Skip to main content

Τα μυστικά της Στρατηγικής Ηγεσίας στο επίκεντρο της νέας Εκπαιδευτικής Ενότητας του School of Leadership Practice

Oι συμμετέχοντες ανέλυσαν τις βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας στρατηγικός ηγέτης σήμερα

Με την τρίτη ενότητα (Course 3) η οποία εμβάθυνε στα μυστικά της στρατηγικής ηγεσίας ολοκληρώθηκε το Board Practice & Directorship Development Program που αναπτύχθηκε από τη Σχολή Ηγετικής Πρακτικής (School of Leadership Practice) του CEO Clubs Greece για το 2023. Το τελευταίο αυτό μέρος του ευρύτερου εκπαιδευτικού προγράμματος του Club για το έτος πραγματοποιήθηκε στις 17-18 Νοεμβρίου στο ClubHouse, στη Μαρίνα του Φλοίσβου, παρουσία μελών του Club που είτε ήδη συμμετέχουν ενεργά σε Διοικητικά Συμβούλια είτε φιλοδοξούν να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές προς μία τέτοια κατεύθυνση.

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης ενότητας, οι συμμετέχοντες ανέλυσαν τις βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας στρατηγικός ηγέτης σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από ενδελεχή μελέτη διεθνών case studies, συζητήσεις, ανταλλαγή εμπειριών και στοχευμένο feedback, οι συμμετέχοντες εμπλούτισαν τις ικανότητές τους ως συνετοί, ευέλικτοι και ανθεκτικοί ηγέτες, εξετάζοντας παράλληλα θέματα όπως η αντιμετώπιση μεταβατικών περιόδων σε ατομικό και εταιρικό επίπεδο, η αποτελεσματική διαχείριση σχέσεων και δυναμικών στα ανώτερα κλιμάκια της εταιρικής πυραμίδας, η άμβλυνση των διαφορών μεταξύ στρατηγικών και λειτουργικών προτεραιοτήτων, η καλλιέργεια μίας επιχειρηματικής κουλτούρας που υποστηρίζει τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων (stakeholders), και η καθιέρωση ενός στρατηγικού σχεδιασμού διαδοχής και ενός συστήματος διαρκούς ηγετικής ανάπτυξης.

Το ευρύτερο Board Practice Development Program για το 2023 στηρίχθηκε σε ένα τρίπτυχο ενοτήτων (courses), η καθεμία από τις οποίες ανέπτυξε μία διαφορετική πτυχή του ρόλου ενός μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, προσφέροντας ενδελεχή γνώση και σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους συμμετέχοντες CEOs μέλη του CEO Clubs Greece που επιδιώκουν να διευρύνουν την καριέρα τους τόσο την Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Διευθυντής του προγράμματος ήταν ο κ. Andrew Kakabadse, καθηγητής διακυβέρνησης και ηγεσίας στο Henley Business School, Πρόεδρος του Henley Directors’ Forum και επίτιμος καθηγητής στο Cranfield University, ενώ ο κ. Μιχάλης Η. Οικονομάκης, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πέτρος Πετρόπουλος, διετέλεσε και αυτήν τη χρονιά Chairman Practitioner του προγράμματος.

Το συνολικό Board Practice Development Program εντάσσεται στις δράσεις της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής (School of Leadership Practice) του CEO Clubs Greece, που ιδρύθηκε το 2021, με σκοπό τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες των Ελλήνων CEOs.

Τα προγράμματα αυτά, τα οποία  προσφέρονται αποκλειστικά στα μέλη του CEO Clubs Greece, συνδυάζουν τις τελευταίες εξελίξεις στη διεθνή ακαδημαϊκή βιβλιογραφία και έρευνα με πρακτικές γνώσεις και εφαρμογές από την τοπική αγορά και συνοδεύονται από αντίστοιχη πιστοποίηση (certification).

Πιο συγκεκριμένα, ομιλητές και εμπειρογνώμονες παγκοσμίου εμβέλειας πλαισιώνονται από κορυφαίους Έλληνες CEOs που λειτουργούν ως visiting practitioners και μοιράζονται με τους συμμετέχοντες τις εμπειρίες τους από την Ελληνική πραγματικότητα. Αυτή τη χρονιά το πρόγραμμα του School of Leadership Practice εξελίχθηκε σε μία ακόμα πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία καθώς πλαισιώθηκε από ενδελεχή ανάλυση (assessment) των ικανοτήτων και των χαρακτηριστικών του κάθε συμμετέχοντος και ατομικά coaching sessions μεταξύ των συμμετεχόντων και των εκπαιδευτών.

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για τους συμμετέχοντες είναι η συνεργασία του School of Leadership Practice με τις παγκοσμίου εμβέλειας συμβουλευτικές εταιρείες KPMG και RSM; οι απόφοιτοι και των τριών εκπαιδευτικών ενοτήτων του Board Practice Development Program έχουν για πρώτη φορά πρόσβαση σε εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες οι οποίες περιλαμβάνουν assessment του κάθε CEO ως πιθανό υποψήφιο σε θέσεις ΔΣ και αντίστοιχη καθοδήγηση για την βελτίωση της τοποθέτησής του (positioning) στην Ελληνική αγορά και προώθηση των υποψηφίων αυτών σε θέσεις ΔΣ που διαχειρίζονται η KPMG και η RSM, αλλά και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν στην εταιρεία και σχετίζονται με τις απαιτήσεις και την διακυβέρνηση (governance) θέσεων ΔΣ στην Ελλάδα.

Ο συνολικός αριθμός αποφοίτων της Σχολής Ηγετικής Πρακτικής του CEO Clubs Greece ήδη ξεπερνά τους 40 CEOs, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον δύο εκπαιδευτικές ενότητες, ενώ 7 CEOs ολοκλήρωσαν ήδη και τις τρεις εκπαιδευτικές ενότητες του Board Practice Development Program.

«Τη χρονιά αυτή βάλαμε ένα μεγάλο στοίχημα με το πρόγραμμα που ανέπτυξε η Σχολή Ηγετικής Πρακτικής του Club μας», σχολιάζει η κυρία Γεωργία Καρτσάνη, Ιδρύτρια και Πρόεδρος του CEO Clubs Greece. «Για πρώτη φορά συνδυάσαμε μεμονωμένες ενότητες υπό μία ευρύτερη θεματική, και εμπλουτίσαμε την παραδοσιακή εκπαιδευτική εμπειρία όχι μόνο μέσω των καινοτόμων πρακτικών που εφαρμόζει ούτως ή άλλως η Σχολή μας, αλλά κυρίως συνδέοντας ακόμα περισσότερο την ακαδημαϊκή θεωρία με την αγορά, τις γνώσεις δηλαδή που αποκτά κανείς μέσα σε μία αίθουσα με την εφαρμογή τους στην πράξη και τη δυνατότητα χρήσης τους για προσωπική επαγγελματική εξέλιξη. Με χαρά διαπιστώσαμε ότι το στοίχημα αυτό πέτυχε, καθώς το διευρυμένο μας πρόγραμμα έγινε ιδιαίτερα αγαπητό από τα μέλη μας, δίνοντάς μας ώθηση και έμπνευση για τις μελλοντικές μας πρωτοβουλίες, όπως, άλλωστε, προβλέπει η ευρύτερη διαδικασία συν-δημιουργίας που συντελείται στον οργανισμό μας, συμβάλλοντας στην εξέλιξη της ηγεσίας στη χώρα μας και στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς μας σε διεθνές επίπεδο.»