Skip to main content

ΕΛΤΑ: Μισθολογικές αυξήσεις στη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

EUROKINISSI

Διευθετήθηκαν οι κυριότερες εκκρεμότητες στα συλλογικά δικαιώματα των ταχυδρομικών

Υπογράφηκαν  μεταξύ της διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) δύο συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μία για τα μισθολογικά και άλλη μία που παρέτεινε τη διάρκεια του Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού ΕΛΤΑ και για την επόμενη τριετία, όπως μέχρι πρότινος ίσχυε.

Ειδικότερα, η νέα τριετής ΕΣΣΕ προβλέπει:

1. Τη χορήγηση αύξησης 3,1% επί των καταβαλλόμενων μικτών τακτικών αποδοχών, με ημερομηνία ισχύος από 1/1/2024.

2. Τη χορήγηση αύξησης 3,2% επί των καταβαλλόμενων μικτών τακτικών αποδοχών, με ημερομηνία ισχύος από 1/1/2025.

3. Καθορίζονται από 1/1/2024 κατώτατες μικτές τακτικές αποδοχές τα 1.000€.

4. Από 1/1/2026, εφόσον η οικονομική θέση των ΕΛΤΑ έχει βελτιωθεί, θα επανεξεταστεί η χορήγηση επιπλέον αυξήσεων, κατόπιν κοινής συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών.

5. Ισχύουν οι μισθολογικοί όροι των προηγούμενων ΕΣΣΕ, εάν και εφόσον δεν αντίκεινται σε προβλέψεις της νέας ΕΣΣΕ.

Με τη δεύτερη ΕΣΣΕ επιτεύχθηκε η επαναβεβαίωση του θεσμικού πλαισίου, με την αποδοχή από εργαζόμενους και εργοδότη, για τρία χρόνια του Κανονισμού Εργασίας όπως αυτός ίσχυε. Πιο συγκεκριμένα συμφωνήθηκαν τα εξής:

1. Εξακολουθεί να ισχύει ως προς όλα (προβλέψεις, πεδίο εφαρμογής κλπ), όπως μέχρι πρότινος ίσχυε, ο Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας Προσωπικού ΕΛΤΑ, όπως συνομολογήθηκε την 18η Ιανουαρίου 2021 και όπως στη συνέχεια τροποποιήθηκε με τις συλλογικές συμφωνίες της 5ης Αυγούστου 2021, της 15ης Φεβρουαρίου 2022, της 3ης Μαΐου 2022, της 2ας Ιουνίου του 2022, της 23ης Νοεμβρίου 2022 (αναρρωτικές άδειες) και της 29ης Ιουνίου 2023.

2. Με μέριμνα και ευθύνη των δύο μερών, σχηματοποιήθηκε και επικυρώθηκε σε ενιαία μορφή ο νέος Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας, που αποτελεί πλέον ενιαίο κείμενο που συμπεριλαμβάνει και όλες τις μεταγενέστερες μεταβολές – τροποποιήσεις.

3. Συνδικάτο και διοίκηση εξέφρασαν την κοινή τους διαπίστωση ότι υπάρχουν περιθώρια ουσιαστικής και καίριας βελτίωσης όρων του νέου Κανονισμού. Για τον σκοπό αυτόν συμφωνήθηκε η σύσταση Κοινής Επιτροπής που θα εξετάσει και θα προτείνει τις μεταβολές αυτές, εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του.

«Πρόκειται για ιστορική και κρίσιμη για τον χώρο των ταχυδρομικών εξέλιξη, καθότι μεσούσης της διαδικασίας μετασχηματισμού του Ομίλου και σε ένα δυσμενέστατο ευρύτερο περιβάλλον, κατοχυρώνονται κεκτημένα, κρατιέται “ζωντανός” ο θεσμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων και επίσης, μετά από πολλά χρόνια υπάρχει συμφωνία που προβλέπει αυξήσεις μισθών.

Είναι επίσης εξαιρετικής σημασίας, η συμφωνία διατήρησης του θεσμικού μας πλαισίου, που προστατεύει την ωρίμανση (κλιμάκια-χρονοεπιδόματα), το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ΕΛΤΑ (ΤΕΑ ΕΛΤΑ), την αξιοκρατία, τις άδειες, τις αργίες, τις διευκολύνσεις κ.α., θωρακίζει δηλαδή τον Εργαζόμενο με σημαντικά δικαιώματα.

Προστατεύει την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας με τη συνομολόγηση και θέσπιση ενιαίων κανόνων που αφορούν στη διαχείριση θεμάτων που αφορούν το προσωπικό της εταιρείας», αναφέρει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ).

Όπως επισημαίνει, «ο απολογισμός είναι θετικός από κάθε άποψη, καθώς η εταιρεία απέκτησε το απαραίτητο πλαίσιο λειτουργίας της και εξασφάλισε εργασιακή ειρήνη.

Η διαδικασία των ενστάσεων, των προσφυγών ενώπιον της αστικής δικαιοσύνης αποφεύχθηκε. Πάντα μια συμφωνία είναι καλύτερη από μια δικαστική απόφαση. Κυρίως γιατί είναι χειροπιαστό και όχι αβέβαιο το αποτέλεσμά της.

Εμείς, ως εργαζόμενοι, θεωρούμε ότι δικαιωθήκαμε για τον επίπονο και δύσκολο αγώνα που δώσαμε. Διεκδικούσαμε περισσότερα, αλλά εξασφαλίσαμε, έστω και δύσκολα, αρκετά».