Skip to main content

Noval Property: Στόχος τα 52 εκατ. από την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η μεγαλύτερη δρομολογημένη επένδυση της Noval είναι η ανακατασκευή των παλιών εγκαταστάσεων της Viohalco στην οδό Πειραιώς

2,82 ευρώ/μετοχή ορίστηκε η τιμή διάθεσης των τίτλων της εταιρείας

Στην άντληση συνολικά 52 εκατ. στοχεύει η Noval Property ΑΕΕΑΠ (θυγατρική του Ομίλου Viohalco) με την εισαγωγή μετοχών της στο Χρηματιστήριο διαδικασία η οποία θα εξελιχθεί στο τέλος του μήνα (29 με 31).

Η Viohalco σήμερα ελέγχει άμεσα ή έμμεσα το 81% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΕΑΠ η οποία διαθέτει χαρτοφυλάκιο συνολικής εύλογης αξίας 582,6 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων χρηματοδοτικών μισθώσεων και συμμετοχών).

Το επενδυτικό πρόγραμμα της Noval είναι ύψους 340 εκατ. μέχρι το 2030 με το 82% αυτού να αφορά σε ακίνητα ιδιοκτησίας της.

Το ποσοστό της μητρικής

Όπως εκτιμάται το ποσοστό του μητρικού ομίλου έπειτα από την αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων θα διαμορφωθεί περίπου σε 69%.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο σε 2,82 ανά μετοχή. Η τιμή αυτή είναι μειωμένη 29,1% (discount) σε σχέση με την εσωτερική λογιστική αξία της ΑΕΕΑΠ την 31 Δεκεμβρίου 2023 (427,4 εκατ. ή 3,98 ευρώ ανά μετοχή).

Η αύξηση κεφαλαίου θα γίνει με την έκδοση έως 17.388.025 νέων, κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 2,50 ευρώ εκάστης. Θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα.

Η Noval έχει ήδη υποβάλει αίτηση για την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίσης, το Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (η EBRD) και της ΑΕΕΑΠ καθίσταται υποχρεωτικώς μετατρέψιμο σε μετοχές. Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από τη Μετατροπή και οι οποίες θα αναληφθούν στο σύνολο τους από την EBRD δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο της Δημόσιας Προσφοράς, παρά μόνον της Εισαγωγής και θα προσμετρηθούν για τον υπολογισμό της διασποράς.

Οι εγκαταστάσεις της Viohalco

Η μεγαλύτερη δρομολογημένη επένδυση της Noval, ύψους 169 εκατ. ευρώ, αφορά την ανακατασκευή των παλιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Viohalco (επιφάνειας 106.000 τ.μ.) στην οδό Πειραιώς 248 -252.

Έχει χαρακτηριστεί στρατηγική και η διαδικασία για την αδειοδότηση της είναι σε εξέλιξη. Πρόκειται για ένα μικτό έργο με γραφεία, ξενοδοχείο, κατοικίες, αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους πολιτισμού το οποίο θα ολοκληρωθεί το 2028.

Ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2025 έχει το συγκρότημα γραφείων που κατασκευάζει η Noval  σε συνεργασία με την Brook Lane (με ποσοστό 50% εκάστη στην εταίρα The Grid) επί της οδού Χειμάρρας 10 – 12 και Αμαρουσίου – Χαλανδρίου, στο Μαρούσι. Το κεφάλαιο που θα συνεισφέρει η ΑΕΕΑΠ είναι 55 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική επένδυση είναι της τάξεως των 130 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης συνολικής μόχλευσης (Loan to Value, LTV) της Noval στο τέλος του 2023 διαμορφώθηκε σε 38,5% και ο καθαρής μόχλευσης (Net Loan to Value, Net LTV) στο 27,6%.
Η ΑΕΕΑΠ έχει διαθέσιμα 75 εκατ. ευρώ τα οποία μαζί με τα έσοδα της αύξησης κεφαλαίου θα διατεθούν για το επενδυτικό της πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί μετά από τη εισαγωγή της εταιρίας στο ΧΑΑ και ως εκ τούτου και οι νέοι μέτοχοι θα επωφεληθούν από το μέρισμα που θα διανέμει για το 2023.