Skip to main content

ΟΛΠ: Στις 22/6 η Γενική Συνέλευση των μετόχων

Στις 22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΛΠ για την έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2017, τη διανομή μερίσματος και τις απολαβές των διευθυντικών στελεχών.  

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση η γενική συνέλευση θα λάβει χώρα στις 10:00, στα γραφεία της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ – Χρηματιστήριο Αθηνών, επί της Λεωφόρου Αθηνών 110. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα: 

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017, και των σχετικών εκθέσεων του ΔΣ και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 1/1/2017-31/12/2017.

3. Διανομή μερίσματος εταιρικής χρήσης 1/1/2017 – 31/12/2017.

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01/01/2018 ως 31/12/2018.

5. Έγκριση των ετήσιων αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2017, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για την εταιρική χρήση 2018.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η τυχόν Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 29η Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η “Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.” (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία  της Ε.Χ.Α.Ε.