Skip to main content

Διπλασιασμό μεγεθών για την επόμενη τριετία «βλέπει» η Profile

Η Profile εμφάνισε για έκτη συνεχόμενη χρονιά ισχυρή ανάπτυξη εντός και εκτός συνόρων, με σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας

Διπλασιασμό των μεγεθών της βλέπει η Profile για την επόμενη τριετία και – όπως τονίζει η διοίκηση της εισηγμένης – έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αυτό, όπως δείχνουν και τα οικονομικά στοιχεία του 2023. Γεγονός που την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος το οποίο εστιάζει στην περαιτέρω ανάπτυξη σε έργα χρηματοοικονομικού τομέα, την ενίσχυση της παρουσίας στα σύνθετα και μεγάλης κλίμακας έργα του ελληνικού Δημοσίου και στην περαιτέρω εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Χαρακτηριστικά, η νέα λύση AI.Adaptive, που είναι λειτουργική με τις Fintech πλατφόρμες του Ομίλου, αποτελεί το επόμενο βήμα στην εξέλιξη των υφιστάμενων λύσεων.

Όσον αφορά τις επιδόσεις της εταιρείας το 2023, η Profile εμφάνισε για έκτη συνεχόμενη χρονιά ισχυρή ανάπτυξη εντός και εκτός συνόρων, με σημαντική αύξηση πωλήσεων και κερδοφορίας, σε ποσοστά που κινούνται στο 20%. Μέσα στο έτος έκλεισαν συμφωνίες με 45 οργανισμούς σε 12 διαφορετικές χώρες, που απέφεραν νέες πωλήσεις από άδειες λογισμικού, συνδρομές, υπηρεσίες και έργα, σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων και τα επαναλαμβανόμενα έσοδα που θα υλοποιηθούν την επόμενη τριετία ανέρχονται σε 120 εκατ. ευρώ. Σε ενοποιημένο επίπεδο ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Profile ανήλθε σε 30,1 εκατ. έναντι 25,0 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022. Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 7,33 εκατ. έναντι 6,20 εκατ. ευρώ το 2022, τα Κέρδη προ Φόρων αυξήθηκαν κατά 34% σε 5,13 εκατ. ευρώ από 3,83 εκατ. ευρώ, ενώ τα Κέρδη μετά Φόρων αυξήθηκαν κατά 18% σε 3,85 εκατ. από 3,27 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα αναμορφωμένα EBITDA του Ομίλου Profile, χωρίς την επίπτωση έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων (όπως για παράδειγμα η λογιστική απεικόνιση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών στα στελέχη του Ομίλου, η απομείωση goodwill και οι προβλέψεις κατά IFRS-9), ανήλθαν σε 8,48 εκατ. το 2023 από 6,84 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022, αυξημένα κατά 24%. Αντίστοιχα, τα αναμορφωμένα Κέρδη μετά Φόρων (εξαιρουμένων των προαναφερθέντων έκτακτων και μη επαναλαμβανόμενων γεγονότων, καθώς και των αποσβέσεων της αποτίμησης άυλων στοιχείων ενεργητικού των εξαγοραζόμενων εταιρειών) ανήλθαν σε 5,45 εκατ. από 4,47 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 21%. H ρευστότητα του Ομίλου παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα, με συνολικά χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του 2023 στα 12,2 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, ο Όμιλος Profile διατήρησε την οικονομική ευρωστία του, με τον δείκτη δανεισμού/ίδια κεφάλαια στο 19% και δείκτη γενικής ρευστότητας στο 1,6x και όπως τονίζει η εταιρεία είναι απόρροια της αποτελεσματικής διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης.

Σε προϊοντικό επίπεδο, ο Όμιλος Profile προώθησε τη διάθεση των λύσεων Digital και Core Banking ως SaaS μέσω της AWS, επιτρέποντας στους πελάτες να επωφεληθούν από τη δύναμη του cloud για να μετασχηματίσουν πλήρως τις τραπεζικές τους λειτουργίες. Παράλληλα, η Profile Centevo, θυγατρική του Ομίλου Profile, παρουσίασε την αναβαθμισμένη πλατφόρμα Centevo Suite. Επιπλέον, υλοποίησε τη συνδεσιμότητα SWIFT με την AWS, σηματοδοτώντας ένα τεχνολογικό ορόσημο και ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά. Επίσης, ολοκλήρωσε τη μετάβαση της σε μια ανεξάρτητη λύση στο cloud της AWS. Όσον αφορά τη δραστηριότητα στον τομέα του Δημοσίου, υλοποιούνται απρόσκοπτα αναληφθέντα έργα μεταξύ των οποίων το My TEKA App του νέου ταμείου ΤΕΚΑ, οι τηλεδίκες για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η Ενιαία Θυρίδα για την ΑΑΔΕ, η ψηφιοποίηση φακέλων δανειοληπτών για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς για το Υπουργείο Εσωτερικών, το e-school για το Υπουργείο Παιδείας, η ψηφιοποίηση φακέλων ασύλου για το Υπουργείο Μετανάστευσης, η ψηφιοποίηση Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο, η αποηχογράφηση πρακτικών για το Υπουργείο Δικαιοσύνης κ.ά.