κόστος σύνδεσης 48 ευρώ. Ειδικά ως προς τα φυσικά πρόσωπα που τυγχάνουν και επιτηδευματίες, πριν από την έγκριση της ενίσχυσης, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεσμεύονται ότι δεν έχουν ξεπεράσει τα όρια (τα οποία καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) 1407/2013), για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, με ενισχύσεις που ήδη έχουν πάρει ή που έχουν αιτηθεί και τους έχουν εγκριθεί.

Όλη η διαδικασία τόσο για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους που θα κάνουν σχετικές προσφορές, αφού έχουν εγγραφεί και πιστοποιηθεί στο πληροφοριακό σύστημα της δράσης, όσο και για τους πολίτες που θα ενδιαφερθούν θα διεκπεραιώνεται μέσω της ειδικής ιστοσελίδας http://www.sfbb.gr.