Skip to main content

Roche: Έμφαση στις αρχές της Διαφορετικότητας & Συμπερίληψης

Η δέσμευση της Roche στις αρχές της Διαφορετικότητας & της Συμπερίληψης δεν περιορίζεται στο εσωτερικό της εταιρείας, αλλά επεκτείνεται και στην κοινωνία.

Πλάνο δράσεων με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και δημιουργία αξίας για τους εργαζόμενους και την κοινωνία υλοποιούν η Roche Hellas και η Roche Diagnostics Hellas στη χώρα μας.

Πρώτος και πολύ σημαντικός στόχος για την εσωτερική ομάδα εργαζομένων One Roche D&I/ Employer Branding, που έχει αναλάβει το σχεδιασμό όλων των σχετικών πρωτοβουλιών στη χώρα μας, είναι η διατήρηση του ανοικτού διαλόγου για θέματα ισότητας, διαφορετικότητας και συμπερίληψης εντός της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε πρόσφατα μια σειρά ενημερωτικών δράσεων και συζητήσεων σχετικά με τις έννοιες της Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης.

Κάθε ημέρα της εβδομάδας που διήρκεσε συνολικά η δράση, ήταν αφιερωμένη σε μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα – Στερεότυπα και Χάσμα Γενεών, Έμπρακτη Υποστήριξη, Έμφυλη Ισότητα, Ασυνείδητη Προκατάληψη – με ενημερωτικές ομιλίες και εκπαιδεύσεις. Κατά τη διάρκειά τους, οι εργαζόμενοι είχαν τη δυνατότητα, αρχικά, να ακούσουν διαφορετικές απόψεις και θέσεις, μεταξύ άλλων, από εξειδικευμένους εκπροσώπους οργανισμών, όπως το Women On Top και η Vivid Vibes, αλλά και να συζητήσουν εκτενώς μαζί τους. Κυρίως, όμως, τους δόθηκε η ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των ατόμων ή/και ομάδων με την όποια διαφορετικότητα, να σκεφτούν τι σημαίνει η έννοια αυτή για τους ίδιους, καθώς και να διευρύνουν την προοπτική τους όσον αφορά στα πλεονεκτήματα, που προσφέρει ο πλουραλισμός και η διαφορετικότητα σε όλα τα επίπεδα. Με την ολοκλήρωση της δράσης, τέλος, και όπως πάντα στο πλαίσιο της κουλτούρας ανατροφοδότησης που έχει υιοθετήσει η Roche, οι εργαζόμενοι αξιολόγησαν συνολικά τη δράση και υπέβαλαν τις προτάσεις τους για μελλοντικές πρωτοβουλίες.

Η εξάλειψη των στερεοτύπων που σχετίζονται με την ηλικία και η αξιοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων γενεών στο εργασιακό περιβάλλον, αποτελεί έναν ακόμα πυλώνα δράσεων της ομάδας. Για το σκοπό αυτό, προσκλήθηκαν διαδοχικά στα γραφεία της εταιρείας φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου της Πάτρας αλλά και μαθητές του Αρσακείου Λυκείου, με προσανατολισμό τις Επιστήμες Υγείας. Τους φοιτητές υποδέχθηκαν οι Γενικοί Διευθυντές της Roche Hellas και της Roche Diagnostics Hellas, ενώ στη συνέχεια στελέχη από αρμόδια τμήματα της εταιρείας τους βοήθησαν να καταλάβουν καλύτερα τις διάφορες πτυχές της λειτουργίας μιας φαρμακευτικής εταιρείας αλλά και τις εργασιακές προοπτικές, που έχει ένας φαρμακοποιός σε μια πολυεθνική εταιρεία. Οι μαθητές του Αρσακείου, είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το επιχειρηματικό αντικείμενο και τις ευθύνες ενός εργαζομένου σε μια εταιρεία του κλάδου της Υγείας και ενδεχομένως να αξιολογήσουν για τη μετέπειτα καριέρα τους αυτόν τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Η δέσμευση της Roche στις αρχές της Διαφορετικότητας & της Συμπερίληψης δεν περιορίζεται στο εσωτερικό της εταιρείας, αλλά επεκτείνεται και στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, το 2022 εγκαινίασε το XProject, ένα πρόγραμμα δράσεων παγκόσμιας εμβέλειας, με στόχο την καταπολέμηση των ανισοτήτων σε βάρος των γυναικών σε θέματα υγείας. Κατανοώντας ότι τα συστήματα υγείας έχουν οικοδομηθεί βάσει δεδομένων, που έχουν – σε μεγάλο ποσοστό – συγκεντρωθεί και διαμορφωθεί από άνδρες και ενδέχεται να παρουσιάζουν κενά γνώσης ως προς τις εμπειρίες και τις ανάγκες των γυναικών, το πρόγραμμα φιλοδοξεί, μέσω καίριων συνεργασιών και καινοτόμων δράσεων, να συμβάλει σε ένα μέλλον όπου οι γυναίκες θα έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στις σωστές πληροφορίες καθώς και στη σωστή διάγνωση και θεραπεία για την υγεία τους.

Με αφορμή το πρόγραμμα η Μαίρη Τσαγκαράκη, People & Culture Business Partner της Roche Hellas επεσήμανε ότι για την εταιρεία η ενσωμάτωση της διαφορετικότητας δεν είναι μια ακόμη υποχρέωση στο πλαίσιο της καλής εταιρικής διακυβέρνησης αλλά, μια επιλογή με στρατηγικό νόημα. «Ως ομάδα αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε, ωστόσο δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε δράσεις στοχεύοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος, που θα ενσωματώνει πλήρως και θα υποστηρίζει ουσιαστικά όλες τις αρχές της Διαφορετικότητας & της Συμπερίληψης» τόνισε η κα Τσαγκαράκη.