Skip to main content

Inform Holdings: Διαγραφή από το ΧΑ μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Austriacard Holdings

austriacard.com

Η αύξηση κεφαλαίου θα αποκτήσει ισχύ με την καταχώριση στο Αυστριακό Μητρώο Εταιρειών σήμερα.

Τη διαγραφή της μετοχής της Inform Holdings από το Χρηματιστήριο Αθηνών σηματοδοτεί η ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης με απορρόφησή της από την Austriacard Holdings που έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί σήμερα 17 Μαρτίου 2023.

Με την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, η Austriacard Holdings θα αποκτήσει το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της Inform Holdings δυνάμει καθολικής διαδοχής και θα υποκαταστήσει την Inform Holdings αυτοδικαίως εκ του νόμου σε όλα τα δικαιώματα, τις έννομες σχέσεις, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες της, οι μέτοχοι της Inform Holdings θα γίνουν μέτοχοι της Austriacard Holdings, και η Austriacard Holdings θα καταστεί καθολική διάδοχος της Inform Holdings, η οποία θα λυθεί χωρίς εκκαθάριση και, συνεπώς, οι πιστωτές της Inform Holdings θα καταστούν πιστωτές της Austriacard Holdings.

Με την ολοκλήρωση της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Austriacard Holdings θα αυξηθεί με την έκδοση 1.314.867 νέων κοινών ανώνυμων μετοχών με ονομαστική αξία 1,00 ευρώ εκάστη προς διάθεση στους μετόχους της Inform Holdings (οι «Νέες Μετοχές»), λόγω της εισφοράς του ενεργητικού και του παθητικού της Inform Holdings στην Austriacard Holdings συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών της Inform Holdings στις επιχειρησιακές θυγατρικές που συνιστούν τον κλάδο Διαχείρισης Πληροφοριών του Ομίλου, και θα ανέρχεται πλέον σε 18.176.934 ευρώ, διαιρούμενο σε 18.176.934 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη. Η αύξηση κεφαλαίου επίσης θα αποκτήσει ισχύ με την καταχώριση στο Αυστριακό Μητρώο Εταιρειών την 17 Μαρτίου 2023.