Skip to main content

Ικτίνος: Σταθερή στρατηγική 2024 αντιστάθμισης απωλειών από την αγορά της Κίνας και επιστροφή στην κερδοφορία

Ανάληψη νέων έργων στο εξωτερικό αξίας 12 εκατ. ευρώ

Επιστροφή στην κερδοφορία, σταθερή πορεία σύμφωνα με το business plan, ανάληψη νέων έργων στο εξωτερικό και αύξηση της παραγωγής περιλαμβάνει ο μέχρι τώρα απολογισμός της Iκτίνος για τους πρώτους μήνες του 2024. Όπως τόνισε η διοίκηση κατά τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, στρατηγικός της στόχος παραμένει το αντιστάθμισμα των απωλειών από την αγορά της Κίνας.

Όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα στοιχεία, η εταιρεία έχει πετύχει τριπλασιασμό των εξαγωγών της σε αγορές όπως η Ινδία, η Αίγυπτος και η Τυνησία. Κινήσεις έχουν γίνει και σε άλλες νέες αγορές στη Νότια Αμερική και στη ΝΑ Ασία. Ταυτόχρονα η Ικτίνος προχώρησε και σε οργανωμένες κινήσεις αναφορικά με την αλλαγή του μίγματος πωλήσεών της αναπτύσσοντας δίκτυο πωλήσεων ετοίμων προϊόντων με την ανάληψη προμήθειας μαρμάρων σε μεγάλα έργα του εξωτερικού.

Εν αναμονή επιπλέον έργων ύψους 10 εκατ. ευρώ

Οι ενέργειες αυτές φαίνεται πως αποδίδουν και ήδη η Ικτίνος έχει αναλάβει και εκτελεί από την αρχή του 2024 έργα συνολικής αξίας 12.000.000 ευρώ που θα υλοποιηθούν ως το τέλος του έτους. Ειδικότερα περιλαμβάνονται στην Αμερική τρία έργα αξίας 4.500.000 ευρώ, στο Βιετνάμ έργα αξίας 5.000.000 ευρώ και στο Τουρκμενιστάν έργα αξίας 2.500.000 ευρώ, ενώ, αναμένεται και η τελική επιβεβαίωση νέων παραγγελιών για προμήθεια μαρμάρων, αξίας 10.000.000 ευρώ και σε άλλα έργα του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 5μήνου 2024, οι πωλήσεις της μητρικής ανέρχονται σε 11,9 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά το αντίστοιχο 5μηνο του 2023 ανερχόταν σε 10,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 1,7 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 16,1%. Κατά το ίδιο διάστημα του 2024, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 12,9 εκατ. ευρώ από 11,1 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 1,8 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 16,3%. Τα Κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της μητρικής ανήλθαν σε 1,1 εκατ. ευρώ ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά 5μηνο του 2023 ανερχόταν σε 0,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,8 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 317%. Αντίστοιχα σε ενοποιημένη βάση το EBITDA ανήλθε στο 1,7 εκατ. ευρώ (από 0,5 εκατ. ευρώ) αυξημένα κατά 1,2 εκατ. και σε ποσοστό 213%. Ο δανεισμός του ομίλου στις 31/5/2024 μειώθηκε κατά 1,8 εκατ. ευρώ από 48 εκατ. ευρώ στις 31/12/2023 σε 46,2 εκατ. ευρώ στις 31/5/2024.

Να σημειωθεί ότι η εταιρία ολοκλήρωσε την αναδιάρθρωση του δανεισμού της με την ALPHA BANK, ενώ με την ΕΤΕ και την ATTICA BANK έχει συμφωνηθεί το γενικό πλαίσιο και αναμένεται άμεσα να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις. Η αναδιάρθρωση αφορά χρεολύσια Ομολογιακών Δανείων των ετών 2023-2025 συνολικής αξίας 11.049 χιλ. ευρώ.

Αναφορικά με την προηγούμενη οικονομική χρήση, η διοίκηση της Ικτίνος τόνισε πως το 2023 ήταν μια αρνητική χρονιά και σε αυτό συνέβαλε πλήθος παραγόντων μεταξύ των οποίων η αύξηση του κόστους εργασίας και ενέργειας, οι γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, η αβεβαιότητα σχετικά με τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, οι συνεχόμενες αυξήσεις των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αλλά και τα σοβαρά προβλήματα, που ταλανίζουν την εφοδιαστική αλυσίδα, όπως το κλείσιμο της διώρυγας του Σουέζ με αποτέλεσμα την αύξησή των ναύλων αλλά και του χρόνου μεταφοράς των εμπορευμάτων και τέλος η πίεση από την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα.

Επίσης, η πτώση των εξαγωγών προς την Κίνα πίεσε τα συνολικά αποτελέσματα του ευρύτερου κλάδου του ελληνικού μαρμάρου. Η κινεζική αγορά δεν έχει επανέλθει ακόμη, παρά τις προβλέψεις για επανάκαμψη μετά το άνοιγμα της χώρας. Τα έτη προ πανδημίας οι εξαγωγές της Ικτίνος προς την Κίνα ανέρχονταν στο 60% του κύκλου εργασιών, αλλά λόγω των γνωστών θεμάτων που παρουσίασε η κινεζική αγορά στην οικοδομική της δραστηριότητα μειώθηκαν στο 35%.

Για την ενίσχυση της παραγωγής της σε πρώτη ύλη, από τις αρχές του 2024, η ελληνική μαρμαροβιομηχανία λειτουργεί τέσσερα νέα λατομεία στη θέση Μαντριά στη Δράμα, λατομείο με λευκό δολομίτικο μαρμαρο, στη θέση Αγ. Πέτρος της Δράμας με λευκό δολομιτικό μάρμαρο, στη θέση Λιθαροστρούγκα της Λειβαδιάς με γκρί μάρμαρο, στη θέση Στοιχειωμένο της Λειβαδιάς με μπεζ μάρμαρο.

Όσον αφορά τη ζήτηση τονίζεται πως για τα λευκά μάρμαρα είναι πολύ υψηλή και τα λευκά δολομιτικά μάρμαρα που εξορύσσονται από τα δυο νέα λατομεία της Ικτίνος έχουν ευρεία αποδοχή και εκτιμάται ότι θα έχουν αυξημένη ζήτηση αφού πρόκειται για μάρμαρα εφάμιλλα ή και καλύτερα από το μάρμαρο που εξορύσσεται στο μεγάλο λατομείο του Βώλακα, που σημαίνει αύξηση παραγωγής κατά 10% περίπου για το 2024. Σημειώνεται, ότι προχωρά και η διαδικασία επέκτασης του υφιστάμενου λατομείου περίπου 100 στρ. στο Βώλακα, που θα επιφέρει μια αύξηση παραγωγής της τάξης του 20% για το 2024, μια υπόθεση που χρονίζει και εκτιμάται ότι θα λυθεί πολύ σύντομα.

Να σημειωθεί ότι τα διάφορα χρωματιστά μάρμαρα, όπως τα γκρι και τα μπεζ που εξορύσσονται από τα νέα λατομεία της Ικτίνος αποτελούν εναλλακτικές προτάσεις σε διακοσμητικές επιλογές και τυγχάνουν υψηλής ζήτησης.