Skip to main content

22ο Navigator 2023 – The shipping decision makes forum

Closed Roundtable Event - Στο πλαίσιο του 22ου NAVIGATOR 2023

THE SHIPPING DECISION MAKERS FORUM, η NAVIGATOR SHIPPING CONSULTANTS ολοκλήρωσε με επιτυχία τις κλειστές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023, στο Athens Grand Hyatt με θέμα #BeTheChange.

Συγκεκριμένα, 200 διακεκριμένα στελέχη από όλο το φάσμα του ναυτιλιακού πλέγματος έλαβαν μέρος στις κλειστές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης όπου συναντήθηκαν και συζήτησαν βασικά θέματα που απασχολούν και επηρεάζουν τόσο τον κλάδο όσο και την κοινωνία μας.

Η Δανάη Μπεζαντάκου, CEO της Navigator Shipping Consultants, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες τονίζοντας πως “Ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών ήταν πάντα ο κινητήριος μοχλός που συνέβαλε στην μετάγγιση της γνώσης και της ναυτικής μας παράδοσης, πράγμα που κρατά την ελληνική ναυτιλία στην κορυφή. Από πλευράς μας θα συμβάλλουμε τα μέγιστα στη συνέχιση και τη διάνθηση του διαλόγου, όπως κάνουμε επί 22 συναπτά έτη”.

Την έναρξη της εκδήλωσης κήρυξε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλης Κουτουλάκης και ο Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Αλεξανδράτος.

Επίτιμοι καλεσμένοι της διοργάνωσης ήταν οι Πρεσβείες των Η.Π.Α., της Γαλλίας και της Νορβηγίας. Στις ομιλίες τους οι:  Yuri Arthur, Commercial Counselor της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, François de Ricolfis, Head of the Economic Dpt. της Πρεσβείας της Γαλλίας και Christian Grotnes Halvorsen, Deputy Head of Mission της Πρεσβείας της Νορβηγίας, αναφέρθηκαν στη ναυτιλιακή ατζέντα των χωρών τους αλλά και στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Ελληνική Ναυτιλία.

Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης ολοκληρώθηκε με παρουσιάσεις από τους:  Cyrille Bret, Eκπρόσωπος της Ναυτιλιακής Επιτροπής του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου & Γενικό Διευθυντή στην Ελλάδα της Naval Group, Γιώργο Βάνγκη, Territory Manager της AMAZON WEB SERVICE και Kal Petrov, Director New Market Development της DRONAMICS.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις μεταξύ των στελεχών πλοιοκτητριών Εταιρειών και Στελεχών παροχής Ναυτιλιακών Υπηρεσιών που αφορούσαν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

1) DECARBONISATION, 2) MARITIME LOGISTICS, SUPPLY, PURCHASING & FORWARDING, 3)SMART SHIPPING, 4)INTERSECTION OF HUMAN PERFORMANCE, TECHNOLOGY & TRAINING, 5)HUMAN ELEMENT,  6)ESG, και τέλος 7) KNOW YOUR CLIENT.

Στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα “INTERSECTION OF HUMAN PERFORMANCE, TECHNOLOGY & TRAINING” συζητήθηκε το πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει τους απασχολούμενους στη ναυτιλία, τόσο στο πλοίο όσο και στο γραφείο. Οι νέες ψηφιακές καθώς και οι «πράσινες» τεχνολογίες θέτουν νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση πληρωμάτων και προσωπικού γραφείου και δημιουργούν την ανάγκη προσέλκυσης νέων ειδικοτήτων (hard skills) και ανάπτυξης δεξιοτήτων (soft skills). Τέλος, συζητήθηκε ιδιαίτερα η κάλυψη της ανάγκης εξοικείωσης και εκπαίδευσης και σε ποιο βαθμό αυτό είναι ευθύνη των ναυτιλιακών εταιρειών ή/και τρίτων φορέων.

Στις συζητήσεις αναφορικά με την  Απανθρακοποίηση (Decarbonisation) στην Ναυτιλία ήταν σαφής η συμφωνία ότι οι προκλήσεις παραμένουν σχετικά με (α) το νομοθετικό / κανονιστικό πλαίσιο, (β) τα είδη των πιθανών εναλλακτικών καυσίμων αλλά και (γ) τις τεχνολογίες (τόσο τις υπάρχουσες όσο και αυτές που είναι στο στάδιο της ανάπτυξης). Το κοινό αίσθημα των συμμετεχόντων ήταν ότι ή ίδια η ναυτιλιακή αγορά, με τις συνεχείς ζυμώσεις και πολυδιάστατες δυναμικές της, θα καθορίσει τις εξελίξεις, πάντα με γνώμονα την περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής της ναυτιλίας στον κοινό στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Αναφορικά με τη θεματική του Ανθρώπινου Παράγοντα (Ηuman Element) λόγος έγινε για την  αναγκαιότητα της δημιουργίας κουλτούρας ασφαλείας (safety culture) και της εφαρμογής της η οποία ξεκινάει από τα ανώτερα στρώματα διοίκησης και διαχέεται προς τα κάτω. Απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν η εξειδικευμένη εκπαίδευση, η εστίαση στην ενδυνάμωση των ανθρώπων σε θέματα που αφορούν την προσωπική τους ανάπτυξη όπως ενσυναίσθηση και αυτοεκτίμηση και η αξία του να έχουν τα πληρώματα τη δυνατότητα να κάνουν self reporting.

Η συζήτηση για την Έξυπνη Ναυτιλία (Smart Shipping) αποκάλυψε δύο κύρια σημεία ως βασικές προκλήσεις για την ψηφιοποίηση του κλάδου. Το πρώτο είναι να κατανοήσουν οι πλοιοκτήτες την απόδοση της επένδυσής τους, πράγμα το οποίο δεν είναι πάντα άμεσο, έτσι σε πολλές περιπτώσεις, ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο για να αποφύγουν τα έξοδα. Το δεύτερο σημείο αφορά στην ανάγκη εγκαθίδρυσης εμπιστοσύνης απέναντι στην τεχνολογία και την παροχή συνεχούς ανατροφοδότησης στους παρόχους υπηρεσιών τους, προκειμένου να βρεθούν ακόμη πιο αποτελεσματικές και στοχευμένες λύσεις.

Η ικανότητα υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις μετρήσεις βιωσιμότητας με γρήγορο, ακριβή και συνεπή τρόπο, πρόκειται να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης σύντομα, αναφέρθηκε στη συζήτηση που αφορά το ESG και οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό για να παραμείνουν ανταγωνιστικές στα μάτια των αντισυμβαλλομένων τους. Η υποβολή εκθέσεων, αν και είναι ευθύνη των οικονομικών τμημάτων είναι μια επίσημη διαδικασία που όμως περιλαμβάνει και αφορά όλα τα τμήματα της εταιρείας. Οι εισηγμένες εταιρείες έχουν ήδη ξεκινήσει να το κάνουν και οι ιδιωτικές εταιρείες θα πρέπει να ξεκινήσουν σύντομα.

Ένα νέο θέμα που εισήχθη σε αυτό το φετινό φόρουμ ήταν το προκλητικό θέμα “Γνωρίστε τον πελάτη σας” (Know Your Client). Αυτός ο τίτλος έχει γίνει δημοφιλής σε σχέση με την αυξανόμενη ανάγκη των ναυτιλιακών εταιρειών να ελέγχουν ενδελεχώς τα μέρη με τα οποία έχουν επιχειρηματικές συναλλαγές, προκειμένου να απαλλαγούν από οποιαδήποτε εμπλοκή με το εμπόριο και τις οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις. Η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι παγκοσμιοποιημένη, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τις διαφορετικές οντότητες που μπορεί να αποτελούν μόνο μέρος της έννοιας του συνολικού εμπορίου, επομένως είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τις διαφορετικές κουλτούρες και να υιοθετήσουμε ανάλογα. Η άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες θα βοηθήσει στη βελτίωση των υπηρεσιών και κατ’ επέκταση των σχέσεων των συμβαλλόμενων μερών.

H εφοδιαστική αλυσίδα (Maritime Logistics), τα ανταλλακτικά πλοίων και οι προμήθειες αποτελούν βασικά στοιχεία της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας. Η έγκαιρη και αξιόπιστη παράδοση ανταλλακτικών και αναλώσιμων μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ της ομαλής λειτουργίας και δαπανηρού χρόνου διακοπής λειτουργίας. Οι πάροχοι logistics διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της παράδοσης αυτών των ειδών στα πλοία, τα οποία λειτουργούν σε ένα περίπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Καθώς η ναυτιλιακή βιομηχανία συνεχίζει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται, η σημασία της αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας θα αυξηθεί.

Tα συμπεράσματα θα παρουσιαστούν στο 22o NAVIGATOR 2023 – THE SHIPPING DECISION MAKERS FORUM, την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.