Skip to main content

Σταθερά στο στόχο της ως energy enabler η Cenergy Holdings

Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από την Hellenic Cables και την Σωληνουργεία Κορίνθου.

Η απόλυτη προσήλωση στο στόχο που δεν ήταν άλλος από την καθιέρωση της Cenergy Holdings και των θυγατρικών της στη διεθνή αγορά των μεγάλων ενεργειακών έργων, με έμφαση στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, δικαίωσε τη διοίκηση του ομίλου.

Η ενεργειακή κρίση, ο πληθωρισμός, τα υψηλότερα επιτόκια αποτελούν μια ζοφερή πραγματικότητα για το σύνολο της βιομηχανίας ωστόσο ο όμιλος επεδίωξε και πέτυχε να είναι σωστά τοποθετημένος ειδικά στην ευρωπαϊκή αγορά που βρίσκεται σε φάση ενεργειακής μετάβασης και ανανέωσης των δικτύων της.

Ειδικότερα το 2022 η Cenergy Holdings επωφελήθηκε από τις βελτιωμένες συνθήκες στην ενέργεια, καθώς η μεν ζήτηση για σωλήνες χάλυβα ανέκαμψε, ενώ ο κλάδος καλωδίων αναπτύχθηκε περαιτέρω τόσο στα υποβρύχια όσο και στα χερσαία καλώδια.  Και οι δύο κλάδοι εκτέλεσαν ομαλά τα έργα τα οποία είχαν αναλάβει, οδηγώντας την κερδοφορία του έτους σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα. Τα έσοδα από έργα καλωδίων αυξήθηκαν κατά 15%, από προϊόντα καλωδίων αυξήθηκαν κατά 125%, τα έσοδα από έργα σωλήνων χάλυβα αυξήθηκαν κατά 234% και από τα προϊόντα χάλυβα είχαν μείωση κατά 4%. Ο όμιλος πολλαπλασίασε το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των παραγγελιών του και συγκεκριμένα από 500 εκατ. ευρώ το Δεκέμβριο 2020, σε 1 δις. ευρώ το 2021 και σε 2 δις. ευρώ το 2022.

Το χαρτοφυλάκιο της Cenergy Holdings αποτελείται από την Hellenic Cables και την Σωληνουργεία Κορίνθου. Η Hellenic Cables είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς καλωδίων στην Ευρώπη, κατασκευάζοντας καλώδια ισχύος και τηλεπικοινωνιών καθώς και υποβρύχια καλώδια για τους προαναφερθέντες τομείς. Η Σωληνουργεία Κορίνθου είναι παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή σωλήνων χάλυβα για τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου και σημαντικός παραγωγός κοίλων τμημάτων χάλυβα για τον κατασκευαστικό τομέα.

Επιδόσεις

Κατά την τελευταία 5ετία ο όμιλος Cenergy έχτιζε σταθερά τη θέση του, όπως δείχνουν τα συγκριτικά στοιχεία των οικονομικών του αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών το 2018 διαμορφώθηκε στα 964 εκατ. ευρώ, το 2019 στα 958 εκατ. ευρώ, το 2020 στα 908 εκατ. ευρώ, το 2021 στα 1,054 δις. ευρώ και το 2022 στα 1,426 δις. ευρώ, εκ των οποίων το 68% αφορά τα καλώδια και το 32% τους σωλήνες χάλυβα. Τα a-EBITDA το 2018 διαμορφώθηκαν στα 61 εκατ. ευρώ, το 2019 στα 90,1 εκατ. ευρώ, το 2020 στα 102 εκατ. ευρώ, το 2021 στα 104,1 εκατ. ευρώ και το 2022 στα 136,8 εκατ. ευρώ.

Ανά γεωγραφική κατανομή ο όμιλος διευρύνει σταθερά τη δραστηριότητά του στις ΗΠΑ και διατηρεί τη σημαντική παρουσία του στην Ευρώπη. Ειδικότερα, το 2020 το 53,5% των εσόδων προήλθαν από την ευρωπαϊκή αγορά, 5,5% από τις ΗΠΑ, 34,5% από τη ελληνική αγορά και τα υπόλοιπα από Ασία και Αφρική. Το 2021 το 51,9% των εσόδων ήταν από την Ευρώπη, το 2,4% από τις ΗΠΑ, το 33,6% από την Ελλάδα και το υπόλοιπο από Ασία και Αφρική. Το 2022 το 42,3% των εσόδων της Cenergy Ηoldings αφορούσε την Ευρώπη, το 18,4% τις ΗΠΑ, το 30,6% την Ελλάδα και το υπόλοιπο αφορούσε Ασία, Αφρική και Ωκεανία.

Καθώς οι κεφαλαιουχικές δαπάνες χρηματοδοτήθηκαν κυρίως από ίδιους πόρους, το κεφάλαιο κίνησης ήταν ο καίριος παράγοντας της αξιοσημείωτης αύξησης του καθαρού δανεισμού, που ανήλθε σε 438 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022, 174 εκατ. ευρώ υψηλότερος από το Δεκέμβριο του 2021.  Το αυξημένο κεφάλαιο κίνησης επιβαρύνθηκε με υψηλότερα επιτόκια, ιδίως κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2022, με αποτέλεσμα την αύξηση του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους +26% σε ετήσια βάση. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανοδικές πιέσεις στα επιτόκια αλλά και την αυστηρότερη νομισματική πολιτική παγκοσμίως, οι θυγατρικές του ομίλου έλαβαν θέσεις στις αγορές παραγώγων για να αντισταθμίσουν ιδίως το μακροπρόθεσμο μέρος του κόστους δανεισμού, ενώ παράλληλα διαπραγματεύτηκαν με τα πιστωτικά ιδρύματα για καλύτερα κυμαινόμενα επιτόκια. Σύμφωνα με την εταιρεία αυτή η αύξηση του κεφαλαίου κίνησης αναμένεται να αντιστραφεί μεσοπρόθεσμα, διότι αναμένονται σημαντικές πληρωμές («milestone payments») σε έργα που ολοκληρώνονται, οι θυγατρικές του Ομίλου συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις τους για καλύτερους όρους πίστωσης με τους εταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας και οι τιμές των πρώτων υλών αναμένεται να επανέλθουν σε κανονικά επίπεδα, ενώ οι αγορές αποθεμάτων παρακολουθούνται από τις εταιρείες ακόμα πιο στενά, πάντα με γνώμονα την αποτελεσματική εκτέλεση των έργων που έχουν αναλάβει.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του τομέα των καλωδίων για το 2022 αφορούσαν κυρίως σε επιλεκτικές επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας στο εργοστάσιο υποβρυχίων καλωδίων της Κορίνθου, βελτιώσεις στο λιμάνι της Κορίνθου, την απόκτηση όμορου στο εργοστάσιο της Κορίνθου ακινήτου προκειμένου να προετοιμαστεί η αναγκαία επέκταση από το 2023 και μετά την απόκτηση ενός βιομηχανικού ακινήτου στη Βοιωτία, έκτασης 245.718 τ.μ. (με 49.673 τ.μ. κτιρίων και στεγασμένων επιφανειών) που θα επιτρέψει στην Ελληνικά Καλώδια (Hellenic Cables) να επεκτείνει περαιτέρω τις γραμμές παραγωγής χερσαίων καλωδίων. Επίσης αφορούσαν δαπάνες 6 εκατ. ευρώ, απαραίτητες για την υποστήριξη της κατασκευής εργοστασίου υποβρυχίων καλωδίων στις ΗΠΑ.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα ήταν 7,8 εκατ. ευρώ το 2022 (2021: 9,5 εκατ. ευρώ) και αφορούσαν κυρίως επιλεγμένες λειτουργικές βελτιώσεις στο εργοστάσιο της Θίσβης. Η Σωληνουργεία Κορίνθου συνέχισε το εκτεταμένο πρόγραμμα R&D στον τομέα της πράσινης μεταφοράς υδρογόνου, των τεχνολογιών CCS και των πιθανών ευκαιριών στον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.  Πρόκειται για την κλιμάκωση μιας στρατηγικής καινοτομίας που στοχεύει σε ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και περιλαμβάνει τον οδικό χάρτη ψηφιοποίησης των διαδικασιών, την απόκτηση σχετικών ενεργειακών πιστοποιήσεων και τη γεωγραφική διαφοροποίηση.

Ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings εξηγεί πως «ο κλάδος καλωδίων παρέμεινε ο βασικός πυρήνας της κερδοφορίας του Ομίλου, καθώς τόσο ο τομέας των έργων όσο και αυτός των προϊόντων διατηρούν την ισχυρή δυναμική τους, ενώ η Σωληνουργεία Κορίνθου επανήλθε στην κερδοφορία, σηματοδοτώντας την περαιτέρω ανάπτυξή της στο προσεχές μέλλον. Ταυτόχρονα, το εμπορικό μας τμήμα εξασφάλισε σημαντικές αναθέσεις σε όλο τον κόσμο, αυξάνοντας περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών σε νέο ιστορικά υψηλό μέγεθος της τάξης των 2 δισ. , γεγονός που αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλό μας. Αυτό το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παρέχει την ευχέρεια για τον προγραμματισμό νέων επενδύσεων που θα καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση για εξηλεκτρισμό, που πηγάζει από την επιταχυνόμενη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.  Με το νέο επενδυτικό πρόγραμμα στο εργοστάσιο υποβρυχίων καλωδίων, που ξεκινά το 2023, επιδιώκουμε να απαντήσουμε δυναμικά στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας, αλλά και όλων των άλλων συμμετοχών και είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να πετυχαίνουμε σταθερή ανάπτυξη και επαρκή κερδοφορία». Όπως τονίζει η διοίκηση, συνολικά η Cenergy Holdings συνεχίζει να επικεντρώνει την προσοχή της στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας έναντι της αύξησης του όγκου πωλήσεων.  Στρατηγική της παραμένει η δημιουργία κερδών από τον μοναδικό της ρόλο ως «energy enabler» και η επένδυση στην παραγωγική της ικανότητα ώστε να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν καλύτερα την αναπτυσσόμενη αγορά των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και της ηλεκτροκίνησης.

Προοπτικές

Για το 2023 στον κλάδο των καλωδίων ανακοινώθηκε η έναρξη επενδυτικού προγράμματος της τάξης των 80 εκατ. ευρώ, με διετή ορίζοντα ολοκλήρωσης και στόχο την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ζήτησης για εξηλεκτρισμό, ως αποτέλεσμα της ταχείας μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει σημαντική επέκταση του εργοστασίου τεχνολογίας αιχμής. υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο που θα διπλασιάσει την παραγωγική δυναμικότητά του, θα παρέχει επιπλέον δυνατότητες αποθήκευσης, καθώς και εκτεταμένες αναβαθμίσεις των λιμενικών εγκαταστάσεων. Η δυναμική του εξηλεκτρισμού στην Ευρώπη και η αυξανόμενη ζήτηση για τη διασύνδεση δικτύων ενέργειας αναμένεται να τροφοδοτήσουν περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών και για χερσαία καλώδια. Στα πλαίσια αυτά, η Hellenic Cables απέκτησε ένα βιομηχανική ακίνητο κοντά στο εργοστάσιό της Θήβας, προκειμένου να  χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή χερσαίων καλωδίων χαμηλής τάσης και τηλεπικοινωνιών, καθώς και ως αποθήκη πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων. Όσον αφορά τον τομέα των έργων, τους τελευταίους μήνες εξασφαλίστηκαν αρκετές αναθέσεις και αναμένεται να ανατεθούν ακόμα περισσότερα μέσα στο επόμενο έτος. Επίσης συνεχίζονται οι συζητήσεις για τη συνεργασία με την Ørsted γύρω από την κατασκευή εργοστασίου υποβρυχίων καλωδίων στο Maryland των ΗΠΑ.

Ο κλάδος σωλήνων χάλυβα έχει αφήσει πίσω του τα τρία δύσκολα έτη που σημαδεύτηκαν από την πανδημία και την επακόλουθη ενεργειακή κρίση, κατά τη διάρκεια των οποίων εστίασε στην εξασφάλιση της αξιοποίησης της παραγωγικής ικανότητας. Πλέον προσβλέπει σε ένα θετικό έτος, καθώς το σταθερά υψηλό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών που δημιουργήθηκε το 2022, συνδυάζεται με ένα μείγμα έργων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους.  Επιπλέον η Σωληνουργεία Κορίνθου δεσμεύτηκε να ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και έθεσε φιλόδοξους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την πιστοποίηση «Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD)» για τα προϊόντα χάλυβα.