Skip to main content

Apivita: Προβλέπει ανάπτυξη 13,5% για το 2023

EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Με αύξηση 2% στα έσοδα και σημαντική πίεση στη κερδοφορία έκλεισε το 2022.

Στην ενίσχυση των εξαγωγών και του ηλεκτρονικού εμπορίου εστιάζει η φετινή στρατηγική της Apivita, θυγατρική του Ισπανικού ομίλου PUIG, η οποία προσβλέπει σε μέση ανάπτυξη 13,5% ενώ οι ενέργειες βελτιστοποίησης του λειτουργικού και παραγωγικού μοντέλου αναμένεται να ενισχύσουν την εικόνα της κερδοφορίας.

« Η εταιρεία έχει πλέον παγιωθεί σε θέση ανάπτυξης και προσβλέπει με ένα βελτιωμένο πλάνο για το έτος 2023, στη συνέχιση της κερδοφορίας των ετών 2021 και 2022, αντιμετωπίζοντας όποιες δύσκολες συνθήκες προκαλούνται από το μακροοικονομικό περιβάλλον. Η Εταιρεία αναμένει να αυξήσει τα μερίδια της στην διεθνή αγορά και να δώσει ώθηση στην κερδοφορία της μέσω των εξαγωγών» επισημαίνει η διοίκηση της Apivita.

Η εκτίμηση για ανάπτυξης 13,5% αναμένεται ότι θα επιτευχθεί με την εγχώρια αγορά να καταγράφει ρυθμό 8% και τις εξαγωγές να ενισχύονται περαιτέρω κατά 25%.

Σε ο,τι αφορά στις αγορές στόχους η Ασία και η Λατινική Αμερική βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ η εταιρεία «επενδύει» σημαντικά στις επιδόσεις στο ηλεκτρονικό κανάλι.

Ο στόχος απόδοσης του 2023  πέρα από την ανάπτυξη των εσόδων επικεντρώνεται και στην βελτίωση των δεικτών κερδοφορίας, οι οποίοι το 2022 επηρεάστηκαν από τα επιβαρυμένα λειτουργικά κόστη.

Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένονται φέτος οι πρώτες αποδόσεις από την αλλαγή του μοντέλου διανομής επί ευρωπαϊκού εδάφους, καθώς και από την αναδιοργάνωση των διοικητικών γραμμών που θα μειώσει τα διοικητικά κόστη. Παράλληλα, μέσα από την επένδυση σε νέα φωτοβολταϊακά συστήματα η εταιρεία στοχεύει στον έλεγχο του κόστους ενέργειας και του κόστους παραγωγής.

Επίσης, η δημιουργία το 2022 3D printing εργαστηρίου για την ιδιοκατασκευή ανταλλακτικών μερών και καλουπιών, μειώνει το κόστος αγοράς τους και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της παραγωγικής γραμμής, περιορίζοντας και τους χρόνους αποκατάστασης βλαβών.

Επιδόσεις 2022

Σχετικά με την πορεία του 2022 σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής έκθεσης η Apivita εμφάνισε μικρή άνοδο 2% στον κύκλο εργασιών στα 50,8 εκατ. ευρώ. Όπως σημειώνει η εταιρεία « η αύξηση αυτή υπολείπεται του αρχικού στόχου και κυρίως οφείλεται στην κακή απόδοση του πρώτου εξαμήνου του έτους λόγω των διεθνών εξελίξεων».

Σημειώνεται ότι περί τα 33,725 εκατ. ευρώ αφορούν στις εγχώριες πωλήσεις και τα υπόλοιπα 17,119 εκατ. ευρώ στις διεθνείς, με την αγορά της Λατινικής Αμερικής να εμφανίζει ανάπτυξη 13%.

Την ίδια ώρα, τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν κατά 14% και τα έξοδα διοίκησης κατά 12%. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης οφείλεται στην στρατηγική απόφαση της εταιρείας να αλλάξει τον τρόπο διανομής των προϊόντων της στις βασικότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Η αλλαγή αυτή οδήγησε προσωρινά σε αύξημένα έξοδα αποθήκευσης και διανομής για την εξεταζομενη χρήση.

Επιπλέον, μέρος της αύξησης των εξόδων οφείλεται στις αυξήσεις που επέφερε η ενεργειακή κρίση. Επίσης, η Εταιρεία στην προσπάθειά της για ανάπτυξη στο εξωτερικό αύξησε τα έξοδα προβολής και διαφήμισης κατά σχεδόν 1 εκατ. ευρώ στα 4,1 εκατ. ευρώ.

Ως εκ τούτου, τα προ φόρων κέρδη εμφάνισαν υποχώρηση 70% σε 1,89 εκατ. ευρώ από 6,345 εκατ. ευρώ το 2021. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,494 εκατ. από 4,866 εκατ. το 2021 ήτοι μείωση 69%.

Σημειώνεται ότι τα κέρδη του 2021  περιελάμβαναν κέρδος ύψους 912.265 ευρώ από την πώληση της 100% θυγατρικής εταιρείας Apivita Spain SAU σε άλλη εταιρεία του ομίλου PUIG που ολοκληρώθηκε εντός της χρήσης 2021.

«Η εταιρεία το 2022 ξεπέρασε τα εμπόδια των διεθνών συγκυριών επιτυγχάνοντας κερδοφόρα αποτελέσματα, μικρότερα όμως αυτών του προηγούμενου έτους, επιτυγχάνοντας ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης για τις αγορές του εξωτερικού και διατηρώντας την ισχυρή θέση της στην Ελλάδα. Οι προοπτικές του κλάδου είναι ευοίωνες παρά την ενεργειακή και οικονομική κρίση που επικράτησε διεθνώς» αναφέρει η διοίκηση της εταιρείας.