Skip to main content

Μετασχηματίζοντας το content marketing

Καθώς ο ρόλος του ψηφιακού μάρκετινγκ συνεχίζει να επεκτείνεται, αυξάνεται και η πίεση για διευρυμένη  παρουσία των brands σε πολλαπλά κανάλια  επικοινωνίας, με όσο το δυνατό εξατομικευμένο περιεχόμενο. Το content marketing διατηρεί εδώ και καιρό κυρίαρχο ρόλο στο ευρύτερο marketing mix, με τα brands να λειτουργούν ολοένα και περισσότερο ως εκδότες.  

Η Altimiter, στην ετήσια μελέτη της σχετικά με το ψηφιακό περιεχόμενο,  επιβεβαιώνει την εκτεταμένη  χρήση του , όχι μόνο για προωθητικούς και διαφημιστικούς, σκοπούςαλλά και για την ενημέρωση  τόσο των στελεχών ενός Οργανισμού όσο και των εξωτερικών συνεργατών. Μάλιστα, η τάση χρήσης ιδίων πόρων για την  δημιουργία   περιεχομένου  , αυξάνεται εκθετικά. (Altimiter, State of Digital Content, 2018)

Ενδεικτικά,

 • το 49% των συμμετεχόντων στην έρευνα συνδέει  την δημιουργία και την διάχυση ποιοτικού περιεχόμενου με την επίτευξη των εταιρικών στόχων
 • Το 42% δήλωσε πως η  δημιουργία ποιοτικού  περιεχόμενου βασισμένο σε πολλαπλές πηγές, αποτελεί δείγμα ωριμότητας για μια  επιχείρηση
 • Το 42% των εταιριών δήλωσε πως περιεχόμενο δημιουργείται από διαφορετικά τμήματα λαμβάνοντας υπόψη τον  χαρακτήρα και τις  ιδιαιτερότητες  των τομέων  που απευθύνεται.

Η ίδια έρευνα, αναδεικνύει ως κυριότερη πρόκληση την ανάγκη ομαλής συνεργασίας μεταξύ των επιμέρους ομάδων που παράγουν περιεχόμενο. Σημαντική επίσης θεωρείται η ύπαρξη του κατάλληλου λογισμικού για την υποστήριξη της δημιουργίας ποιοτικού περιεχομένου.

Αυτό, έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα τον επαναπροσδιορισμό των ρόλων και των δυνατοτήτων των marketers αλλά και των agencies. Πλατφόρμες λογισμικού που ευνοούν τον αυτοματισμό σε επίπεδο workflows και συνεργασίας, διευκολύνουν σημαντικά τον μετασχηματισμό αυτό. Όταν μάλιστα ενσωματώνουν τεχνολογίες όπως το cloud και η τεχνητή νοημοσύνη, γίνονται περισσότερο αποδοτικές  και προσιτές.

Αναλυτικότερα, η τεχνολογία έρχεται να βοηθήσει

 • στην  παρακολούθηση (monitoring)  αφενός της εξέλιξης μιας  καμπάνιας σε πραγματικό χρόνο αφετέρου στην δημιουργία  του απαραίτητου περιεχομένου για κάθε επιμέρους ενέργεια,
 • στη λήψη insights από online και offline Μέσα 
 • στη συνεργασία μεταξύ πελάτη και agency ή μεταξύ διαφορετικών ομάδων  του brand, μέσω ενός digital workspace.

Με όχημα την πολυετή εμπειρία κι εξειδίκευση σε πλατφόρμες διαχείρισης περιεχομένου, η Athens Technology Center (ATC) απαντά στις παραπάνω ανάγκες με την  πλατφόρμα infoasset, που αποτελεί μια ολοκληρωμένη εργαλειοθήκη για:

 •  τον προγραμματισμό, την ανάθεση και την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της διαμόρφωσης μεγάλου όγκου περιεχομένου ,  διευκολύνοντας τη συνεργασία  μεταξύ ομάδων εντός κι εκτός brand ή agency, με την πλήρη ενσωμάτωση της ροής εργασίας κάθε Οργανισμού και των απαραίτητων ι δικαιωμάτων  πρόσβασης των χρήστών,
 •  τη συλλογή πληροφοριών από πολλαπλές  πηγές, όπως υπηρεσίες αποδελτίωσης, RSS feeds, web sites, blogs και social media και την οργάνωσή τους  σε προκαθορισμένες κατηγορίες με την χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (machine learning κλπ),
 • τη διερεύνηση και ερμηνεία της online συμπεριφοράς, μέσω λειτουργών social listening και sentiment analysis,
 • την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση, ακόμα και εξ’ αποστάσεως ,σε κεντρικό, ενιαίο αρχείο κάθε μορφήςψηφιακού περιεχομένου ή επιμέρους brand assets (digital asset management),.
 • την εύκολη και γρήγορη διαχείριση πολλαπλών outlets (web sites, social media accounts, digital publications κλπ) μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον.

Βάσει των παραπάνω, γίνεται φανερό ότι  οι δυνατότητες αξιοποίησης της πλατφόρμας infoasset είναι απεριόριστες. Με σημείο εκκίνησης τη διαχείριση ψηφιακών αρχείων, η πλατφόρμα καλύπτει πλήρως τον κύκλο ζωής του ψηφιακού περιεχομένου, από τον σχεδιασμό, τη δημιουργία, τη συλλογή και την επιλογή, την επεξεργασία, την παραγωγή, έως τη διανομή και την αρχειοθέτηση.

Πρόκειται για ένα «all-in-one» σύστημα  που υποστηρίζει κάθε μορφή multimedia περιεχομένου, όλες τις μορφές ροής εργασίας και τις επιμέρους δραστηριότητες διαχείρισης περιεχομένου, όπως αυτές «συμβαίνουν» μέσα στον εκάστοτε Οργανισμό. Επιπλέον, το περιεχόμενο μπορεί να δημοσιευθεί και να διαμοιραστεί, μέσω κάθε διαθέσιμου καναλιού (website, mobile apps, social media, ψηφιακές ή έντυπες εκδόσεις κλπ) ώστε να στοχεύσει το κατάλληλο κοινό.

Η πλατφόρμα infoasset παρέχει εργαλεία για την επεξεργασία περιεχόμενου από εξωτερικές πηγές  καθώς και τη δημιουργία πρωτότυπου περιεχομένου σύμφωνα με τη ροή εργασίας του κάθε οργανισμού. Με τον τρόπο αυτό,  πανεπιστήμια και κολέγια μπορούν πλέον να δημιουργήσουν έναν «ακαδημαϊκό εκδοτικό οίκο», και να ενισχύσουν τη φήμη του ιδρύματος , προσελκύοντας νέους φοιτητές αφού μπορούν πλέον να συγκεντρώνουν, αρχειοθετούν και να διανέμουν περιεχόμενο ακαδημαϊκού χαρακτήρα εντός κι εκτός της πανεπιστημιακής κοινότητας. Επίσης, η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκει ένα σημαντικό σύμμαχο στην ψηφιακή μετατροπή του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα infoasset επιτρέπει τη συγκέντρωση , την αρχειοθέτηση και το μετασχηματισμό  του κατάλληλου περιεχομένου, ώστε αυτό να διανεμηθεί στους πολίτες και τις τοπικές επιχειρήσεις με στόχο  την ενίσχυση της τοπικής παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.  Ανάλογα , οι φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να διαμορφώσουν και να διανείμουν έγκαιρα , έγκριτο εξειδικευμένο περιεχόμενο σε πολλαπλούς παραλήπτες  (παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο, πωλήσεις και μάρκετινγκ, ακόμα και σε επαγγελματίες του τομέα της υγείας).

Το ίδιο μοντέλο μπορεί να εφαρμοστεί και

 • σε εταιρείες πετρελαίου , με γνώμονα την ψηφιακή διαχείριση αρχείων, την αρχειοθέτηση και ανάκτηση εγχειριδίων, την πρόσβαση σε κανονισμούς, εκπαιδευτικά βίντεο κλπ., αλλά και την ψηφιακή δημοσίευση και διανομή περιεχομένου σε στοχευμένες ομάδες (μηχανικοί, εργάτες πετρελαίου, υπάλληλοι πρατηρίων καυσίμων).
 • σε πολιτιστικά ιδρύματα , με στόχο την ψηφιακή αρχειοθέτηση για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την τοποθέτησή τους ως «χρήσιμων πηγών» για έρευνα, καθώς και την πρόσβαση του κοινού σε «ψηφιακές εκθέσεις».
 • στις εταιρείες  λιανικής ή τηλεπικοινωνιών, προσφέροντάς τους τη δυνατότητες αρχειοθέτησης, και οργανωμένης διανομής περιεχομένου στα social media για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του brand.

Η πλατφόρμα infoasset προσαρμόζεται εύκολα  στις διαδικασίες του κάθε οργανισμού και είναι εξαιρετικά προσιτή αφού διατίθεται σε SaaS μοντέλο, ενώ συνδέεται εύκολα με υφιστάμενα συστήματα (όπως πλατφόρμες inbound marketing ή CRM).

Μάθετε περισσότερα στο www.newsasset.com/infoasset ή το www.infoasset.io