Skip to main content

Sunlight Group: Ένταξη στο ΕΣΠΑ καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος συσσωρευτών λιθίου

Έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων συσσωρευτών με 112,97 εκατ.

Στο ΕΣΠΑ 2021-2027 εντάσσεται το ερευνητικό έργο με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτομιών στον τομέα των μπαταριών λιθίου για τον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας», της Sunlight Group.

Η δράση, της οποίας η σχετική ένταξη υπεγράφη από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής, αφορά στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία (Research Development and Innovation – RDI) καθώς και την πρώτη βιομηχανική παραγωγή (First Industrial Deployment – FID) καινοτόμων συσσωρευτών λιθίου.

Αποτελεί τμήμα Σημαντικού Έργου Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (ΣΕΚΕΕ)/ Important Project of Common European Interest (IPCEI) για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Καινοτομίας Μπαταριών (European Battery Innovation – EuBatIn) που έχει στόχο την ικανοποίηση των αναγκών μιας ανταγωνιστικής, καινοτόμου και βιώσιμης «αλυσίδας αξίας» μπαταρίας. Το συνολικό έργο ΣΕΚΕΕ, που είναι το δεύτερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα των συσσωρευτών ενέργειας, καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας των συσσωρευτών, από την εξόρυξη των πρώτων υλών, τον σχεδιασμό και την κατασκευή στοιχείων και συστοιχιών συσσωρευτών έως την ανακύκλωση και τη διάθεσή τους με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα.

Αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός ολόκληρου συνόλου τεχνολογικών επιτευγμάτων, που περιλαμβάνουν διαφορετικούς χημικούς τύπους στοιχείων συσσωρευτών και καινοτόμες διεργασίες παραγωγής, καθώς και άλλες καινοτομίες στην αλυσίδα αξίας των συσσωρευτών, πέραν όσων θα επιτευχθούν χάρη στο πρώτο ΣΕΚΕΕ για τους συσσωρευτές.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, το έργο της Sunlight αποτελεί μέρος του σημαντικού Έργου Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος European Battery Innovation (EuBatIn), και είναι επιλέξιμου προϋπολογισμού 112,97 εκατ. ευρώ (αρχικά ανερχόταν σε 105,26 εκατ. ευρώ), εκ του οποίου 49,90 εκατ. ευρώ αποτελούν τη Δημόσια Δαπάνη. Το συνολικό έργο (EuBatIn) θα χρηματοδοτηθεί από 12 κράτη μέλη με συνολικό ποσό ύψους 2,9 δις ευρώ. Το έργο EuBatIn αναπτύσσεται σε 4 τομείς και συγκεκριμένα πρώτες ύλες, προηγμένες ύλες, ανάπτυξη στοιχείων μπαταρίας, ανάπτυξη συστημάτων μπαταριών, ανακύκλωση και βιωσιμότητα μπαταριών.

Το EuBatIn αναμένεται να αυξήσει τη διασυνοριακή συνεργασία ερευνητικών οργανισμών, επιχειρήσεων και βιομηχανίας μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών-μελών στο πεδίο της έρευνας και ανάπτυξης καινοτόμου υλικού και προϊόντων στην αλυσίδα αξίας των μπαταριών και την πρώτη βιομηχανική ανάπτυξη (FID). Επιπλέον, το EuBatIn πρόκειται να συμβάλει στην επίτευξη των κύριων στόχων που έχουν ήδη τεθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Η ελληνική εταιρεία θα ερευνήσει και αναπτύξει νέα στοιχεία συσσωρευτών λιθίου που κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η ασφαλής λειτουργία και ανθεκτικότητα σε μεγάλο κύκλο φορτίσεων/εκφορτίσεων. Η έρευνα και ανάπτυξη θα επικεντρωθεί σε στοιχεία του συσσωρευτή που περιέχουν τιτάνιο στην άνοδο και μίγματα LFMP. Επιπλέον, θα ερευνηθούν τρόποι κατασκευής αυτών των στοιχείων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Θα ερευνηθούν και αναπτυχθούν έξυπνοι ελεγκτές (Battery Management System) και modules μπαταριών που θα διευκολύνουν την αυτοματοποίηση της παραγωγής και θα συμβάλουν στην αύξηση της ασφάλειας και αξιοπιστίας των προϊόντων και στη μείωση του κόστους κατασκευής. Θα ακολουθήσει η δοκιμαστική παραγωγή BMS και modules μπαταριών, με σκοπό και πάλι να γίνει η καταγραφή, διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων που είναι πιθανό να υπάρξουν, πριν την παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα. Θα ακολουθήσει η δοκιμαστική παραγωγή BMS και modules μπαταριών, με σκοπό και πάλι να γίνει η καταγραφή, διερεύνηση και επίλυση προβλημάτων που είναι πιθανό να υπάρξουν, πριν την παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα.

Η Sunlight, στο πλαίσιο του έργου, θα επενδύσει στην Ελλάδα με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και συστημάτων μπαταριών βιομηχανικής χρήσης. Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν για το νέο κέντρο Έρευνας & Ανάπτυξης στην Αθήνα, που προστίθεται και ενδυναμώνει το υπάρχον R&D Center που λειτουργεί ήδη στην Ξάνθη.