Skip to main content

Μυτιληναίος: Αλλαγές στο οργανόγραμμα και τη δομή

Όλες οι αλλαγές στη διοικητική πυραμίδα.

Νέο κεφάλαιο ξεκινά στην ιστορία της Μυτιληναίος, με τον επερχόμενο εταιρικό μετασχηματισμό, η έναρξη του οποίου ανακοινώθηκε στις 14.12.2022, προσανατολισμένο στις τάσεις της ενεργειακής μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, με βάση τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.

Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Μυτιληναίος ενέκρινε στις 10 Ιανουαρίου τις προτάσεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Ευάγγελου Μυτιληναίο, για την αναδιοργάνωση των δομών της με ισχύ από 01.01.2023, ως εξής:

Η νέα οργανωτική δομή της Μυτιληναίος έχει πλέον δύο επιχειρηματικούς τομείς:

 • Ο νέος Ενεργειακός Τομέας με επικεφαλής τον Γιάννη Καλαφάτα – διευθύνοντα σύμβουλο Ενέργειας και
 • Το τμήμα Μεταλλουργίας με επικεφαλής τον Δημήτρη Στεφανίδη – διευθύνοντα σύμβουλο Μεταλλουργίας.

Η ανώτατη και ανώτερη διοίκηση της εταιρείας συμπληρώνεται από:

 • Ευάγγελος Χρυσάφης ως αντιπρόεδρος και εκτελεστικός Διευθυντής του ΔΣ για Ρυθμιστικά και Στρατηγικά Θέματα Ενέργειας και Υποδομών
 • Χρήστος Γαβαλάς ως Chief Treasury & IR Officer και σύντομα εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με εποπτικό ρόλο σε οικονομικά θέματα της εταιρείας
 • Έλενος Καραΐνδρος ως Chief Strategy and M&A Officer
 • Ελευθερία Κοντογιάννη ως οικονομική διευθύντρια
 • Βίβιαν Μπουζάλη ως Chief Corporate Affairs & Communication Officer
 • Φώτιος Σπυράκος ως Chief Administration Officer & Head of CEO’s Office
 • Sara Fideli ως Chief People Officer
 • Νίκος Κεραμίδας ως Executive Director, European Affairs & Regulatory Advocacy
 • Δημήτρης Παπαδόπουλος ως εκτελεστικό μέλος του ΔΣ και εκτελεστικός διευθυντής Εταιρικής Διακυβέρνησης & Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Πέτρος Σελέκος ως εκτελεστικός διευθυντής, νομικά, συμβάσεις και συμμόρφωση.

Ο νέος Ενεργειακός Τομέας, με επικεφαλής τον Γιάννη Καλαφάτα ως διευθύνοντα σύμβουλο της Ενέργειας, περιλαμβάνει πέντε (5) νέες δραστηριότητες:

M Ανανεώσιμες, με εκτελεστικό διευθυντή τον Νίκο Παπαπέτρου , που ενσωματώνει όλο το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ (όλες τις τεχνολογίες) και αποθηκευτικά έργα στην Ελλάδα και το εξωτερικό της Εταιρείας και των θυγατρικών/θυγατρικών της, καθώς και την κατασκευαστική δραστηριότητα έργων ΑΠΕ για τρίτους.

M Energy Generation & Management, με εκτελεστικό διευθυντή τον Γιάννη Γιαννακόπουλο, που αναλαμβάνει (α) τη διαχείριση και λειτουργία θερμοηλεκτρικών σταθμών συνολικής ισχύος 2GW. (β) την υποβολή προσφορών στην αγορά και τη μη φυσική εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, (γ) τη διαχείριση της ενέργειας που παράγεται από τα περιουσιακά μας στοιχεία παραγωγής (θερμική και ΑΠΕ) και τους ΟΛΠ τρίτων. (δ) η διαχείριση του Φορέα Σωρευτικής Αντιπροσώπευσης και (ε) η δημιουργία πράσινων προϊόντων VBL. Όλα αυτά μαζί αποτελούν αυτό που ονομάζουμε στην ενεργειακή ορολογία (α) έως (ε) που ονομάζεται από κοινού «Διαχείριση Ενέργειας»).

M Energy Customer Solutions, με τον Τάσο Παπαναγιώτου ως εκτελεστικό διευθυντή, που ενσωματώνει τη λιανική επιχείρηση B2C και B2small businesss (μικρές επιχειρήσεις πελάτες και επαγγελματίες), την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και νέα προϊόντα και υπηρεσίες λιανικής (ενεργειακή απόδοση, έξυπνες πόλεις, εγκαταστάσεις διαχείριση, Διαδίκτυο των πραγμάτων /ψηφιακές υπηρεσίες, κ.λπ.).

M Power Projects, με τον Κώστα Χωρινό ως εκτελεστικό διευθυντή, που ενσωματώνει έργα συμβατικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έργα μετάβασης ενέργειας (π.χ. δίκτυα διανομής, υδρογόνο κ.λπ.), έργα εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, ψηφιακή μετάβαση, έξυπνες πόλεις & πλατφόρμες IoT.

M Integrated Supply & Trading (μέσω θυγατρικής της Εταιρείας) με εκτελεστικό διευθυντή τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο που δραστηριοποιείται (α) στον τομέα της προμήθειας και διαχείρισης φυσικού αερίου καθώς και άλλων ενεργειακών προϊόντων και (β) της αντιμετώπισης πελατών και της παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσίες για B2B μεγάλους εταιρικούς πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ταυτόχρονα, δημιουργούνται τρεις θέσεις κεντρικών υπηρεσιών που αναφέρονται στον προϊστάμενο του Τομέα Ενέργειας:

Διευθυντής, Τεχνικό CoE & CI (Κέντρο Αριστείας και Συνεχούς Βελτίωσης) με τον Χρήστο Παντζίκα

Διευθυντής, BI & DT (Energy Business Innovation & Digital Transformation) με τον Μηνά Χανιώτη και

Executive Director, IT & DS (Information Technology & Digital Strategy) με τον Κωνσταντίνο Φατόλα.

Ο νέος Τομέας Μεταλλουργίας, με επικεφαλής τον Δημήτρη Στεφανίδη ως διευθύνοντα σύμβουλο Μεταλλουργίας, περιλαμβάνει τις ακόλουθες έξι (6) δραστηριότητες:

Εργοστάσιο Αλουμινίου Ελλάδος με επικεφαλής τον Λευτέρη Γρηγορίου

Εργοστάσιο Βόλου, με επικεφαλής τον Γιώργο Οικονόμου

Ανακύκλωσης με επικεφαλής τον Γιώργο Γεωργαλά

Εμπορικό με επικεφαλής τον Χριστόφορο Μέξα

Εξόρυξη βωξίτη με επικεφαλής τον Μάνθο Κωνσταντινίδη

Μεταλλουργία ψευδαργύρου & μολύβδου με επικεφαλής τον Αλέξανδρο Κοντούζογλου.