Skip to main content

Εταιρείες τεχνολογίας: Οι 10 ευκαιρίες που πρέπει να αδράξουν το 2023

Πώς θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του υψηλού πληθωρισμού, της ενεργειακής κρίσης και της κάμψης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Ευκαιρία καίριας σημασίας για τις εταιρείες τεχνολογίας αποτελεί η υιοθέτηση μιας ενεργής στρατηγικής συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε) το 2023, καθώς βρίσκονται αντιμέτωπες με τις προκλήσεις του υψηλού πληθωρισμού, της ενεργειακής κρίσης και της κάμψης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα ετήσιας έκθεσης της EY, «Top 10 opportunities for technology companies in 2023», η πλήρης κατάταξη των 10 κορυφαίων ευκαιριών στην τεχνολογία για το 2023 είναι:

-Επιτάχυνση της υλοποίησης της στρατηγικής συγχωνεύσεων και εξαγορών για την ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών

-Πειραματισμός με νέα τεχνολογικά οικοσυστήματα με στόχο τον μετασχηματισμό της αγοράς

-Επιμονή στην αποκεντροποίηση δραστηριοτήτων, ακόμα και αν αυτό έχει κόστος

-Προτεραιοποίηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας

-Εισαγωγή του pay as you go για τη δημιουργία συμπληρωματικών ροών εσόδων

-Αξιοποίηση των εργαλείων analytics για τη βελτιστοποίηση των εσόδων

-Επενδύσεις στο οικοσύστημα edge computing για τη βελτίωση των λειτουργιών και των εμπειριών

-Κυβερνοασφάλεια/διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων

-Δημιουργία μιας ευέλικτης στρατηγικής ταλέντων για την ευθυγράμμιση των πόρων με τις ανάγκες της εταιρείας

– Προετοιμασία για την παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμιση.

Οι προσπάθειες βελτιώσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα τα τελευταία χρόνια προσέκρουαν στην επιδείνωση του πολιτικού, οικονομικού και χρηματοοικονομικού κλίματος.

Στην τρίτη θέση στη φετινή κατάταξη, βρίσκεται η ευκαιρία για τις επιχειρήσεις τεχνολογίας να μειώσουν την εξάρτησή τους από γεωπολιτικά ασταθείς γεωγραφικές περιοχές, εντείνοντας τις προσπάθειες για μετατόπιση πηγών προμηθειών τους σε γεωγραφικές περιοχές που βρίσκονται πιο κοντά τους.

Τη στρατηγική αυτή φαίνεται να υιοθετούν τα στελέχη του κλάδου της τεχνολογίας, με το 78% των συμμετεχόντων στην έρευνα να σχεδιάζουν τώρα τη μετακίνηση δραστηριοτήτων πιο κοντά στην έδρα και τις αγορές τους (nearshoring and reshoring).

Η ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να οικοδομήσουν μια ευέλικτη στρατηγική διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού βρίσκεται στην ένατη θέση της κατάταξης. Μέχρι πριν από λίγους μήνες, η μεγαλύτερη πρόκληση για τις τεχνολογικές επιχειρήσεις, σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό, ήταν η «Μεγάλη Παραίτηση».

Με δεδομένη την αναπροσαρμογή των εργασιακών προτεραιοτήτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, το 56% των εργαζομένων στην τεχνολογία που απάντησαν στην έρευνα EY 2022 Work Reimagined Survey, δήλωσαν ότι σκέφτονταν να εγκαταλείψουν τη θέση εργασίας τους, επιδιώκοντας υψηλότερες αμοιβές, καλύτερα προγράμματα ευζωίας (wellbeing) και νέες ευκαιρίες σταδιοδρομίας.

Σήμερα, ο κλάδος αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στον τομέα αυτό, οι οποίες δεν εντοπίζονται μόνο στις ελλείψεις ταλέντων για να στηρίξει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, αλλά και στο πάγωμα των προσλήψεων, καθώς και στις απολύσεις εξαιτίας της οικονομικής αβεβαιότητας.

Η έκθεση προβλέπει, επίσης, ότι η περιβαλλοντική βιώσιμη ανάπτυξη (τέταρτη θέση στην κατάταξη) θα επηρεάσει τον τεχνολογικό τομέα το 2023 περισσότερο από ότι τα προηγούμενα χρόνια, καθώς οι εταιρείες προσαρμόζονται ώστε να συμμορφωθούν με τους νέους κανονισμούς για τη δημοσιοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις εκπομπές αερίων και την κλιματική αλλαγή.

Τέλος, μια ευκαιρία που εμφανίζεται για πρώτη φορά, στην έβδομη θέση της κατάταξης, είναι η προοπτική να ωριμάσει το edge computing στους επόμενους 12 μήνες για όσες επιχειρήσεις είναι πρόθυμες να επενδύσουν σε νέες αρχιτεκτονικές πληροφορικής.