Skip to main content

ΣΕΒ: Ολοκληρώθηκε το καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης «Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές στη Στερεά Ελλάδα»

ΣΕΒ

 Το πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη πρωτοβουλία του ΣΕΒ «Skills4Jobs»

Με την απονομή βεβαιώσεων, στις εγκαταστάσεις της πρώην ΣΙΔΜΑ Α.Ε. στα Οινόφυτα, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές στη Στερεά Ελλάδα».

Το πρόγραμμα εντάσσεται στην ευρύτερη πρωτοβουλία του ΣΕΒ «Skills4Jobs» και περιλαμβάνει:

– Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων, μέσω ενός πλήρους, σύγχρονου εκπαιδευτικού προγράμματος 144 διδακτικών.

– Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων και συμβουλευτική.

– Ευκαιρίες απασχόλησης στην ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Αυτοματιστή σε μία από τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΒΣΕ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Στο πρόγραμμα «Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές στη Στερεά Ελλάδα» συμμετείχαν νέες και νέοι που έχουν αποφοιτήσει από την τεχνική και τεχνολογική εκπαίδευση σε συναφείς ειδικότητες, με μικρή ή καθόλου προϋπηρεσία. Στόχος του είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και η απασχόληση όσων ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα σε ποιοτικές θέσεις εργασίας με προοπτικές εξέλιξης, καθώς και η κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων-μελών του ΣΒΣΕ με ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει σύγχρονες δεξιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρήσεις-μέλη του ΣΒΣΕ που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα λάβουν τα βιογραφικά τους, με σκοπό να τους προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης.

Η κ. Ντόρα Οικονόμου, Διευθύντρια του Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΣΕΒ, υπογράμμισε: «Μετά την Αττική και τη Θεσσαλία, ολοκληρώσαμε το “Skills4jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές στη Στερεά Ελλάδα’’ μαζί με τον ΣΒΣΕ, με στόχο να προετοιμάσουμε το ανθρώπινο δυναμικό για απασχόληση σε επαγγέλματα που οι επιχειρήσεις ζητούν. Συνεχίζουμε και με άλλα επαγγέλματα, με την πολύτιμη στήριξη τόσο κοινωφελών ιδρυμάτων όσο και των μελών του ΣΕΒ».

Ο κ. Νικόλαος Καμπόλης, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας, κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση, τόνισε: «Ο στόχος του προγράμματος “Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές στη Στερεά Ελλάδα‘’ είναι διττός. Από τη μία πλευρά, τα σεμινάρια και οι επισκέψεις στις επιχειρήσεις έδωσαν στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικά ερεθίσματα βασισμένα στις σύγχρονες ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας και από την άλλη πλευρά οι εταιρείες-μέλη μας μπορούν να βασιστούν ότι οι υποψήφιοι ηλεκτρολόγοι αυτοματιστές, ειδικότητα που βρίσκεται σε έλλειψη στην αγορά εργασίας, είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις».

Η κ. Εύα Λιανού, Γενική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, σημείωσε: «Το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, επιθυμώντας να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός οικοσυστήματος ποιοτικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, προσαρμοσμένου στην τρέχουσα επαγγελματική πραγματικότητα, υποστήριξε το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές στη Στερεά Ελλάδα”, το οποίο προσφέρθηκε δωρεάν από τον ΣΒΣΕ σε νέους απόφοιτους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να απασχοληθούν στον εν λόγω κλάδο.

Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν ολιστική εκπαίδευση, να αναπτύξουν ήπιες και τεχνικές δεξιότητες και να εκπονήσουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΒΣΕ, με απώτερο σκοπό την επαγγελματική τους εξέλιξη και σταδιοδρομία. Η υποστήριξη της εν λόγω πρωτοβουλίας συνδέεται άμεσα με την ευρύτερη χρηματοδοτική στρατηγική του Ιδρύματος για την υλοποίηση δράσεων που στοχεύουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων στην ελληνική αγορά εργασίας και την αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων».

Ο κ. Νικόλαος Ανδρεάδης, Διευθυντής Κατάρτισης και Πωλήσεων του ΙΒΕΠΕ, ανέφερε: «Η δράση Skills4Jobs είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία του ΣΕΒ, η οποία βοηθάει τόσο τις νέες και τους νέους εργαζόμενους στο να αποκτήσουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, όσο και την επιχειρηματική κοινότητα στην εύρεση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού. Tα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα θετικά και ελπίζω δράσεις σαν αυτές να έχουν συνέχεια».

Ο κ. Νικόλαος Αλεξανδρής, απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Παραγωγής και Σχεδίασης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που ολοκλήρωσε το «Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές», ανέφερε: «Επέλεξα να λάβω μέρος στο πρόγραμμα, προκειμένου να αναπτύξω τόσο τις τεχνικές γνώσεις μου, όσο και τις ήπιες δεξιότητές μου. Μέσω του προγράμματος απέκτησα νέες εμπειρίες. Μού δόθηκε η ευκαιρία να δω τα συστήματα αυτοματισμού μεγάλων επιχειρήσεων και να συνεργαστώ με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Με την ολοκλήρωση της δράσης προσδοκώ την εξέλιξη των ικανοτήτων μου αλλά και την πρόσληψή μου σε μια μεγάλη βιομηχανία. Σίγουρα θα πρότεινα σε γνωστούς και φίλους της ίδιας ειδικότητας, να συμμετάσχουν σε αντίστοιχα προγράμματα».