Skip to main content

Mediterra: Εντός προβλέψεων η πτώση εσόδων 23,83% στο εννεάμηνο

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Η πανδημία υποχρέωσε την Mediterra να τροποποιήσει το σχεδιασμό της για την τριετία 2020-2022 και να προσαρμόσει τη λειτουργία της στις νέες συνθήκες. Σε ενημερωτική επιστολή της προς τις χρηματιστηριακές αρχές, που σημειωτέον έχουν ζητήσει σχετική ενημέρωση από όλες τις εισηγμένες εταιρείες, η διοίκηση της Mediterra σημειώνει ότι αναθεώρησε τις εκτιμήσεις εσόδων και αποτελεσμάτων της για το τρέχον έτος, οριοθετώντας τους στόχους πωλήσεων στο -30% έναντι του 2019 με παράλληλη απόπειρα καταγραφής έστω και οριακών κερδών. 

Τα αποτελέσματα εννεάμηνου επιβραβεύουν τη συντονισμένη προσπάθεια διοίκησης και εργαζομένων, αφού και οι δύο στόχοι έχουν επιτευχθεί καταγράφοντας -23.83% μείωση εσόδων και κέρδη προ φόρων 90.222 ευρώ. Το νέο lockdown ανατρέπει για άλλη μια φορά, προς το χειρότερο, το οικονομικό περιβάλλον, οπότε στο υπόλοιπο του έτους η προσπάθεια που θα αναληφθεί αφορά στη διατήρηση των αποτελεσμάτων του εννεάμηνου 2020.

Η οικονομική κρίση αποτυπώνεται σε όλους τους οικονομικούς, ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες που λεπτομερώς παρακολουθεί η εταιρεία. Όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας έχουν αρνητικό πρόσημο με μοναδική εξαίρεση το e-commerce που καταγράφει αξιοσημείωτη πρόοδο. Από τα κανάλια πώλησης τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν το travel trade και τα φυσικά καταστήματα mastihashop ενώ από τις μάρκες/προϊόντα αυτές που έχουν τη μικρότερη μείωση είναι οι παραφαρμακευτικές και η μαστίχα. Η μείωση της δραστηριότητας αποτυπώνεται τόσο στη μείωση των δαπανών(-27%) όσο και στον αριθμό των τιμολογήσεων που ευρίσκονται στο 87% έναντι του 2019. Οι ταμειακές ροές, μετά την εξασφάλιση δανείων 2,45 εκατ. ευρώ παραμένουν θετικές, γεγονός που επιτρέπει στην εταιρεία να συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα. Η διοίκηση, εκτιμώντας ότι η εταιρεία θα διεκδικεί επιδόσεις ανάλογες του 2019 στις αρχές του 2023, σχεδιάζει μέχρι τα τέλη του 2022 να έχει ολοκληρώσει τις επενδύσεις της έτσι ώστε να είναι έτοιμη να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα προκύψουν με την επάνοδο της παγκόσμιας οικονομίας σε ομαλούς ρυθμούς.

Ειδικότερα στο εννεάμηνο 2020 (1/1-30/9/2020) ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 6.126.021 ευρώ έναντι 8.042.294 ευρώ του 2019 καταγράφοντας μείωση 23.83% και τα κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 133.583 ευρώ έναντι 300.141 ευρώ του 2019 καταγράφοντας μείωση 55.49%. Επίσης, τα κέρδη προς φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 276.083 ευρώ έναντι 437.296 ευρώ του 2019 καταγράφοντας μείωση 36.87% και τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 90.222 ευρώ έναντι 272.887 ευρώ του 2019 καταγράφοντας μείωση 66.94%.

Οι επενδύσεις

Η εταιρεία αφού εξασφάλισε την αναγκαία τραπεζική χρηματοδότηση με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αποφάσισε να συνεχίσει το επενδυτικό πρόγραμμα της περιόδου 2018-2023. Η αλλαγή του παραγωγικού αποτυπώματος της εταιρείας και η μείωση της έκθεσης στις οικονομικές κρίσεις είναι οι πρωτεύοντες στόχοι του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας. Στα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται: νέα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και πρόσβαση σε νέα κανάλια πωλήσεων.

Στους εταιρικούς στόχους της τριετίας 2019-2021 περιλαμβάνεται και η ενίσχυση του ψηφιακού της αποτυπώματος. Η πανδημία επιτάχυνε τις σχετικές διαδικασίες και αποφάσεις, με αποτελέσματα που ήδη είναι ορατά. Ηλεκτρονικές πωλήσεις, χιλιάδες followers και views στο εταιρικά site και social media αλλά και διεθνείς διακρίσεις, επιβραβεύουν τη συντονισμένη προσπάθεια που έχει αναληφθεί. Το 2020 θα είναι η πρώτη αξιόλογη χρονιά, σύμφωνα με τη διοίκηση ενώ για τα επόμενα χρόνια οι προσδοκίες εσόδων από ηλεκτρονικές πωλήσεις θα είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Η διοίκηση της εταιρείας στην ενημέρωσή της προς το επενδυτικό κοινό θεωρεί υποχρέωσή της να σχολιάσει επίσης την εξαίρετη στάση του προσωπικού της στις τρέχουσες δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Ως επιβράβευση, δεν ανέστειλε το πρόγραμμα εκπαίδευσης και προκήρυξε την χρηματοδότηση άλλων τριών μεταπτυχιακών τίτλων για τη διετία 2020-2021.